prva strana

Subota, 4. Jul 2020.

Revija KOLUBARA - Maj 2005 > dodatak

prijava | registracija

revija

stav

prilike

ljudi

izbor

kultura

prošlost

kalendar

dodatak

revija +

arhiva

impresum

pretraga

Stanovništvo

Statistički podaci

1818.

Komanice su u to vreme pripadale knežini Rake Tešića u Nahiji valjevskoj. U selu je bilo 36 domaćinstava i 104 haračke glave (obveznici plaćanja poreza od navršene sedme do 70. godine života). Po broju svojih domaćinstava Komanice su se, među 66 sela knežine Rake Tešića, nalazile na 11. mestu a po broju poreskih obveznika na 12. mestu. Paune su sa 54 domaćinstva i 147 poreskih obveznika bile najveće u toj knežini.

1819.

Domova 37, oženjenih 47, haračkih glava 106.

1822.

Domova 37, poreskih glava (oženjenih muškaraca) 48, haračkih glava 108.

1832.

Domova 51, poreskih glava 53, haračkih 131.

1834.

Kuća 51, sviju duša 300. Muških 157, ženskih 143. Poreskih glava 63, za vojsku sposobnih 69. U Kapetaniji kolubarskoj je tada bilo 70 naselja. Komanice su po broju kuća bile manje samo od Vračevića i Pauna, a od Mionice veće za jedno domaćinstvo. Po ukupnom broju stanovnika nalazile su se, međutim, tek na 13. mestu.

1839.

Kuća 50, poreskih glava 56. Zajedno sa Maljevićem Komanice su tada činile Komaničku opštinu sa ukupno 71 domaćinstvom i 78 poreskih obveznika.

1866.

Kuća 57, stanovnika 359 (187 muških, 172 ženskih), oženjenih 122, udovi 26, nepismenih – tri.

1890, 31. decembar

Komanice pripadale Gornjotopličkoj opštini u kojoj su se još nalazili: Berkovac, Gunjica, Popadić i Rakari. Stanovnika u Komanicama 441. Mukih 231, ženskih 210. Do 15 godina starosti – 208, starijih od 15 godina: muških 118, ženskih 115. Udovac jedan, udovica 17. Razvedenih nije bilo.

1895, 31. decembar

U 72 komaničke kuće bilo 457 stanovnika. Muških 239, ženskih 218.

1910.

Domaćinstava 90, stanovnika 610. Muških 307, ženskih 303.

1916.

Domaćinstava 103, stanovnika 483. Muških 187, ženskih 296.

1948, 15. mart

Komanice se nalazile u Ljiškom srezu. Domaćinstava 131, stanovnika 700; muških 340, ženskih 360.

 

1953.

Domaćinstava 148, stanovnika 728.

1961.

Domaćinstava 142, stanovnika 624.

1971.

Domaćinstava 137, stanovnika 541.

1981.

Stanovnika 528.

1991, 31. mart

Domaćinstava 127, stanovnika 455 (ženskih 232, na stalnom radu u inostranstvu 6).

2002, 31. mart

Stanovnika 436. Srba 426, Albanac jedan, neizjašnjenih i neopredeljenih – devet.