prva strana

Ponedeljak, 6. April 2020.

Revija KOLUBARA - Februar 2003 > prilike

prijava | registracija

revija

stav

prilike

ljudi

prošlost

mediji

izbor

kultura

pisma

kalendar

dodatak

revija +

arhiva

impresum

pretraga

Ko je Čeda Mijatović?

Nove valjevske muke sa ulicama

Milenko Radović

Ko je ovaj Čeda Mijatović čije su ime odbornici Skupštine opštine Valjevo dali jednoj ulici, ili uličici, odnosno levom kraku Ulice Milorada Ristića. Ili, da skratimo nagađanje i da kažem da nesrećni Čeda Mijatović ne postoji! To ime nepostojećeg Čede Mijatovića dato je, dakle, ovom levom kraku Ulice Milorada Ristića koje takođe nema, jer je istom odlukom ukinuta, odnosno ime Milorada Ristića je skinuto. Doduše, u ovoj odluci o krštavanju i prekrštavanju valjevskih ulica piše i to da se Ulici Milorada Ristića (čiji je levi krak dat Čedi Mijatoviću) menja ime pa to više nije Ulica Milorada Ristića već Ulica Stojana Novakovića. A onda - šta to bi sa Čedom? Rečeno je samo to da je Čeda dobio levi krak od Milorada Ristića, pa pošto je sada Milorad Ristić ukinut, da li to znači da je ukinut i Čeda? Ili može biti da to treba tumačiti tako da, pošto je Stojan Novaković nasledio Milorada Ristića da je nasledio i onaj levi krak koji je dat Čedi Mijatoviću, što bi moglo da znači da su Čeda Mijatović i Stojan Novaković solidarno nasledili Milorada Ristića. Ali to tako ne piše nigde. Piše samo da je Stojan Novaković nasledio Ristića i to, valjda, celog Milorada Ristića, od koga je izgleda pre toga uzet taj levi krak koji je dodeljen Čedi Mijatoviću!

Međutim, kako god se ova zavrzlama razumela i eventualno razjasnila ostaje nejasno - ko je taj Čeda Mijatović. Može samo da se pretpostavi da je Čeda Mijatović izvesni Čedomilj Mijatović, jer drugoga koji bi ikako priličio nema. Ovi su odbornici, po svoj prilici, Čedomilja prekrstili u Čedu! A ni trepnuli nisu! Još se neko toga tobože lepo dosetio. Zar ovi krstitelji nisu pomislili bar na to da čovek ni svoje rođeno ime ne može lako da promeni, a nekmoli tuđe? Zar nisu imali u vidu bar to da kada čovek hoće da promeni svoje rođeno ime mora da ide na Sud pa se to tek tamo razmatra i pečati i u debele knjige zapisuje.