prva strana

Subota, 30. Maj 2020.

Revija KOLUBARA - Decembar 2003 > dodatak

prijava | registracija

revija

stav

prilike

ljudi

mediji

izbor

kultura

pisma

prošlost

kalendar

dodatak

revija +

arhiva

impresum

pretraga

Popučanski i drugi obližnji hidronimi

Milorad Radojčić

Aleksića česma je izvor u Jasenici, ispod kuće Tomislava V. Aleksića. Nalazi se kraj nekadašnjeg glavnog jaseničkog puta ka Brani. Pominje je Prota Mateja u „Memoarima”. Prilikom njene asancije meštani su iskopavali keramičke cevi, pa se pretpostavlja da je u dalekoj prošlosti voda sa nje razvođena po obližnjim domaćinstvima a možda i za druge potrebe.

Vodenica na reci Zabavi (foto: M. Marković) (Foto: Milan Marković)

Beserovački potok ide uglavnom južnom granicom, između sela Donje Grabovice i Gorića. Često presušuje.

Bunarača je seoski potok u Popučkama kojim voda sa izvora Stublina otiče u Krivošiju.

Bunarić, potok. Izvire u Jevtića Ćetenima u Jasenici, uliva se u Perajicu u Goriću.

Vojisavljevića izvor u Popučkama, u zaseoku Jaruga ili Jaružani. Delimično je kaptiran. Nekada je bio veoma izdašan, pa se sa njega vodom služio veliki broj meštana.

Vrelo - izvor u Grabovici, čiji potok zalazi u Zabrdicu i sa još dva potoka gradi Krivošiju.

Vujića kratelj - izvor u Jasenici.

Gorićanski potok uglavnom ide kroz Gorić i uliva se u Perajicu.

Grbića izvor ili Studenac nalazi se na imanju Leposave Grbić u Popučkama. Ozidan i delimično uređen pa se i sada koristi. Potok vodu, koja se preliva, odvodi u Rabas.

Despotovića izvor u Popučkama, u potesu Marinac, i sada se koristi.

Đačka česma, između Osnovne škole „Sveti Sava” u Popučkama i susedne Spasića kuće. Dugo je đacima koristila da se osveže i utolje žeđ, pa je zato i dobila ime. Nalazi se kraj samog asfaltnog puta, pola metra ispod njegovog nivoa. Podignuta je prema legendi još u vreme Kosovskog boja.

Iverak - česma kraj puta Valjevo - Beograd, oko 300 metara ispred Iverka, u ataru Popučaka. Meštani obično za nju kažu Česma na džadi. Česmu su podigla braća Krunići, trgovci iz Valjeva, tridesetih godina XX veka, a obnovilo je Preduzeće za puteve iz Valjeva 1953. Zbog uzgoja plovki i drugih životinja u obližnjoj bari izvesno vreme bio je ugrožen kvalitet njene vode. Izvršena je asanacija ovog izvorišta i ponovo mu se vraća prvobitni značaj.