prva strana

Ponedeljak, 6. April 2020.

Revija KOLUBARA - Septembar 2003 > prilike

prijava | registracija

revija

stav

prilike

ljudi

mediji

izbor

kultura

pisma

kalendar

revija +

arhiva

impresum

pretraga

šta da se radi

Regionalizacija, decentralizacija, provincijalizacija, itd.

Predrag Savić, poslanik u Skupštini SCG

Ima još mnogo reči koje bi se zgodno rimovale sa prvom i sve one su korišćene i još se koriste u aktuelnim srpsko-srpskim raspravama o novom ustavu. Moj utisak je da svi ovi dugi latinski izrazi često služe kao dimna zavesa koja, ponekad svesno, ponekad nesvesno, sprečava da se otkriju stvarna pitanja, da se na njih ponude relevantni odgovori i da se jednostavno otvori proces RAZGOVORA o ovim temama još ponegde sem iza dobro tapaciranih vrata na salama skupštinskih zdanja. Kad kažem „još ponegde” mislim prvenstveno na građane kojima jasno i razumljivo valja u jednom trenutku reći šta će se događati (a i šta se NEĆE događati) u svakoj od najmanje desetak mogućih ustavnih varijanti teritorijalnog uređenja države.

Ali, da krenemo redom: najpre šta je građanima obećano pred izbore 2000. godine?

Citiram jedan od predizbornih materijala DOS: „Usvojićemo deklaraciju o hitnim pripremama za donošenje novog Ustava… Deklaracija će uvažiti potrebu za DECENTRALIZACIJOM države, sa posebnim osvrtom na REGIONALIZACIJU Srbije i afirmaciju autonomije Vojvodine i Kosova i Metohije”.

Na drugom mestu piše: „Ovim zakonom (o lokalnoj samoupravi) biće sprovedena naglašena DECENTRALIZACIJA vlasti… Novim zakonom biće uveden višetipski model opština, prema kojem će veliki industrijski i kulturni centri imati širi stepen lokalne samouprave… Novim zakonom biće garantovani stabilni izvori prihoda lokalnih zajednica…”

Cilj je, dakle, jasan. Ostaje samo još da nađemo odgovor na pitanje KOJIM PUTEM stići do njega?

Malo je poznato, još uvek, šta će definitivno predložiti Ustavna komisija Skupštine Srbije i zato u ovom članku njen rad neće biti posebno navođen. Stoga ću pokušati da na pitanje KOJIM PUTEM? ponudim kao odgovor najpre iskustva drugih zemalja, zatim kratku analizu do sada ponuđenih predloga u nas i na kraju sopstvena razmišljanja o tome šta je zapravo SUŠTINA onoga što želimo da učinimo.