prva strana

Nedelja, 29. Mart 2020.

Revija KOLUBARA - Mart 2005 > dodatak

prijava | registracija

revija

stav

prilike

ljudi

kultura

kalendar

dodatak

revija +

arhiva

impresum

pretraga

Bibliografija o Romima

Luka Šteković

1. Pavlović, Ljubomir: Kolubara i Podgorina, Beograd 1907;

2. Petrović, Aleksandar: Cigani – Poglavlje u: Banjane. Socijalno-zdravstvene i higijenske prilike, Beograd 1932, 137-156;

3. Bosić, S(eferinka): Valjevski Cigani imaju svoje pozorište, i pozorišne pisce, i „propagatore cilindara” (O Časlavu – Čedi Gračaninu) – Pravda XXXIV, 12.261, 30. XII 1938, 11;

4. Vujić, Jerotije N.: Naseljavanje i život Roma u valjevskom kraju krajem prošlog veka (1) – Od nadničara do muzičara – Napred XXXII, 1439, 20. VIII 1976, 12; (2), 1440, 27. VIII 1976, 14; (3), 1441, 3. IX 1976, 14; (3) 1442, 10. IX 1976, 36; (5), 1443, 17. IX 1976, 20;

5. Vukanović, Tatomir: Romi (Cigani) u Jugoslaviji, Vranje 1983;

6. Vujić, Borislav Bora: Zapisi o starom Valjevu, Valjevo 1987 (Cigani, 61-64; Čergari, 65-66; Gatare, 67-69);

7. Vujić, Borislav: Likovi nekih valjevskih Cigana – Napred LIII, 2521, 23. V 1997, 10 (O porodicama Gračanin, Kostadinović, Petrović i dr);

8. Vujić, Borislav: Likovi nekih valjevskih Cigana – Napred LIII, 2522, 30. V 1997, 10 (O Časlavu – Čedi Gračaninu, piscu drama i pozorišnom reditelju);

9. Vujić, Borislav: Osobine nekih valjevskih Cigana – Napred LIII, 2523, 6. VI 1997, 10;

10. Vujić, Borislav: Likovi nekih valjevskih Cigana – Napred LIII, 2524, 13. VI 1997, 10;

11. Vujić, Borislav: Likovi nekih valjevskih Cigana – Napred LIII, 2525, 20. VI 1997, 10;

12. Vujić, Borislav: Slave „Šilje” Ciganina – Napred LIII, 2526, 27. VI 1997, 10;

13. Vujić, Borislav: Čuveni harmonikaš Dragomir – Napred, LIII, 2527, 4. VII 1997, 10 (O Dragomiru Milićeviću);

14. Vujić, Borislav: Filharmoničar sa Baira – Napred LIII, 2528, 11. VII 1997, 10 (O Bogomiru Krstiću);

15. Vujić, Borislav: Likovi nekih valjevskih Cigana (6) – Venčanje Bogomira i Vere Krstić – Napred LIII, 2529, 18. VII 1997, 10;

16. Vujić, Borislav: Likovi nekih valjevskih Cigana (VII) – Deca Koste i Leposave Krstić – Napred LIII, 2530, 25. VII 1997, 10;

17. Vujić, Borislav: Likovi nekih valjevskih Cigana (8) – Ciganski nadimci – Napred LIII, 2531, 1. VIII 1997, 10;

18. Vujić, Borislav: Likovi nekih valjevskih Cigana (8, treba 9) – Poznati rosuljski Cigani – Napred LIII, 2532, 8. VIII 1997, 10;

19. Vujić, Borislav: Likovi nekih valjevskih Cigana – Ciganski nadimci (II) – Napred LIII, 2533, 15. VIII 1997, 10;

20. Stojić, Jovan: „Đelem, đelem” iz Dubrave – Napred LIII, 2549, 4. XII 1997, 7;

21. Ranković, Z(dravko): Knežević Živorad – Biografski leksikon Valjevskog kraja, knj. 2, sv. 8, 217;

22. Perić, Đorđe: Valjevski muzičari braća Gračanin u Beogradu – Revija Kolubara VIII, 89, septembar 2001, 48-49;

23. Stojić, Jovan: „Amala” sa Kolubare (O Draganu Ristiću Kalu) – Politika DžCVIII, 31.622, 12. XI 2001, 16;

24. Ćirilov, Jovan: Od folklora do mita (O pozorišnom reditelju Draganu Ristiću Kalu) – Ludus XII, 109-111, 2003-2004, 34;

25. Ranković, Zdravko: Romi u valjevskom kraju – Hronologija važnijih zbivanja i pojava – Revija „Kolubara” XI, 127, oktobar 2004, 34-36;

26. Šteković, Luka: Teatar valjevskih Roma – Prvo romsko pozorište u svetu – Kalendar Kolubara za 2004, 144-148;

27. Joksimović, Zoran: Najveća štuka reke Tamnave – Zabeleške iz Ciganmale koje više nema – Kalendar Kolubara za 2004, 154-165;

28. Božić, Dragiša: Romi iz moravičkog Lešćaka – Od čergara, preko torbara do gastarbajtera – Kalendar Kolubara za 2004, 149-153;

29. Šteković, Luka: Jekto romano teatro ko them (O Časlavu – Čedi Gračaninu) – Them II, 7, 13. II 2004, 15;

30. P(etković) M(arija): „Kal” ando beogradesko SKC (O Draganu Ristiću Kalu) – Them II, 8, 27. II 2004, 11;

31. Mišović, Boško: Nanomir: Živi se bolje – ali još nije dovoljno dobro – Revija Kolubara XI, 127, novembar 2004, 35-36;

32. Vićentijević, Branko: Balačka: Sriču prva slova – Revije Kolubara XI, 127, novembar 2004, 34-35;

33. Mišović, Boško: Ugledni Mioničani – Joca, Velja i Bangeja – Revija Kolubara XI, 128, decembar 2004, 35-36;

34. Bajić, Tomislav: Romske narodne pesme i igre – Primeri iz valjevske Kolubare – Kalendar Kolubara za 2005, 157-164;

35. Vićentijević, Branko: Romi su neuništivi – Na Uskrs 2004. u Valjevu startovao romski Radio Točak – Revija Kolubara XII, 129, januar 2005, 41;

36. Božić, Dragiša: Romi iz moravičkog Lešćaka – Od čergara, preko torbara, do gastarbajtera – Revija Kolubara XII, 129, januar 2005, 42-43;

37. Mišović, Boško: Radni i muzikalni Romi iz Tolića – Revija Kolubara XII, 130,. februar 2005, 36.