prva strana

Utorak, 24. Novembar 2020.

Revija KOLUBARA - Mart 2003 > prilike

prijava | registracija

revija

stav

prilike

ljudi

prošlost

mediji

izbor

kultura

pisma

kalendar

dodatak

revija +

arhiva

impresum

pretraga

Budućnost Valjeva zavisi od političkog konsenzusa

Mini intervju sa Tomislavom Milanovićem, predsednikom Skupštine opštine Valjevo

Darija Ranković

Republički ministar pravde dr Vladan Batić

nedavno je u Mionici, po povratku sa Divčibara, gde ima kuću za odmor, bio neprijatno iznenađen stanjem u kojem se nalazi vazdušna banja na Maljenu.

Sa novogodišnjeg sastanka valjevskih gradonačelnika (Foto: Ljuba Rankovic)

- Problemi Divčibara ne mogu biti rešeni za godinu-dve, treba napraviti plan za period od pet do deset godina i rešavati ih korak po korak. Ne možemo pričati o turizmu ako grad nije rešio pitanja sanitarne deponije i toplifikacije. Nema logike da turizam cveta a da sve drugo bude katastrofalno. Naš plan je da se prvo reše problemi infrastrukture – struja, voda, putevi, telefoni. Sredstvima kojima smo raspolagali u 2002. godini počeli smo rešavanja problema snabdevanja vodom. Uloženo je deset miliona dinara, preostalo je još četiri, pa da posao bude realizovan do kraja maja. Što se tiče telefona, imamo čvrsta obećanja Draška Petrovića, generalnog direktora „Telekoma”, da će u ovoj godini biti zamenjena TTT centrala. Ostaje nam problem snabdevanja električnom energijom. Pokušaćemo da u okviru projekta IRD za pomoć razvoju lokalne samouprave dobijemo određena sredstva za revitalizaciju Divčibara, naravno uz učešće Opštine. Očekujemo da se definitivno okonča i sudski spor o tome ko je vlasnik hotela „Divčibare”. Očigledno je da „Sloga” nema interes niti može da ulaže sredstva u ovaj hotel. Jedino rešenje je privatizacija, a hotel „Divčibare”, ako se spor povoljno reši po „Slogu” i Valjevo, prvi treba prodati. Svi drugi imovinsko-pravni problemi, kojih ima dosta, uključujući i status DP „Divčibare-turist”, biće rešavani godinama i neće ih biti lako rešiti.

Da li opštinsko rukovodstvo razmišlja o varijanti da se, uz pomoć Republike, prvo uloži novac u revitalizaciju Divčibara, što bi za kratko vreme donelo značajan prihod koji bi bio usmeren za rešavanje drugih problema u gradu?

- Mi smo mogli da iz ovogodišnjeg budžeta izdvojimo značajna sredstva za Divčibare i da za godinu-dve one budu bez problema. Ali, ostaju nam nerešena mnoga druga važna pitanja poput toplifikacije i deponije koje prihod sa Divčibara ne bi mogao da reši. Aerozagađenost Valjeva je iznad normale i dozvoljenih granica i zbog toga kao prioritet moramo rešiti toplifikaciju grada. U ovoj godini izdvojili smo 3,000.000 dinara za građevinski projekat, koji će biti urađen do leta. Očekujemo, potom, kredite tako da će od jeseni početi radovi na toplifikaciji, koji će, prema našim očekivanjima, biti završeni za dve-tri godine. I deponija je veliki problem, tim pre što nova zakonska rešenja u ovoj oblasti predviđaju regionalne sanitarne deponije za 200.000 stanovnika po merilima Evropske unije.

Za kraj, ostavili smo pitanje „kontinuiteta vlasti”, koje je dotakao Milorad Ilić (SPS), vaš prethodnik na mestu predsednika Skupštine opštine. Njegova suština je u tome da li je DOS-ova vlast, rukovodeći se isključivo političkim razlozima, prekinula realizaciju nekih kapitalnih investicija, iako su socijalisti pre vas nastavili realizaciju velikih gradskih poslova koje su pre njih započele novodemokrate?

- Činjenica je da se ništa u Opštini i gradu ne može uraditi bez nekog kontinuiteta. Ovo tim pre što se ni jedan veliki projekat u našim uslovima ne može završiti bez pet do deset godina. Naš problem je upravo u stalnim političkim turbulencijama, pa nemamo konsenzus o razvoju grada. Niko nikada nije seo i razgovarao o tome šta je budućnost Valjeva i kako grad treba da se razvija. To je zaista ozbiljno pitanje i ja imam ideju da sada, kada smo ustanovili Dan Valjeva, upravo iskoristimo taj datum i počnemo razgovore upravo o tome. Za početak, iniciraćemo okrugli sto sa svim relevantnim faktorima kako bismo zajedno napravili strategiju razvoja budućeg Valjeva. Ako se i jednog trenutka dogovorimo i postavimo ciljeve budućeg razvoja grada, to onda moramo sprovesti bez obzira na promene vlasti.