prva strana

Petak, 3. April 2020.

Revija KOLUBARA - Maj 2005 > dodatak

prijava | registracija

revija

stav

prilike

ljudi

izbor

kultura

prošlost

kalendar

dodatak

revija +

arhiva

impresum

pretraga

U „Srpskim novinama”

NA ZNANJE – Sud Okruga valjevskog, rešenjem svojim od 11. februara prošle godine Br. 5281, a po zahtevu Jovice Obradovića iz Komanica, odbio je intabulaciju na nepokretno dobro Svetozara Lazarevića ondašnjeg a docnije kalfe ćurčijskog iz Uba.

 

No kako se ne zna mesto prebivanja dužnika Svetozara, to ga Sud Okruga valjevskog, po osnovu čl. 76. građanskog postupka, ovim putem izvešćuje da mu je određen za zastupnika g. Marko Jakšić, advokat ovdašnji, i pozivamo ga da se za jedan mesec dana javi sudu gde je, te da mu se pomenuto rešenje preda. Jer u protivnom slučaju Sud će ovaj posao svršiti sa određenim mu zastupnikom.

Br. 678. Od Suda Okruga valjevskog, 29. januara 1885. godine, u Valjevu. (Srpske novine, 7. mart 1885)

STECIŠTEPo propisu člana 102. Pravila o postupku u nespornim delima, starateljski sudija Suda Okruga valjevskog, kod koga se na raspoloženju nalazi masa umrlog Ilije Nenadovića iz Komanica, koji je u mesecu januaru 1885. godine umro – ovim poziva sve one koji bi što po kakvom god pravu od iste mase tražiti imali, da starateljskom sudiji pomenutog suda na dan 8. avgusta 1885. godine, kao na dan određenoga ročišta, ili sami lično dođu ili mesto sebe sa urednim punomoćstvom zastupnike pošlju i sve nužne dokaze za svoje tražbine podnesu. Ili na posletku da do istog dana napismeno jave: šta i po kakvom osnovu od mase traže i čim pravo svoje dokazuju. Jer u protivnom slučaju, koji se do označenoga dana nikako ne javi, izgubiće pravo nasleđa ili naplate iz zaostavšeg masalnog imanja, ako se ovo na izmirenje ostalih na vreme prijavljenih naslednika ili poverilaca upotrebi, osim slučaja ukoliko bi mu što od istog imanja za zalogu služilo.

 

Br. 8858. MBr. 182. Od starateljskog sudije Suda Okruga valjevskog, 28. maja 1885, u Valjevu. (Srpske novine, 3. jul 1885)

STECIŠTEPo naređenju čl. 97. Pravila o postupku u nespornim delima, obznanjuje se od strane staralačkog sudije Suda prvostepenog valjevskog, da je Aksentije Lazarević, bivši iz Komanica, umro bez poroda 1893. g. i pismeno zaveštanje ostavio, kojim je za naslednika svog imanja odredio Savku, svoju ženu. Ali kako se za naslednika sinovca Svetozara ne zna gde se nalazi to se on izvešćuje da se za godinu dana javi staralačkom sudiji pomenutog suda i izjasni da li se nasleđa prima, jer ako to ne uradi neka zna da će se i bez njega o masi umrloga sa ostalim prijavljenim naslednicima i postavljenim staraocem raspored učiniti.

 

Od starateljskog sudije Prvostepenog valjevskog suda, 10. decembra 1893. god. u Valjevu. (Srpske novine, 11. januar 1894)

LICITACIJA – Ilija i Gligorije Nenadovići iz Komanica nemaju novaca da plate svoje zajedničke dugove i to:

 

1. Upravi fondova 520 din. u zlatu sa 6 od sto interesa od 12. novembra 1879. godine do naplate, 10 din. za tužbu i 47.70 din. sudske takse.

 

Sam Ilija Stanku Lazareviću, kalfi iz Mionice, 489 din. sa 12 od sto interesa od 25. decembra 1884. god. do naplate, 6 din. za tužbu i 39 din. takse.

 

2. Jovanu Paraćincu iz G. Toplice 348 din. sa 13 na sto interesa od 20. novembra 1884. god. do naplate, 8 din. troškova i 23.30 din. takse.

 

Sam Gligorije Ivku Mišoviću, mehandžiji iz Struganika, resto glavnog duga 120 dinara sa 12 od sto interesa od 15-og februara 1891. god. do naplate.

 

Stoga ću ja na dan 20. januara 1896. god. kod mehane Paraćinca u Gor. Toplici prodavati njihovo nepokretno imanje i to:

 

1. Zemlja zvana u Pločniku.

2. Zemlja zvana u Selištu.

3. Livada u Selištu.

4. Livada u Selištu.

5. Zemlja pod voćem u Pavičici.

 

Na ovome imanju stoje ovi tereti i to:

 

1. Intabulacija Uprave fondova za 1400 groša poreskih 6 od sto inter. prijavljena 18. januara 1873. god. IBr. 51.

 

2. Intabulacija Stanka Lazarevića iz Mionice za 480 din. sa 12 od sto inter. prijavljena 15-og januara 1885. god. pod IBr. 27.

 

3. Popis ovosreske vlasti za Upravu fondova u 530 dinara prijavljen 19-og februara 1892. godine. IBr. 387.

 

Na imanju samog Ilije:

 

1. Intabulacija Radisava Đurića iz Mionice za 530 din. prijavljena 18. januara 1885. god. IBr. 39.

2. Intabulacija Jov. Paraćinca za 990 din. i 12 od sto inter. prijavljeno 5. februara 1885. god. IBr. 83.

3. Popis ovosreske vlasti za 864 din. prijavljeno 9. juna 1887. god. pod IBr. 524.

4. Pribeleška Spasoja Jeremića iz Komanice za 37 din. prijavljeno 20-og aprila 1892. godine pod IBr. 933.

 

Prodaju ovu dajem javnosti i pozivam kupce da na istu dođu.

 

Br. 11.251. Iz kancelarije načelnika Sreza kolubarskog okr. valjevskog, 19. decembra 1895. godine u Mionici. (Srpske novine, 29. decembar 1895)