prva strana

Nedelja, 11. April 2021.

Revija KOLUBARA - Decembar 2003 > dodatak

prijava | registracija

revija

stav

prilike

ljudi

mediji

izbor

kultura

pisma

prošlost

kalendar

dodatak

revija +

arhiva

impresum

pretraga

istraživanja

Neiskorišćeno podzemno bogatstvo

Milan Pujić, dipl. inž. geologije

Valjevski kraj je izuzetno bogat vodama, površinskom i podzemnom, koje su međusobno prirodno povezane. Pa ipak u sušnim periodima dolazi do teškoća u vodosnabdevanju. Drastičan primer takvog stanja imali smo ove godine, usled čega su sva sredstva informisanja svakodnevno bila angažovana na sagledavanju problema, razgovorima sa stručnim i odgovornim subjektima, uz sudelovanje ugroženih građana.

Petnička pećina (Foto: Ljuba Rankovic)

Ovaj problem nije posledica nestašice kvalitetne vode, koja bi se mogla zahvatati iz prirodnih resursa u blizini Valjeva, već neblagovremenih poduhvata kojima bi se unapred obezbedilo zahvatanje veće količine vode. Ovo se moglo postići planiranjem budućih potreba grada i okoline i blagovremenim obezbeđenjem novca i stručnih potencijala. Međutim, rešenja su uvek tražena kada problem postane gorući, a takva rešenja su skoro uvek polovična.

Prvo organizovano vodosnabdevanje Valjeva izvedeno je kaptiranjem izvora „Ilidža”, 1935. godine i izgradnjom rezervoara na brdu „Pećina”. Zatim je, 1959. godine, izgrađen novi sistem kaptiranjem vrela „Paklje”, srednjeg kapaciteta (390 l/s, cevovodom kapacitet 300 l/s i stanicom za prečišćavanje na „Pećini”). Cevovod je kasnije rekonstruisan na kapacitet preko 700 l/s, a još kasnije postavljena je crpna stanica na reci Gradcu u cilju dopune potrebnog kapaciteta za prečišćavanje na „Pećini”. Pre nekoliko godina sagrađena je na „Pećini” nova stanica za prečišćavanje vode, koja će prečišćavati vodu iz površinske akumulacije Rovni na reci Jablanici, kada ista bude završena.

Zakonom o iskorišćavanju i zaštiti izvorišta za vodosnabdevanje na teritoriji SR Srbije („Sl. glasnik SRS” br. 27/77) predviđeno je da se trajno rešenje vodosnabdevanje Valjeva i nekoliko gradova ovog regiona nizvodno od Valjeva izvede izgradnjom površinske akumulacije „Rovni” na reci Jablanici.