prva strana

Nedelja, 12. Jul 2020.

Revija KOLUBARA - Februar 2003 > prilike

prijava | registracija

revija

stav

prilike

ljudi

prošlost

mediji

izbor

kultura

pisma

kalendar

dodatak

revija +

arhiva

impresum

pretraga

Opština u balonu, fasada u bareljefu

Stari i novi san vajara Mila Jevtića

Ljiljana Ljiljak

Predlažeš da se sve horizontale prekriju bareljefima

, da li je to skupo?

- Napravio sam uzorak i kalkulaciju, pa mi se čini da je malo skuplje, koliko ja mogu da procenim poredeći cene ovde i cene u Americi, i u toj zbunjenosti, može da se smanji cena, ili da se uradi samo prizemlje a možda bude atraktivnije rešenje kombinacijom dve tehnike.To je stvar kasnijeg razmatranja i, naravno, pristanka arhitekte sa kojim sarađujem.


Zgradu sagledavaš kao celinu koju treba redizajnirati...

- Čini mi se da bi bilo šturo uraditi jedan deo posla a da drugi deo bude nedorečen i zapostavljen. Jer bi onda imali zgradu, jedan deo urađen, drugi ne, tamo - ovamo... Ja mislim da bi se to moralo rešavati zajedno. Znam da je taj posao naručen da se uštedi u grejanju, ali treba dobro uraditi ceo posao.

Da li si i pre razmišljao o sličnim intervencijama?

- Takve ideje imam odavno. A imam i jednu ludu ideju, jer smo mi umetnici zahvaljući tim idejamo vitalni i znamo da uzdrmamo javnost da dobije inspiraciju, da ne bude život prozaičan. Ja sam koristio gumenu tehniku i za svoje skulpture. I baš bi bilo interesantno da se napravi takva fasada koja bi se duvala. Zid opštinske zgrade bi se uvek pomerao, da bude malo veći prostor između unutrašnje i spoljne strane, da sa unutrašnje strane cirkuliše vazduh. Taj vazduh bi istovremeno grejao ili hladio opštinsku zgradu. I spolja bi se videlo to strujanje, na tom zidu. A najinteresantnije bi bilo kad se napuni cela Skupština opštine i kad ljudi uđu da se ona, spoljna gumena folija, potpuno napumpa. I onda se spolja vidi taj efekat pune mase...

- Imam odavno ideju i za crkvu. To je da se uradi „komunikatnom tehnikom” jer je ta tehnika toliko prilagodljiva za razne reljefe, tekstualne efekte. Imam predstavu o crkvi koja bi bila oblikovna, cela ispisana tekstom, sa otiskom pisma kao na tablicama klinastog pisma. Ta crkva bi bila monolitno zdanje utisnutih poruka, nada naše religije.

Pulika je imao sličnu ideju - zapisi za pešački most...

- Ova tehnika je pogodna za namene takvog dizajniranja. Posebno kad se radi u armiranom betonu. Čelik u betonu korodira, a ovom tehikom bi se moglo mnogo više učiniti u zaštiti. Naravno i estetski efekat bi bio, mislim, mnogo efikasniji nego na bilo kom mostu koji je do sada urađen ma koliko mi bili ponosni na mermerni kameni most, koji je „renesansni” most u sred valjevske čaršije.

Skice su u Valjevu ili u Americi?


- Negde između... u kompjuteru!