prva strana

Sreda, 28. Oktobar 2020.

Revija KOLUBARA - Oktobar 2005 > prilike

prijava | registracija

revija

stav

prilike

ljudi

mediji

pisma

kalendar

dodatak

revija +

arhiva

impresum

pretraga

Šta da se radi

Rat za Oficirski dom

Valjevo i Valjevci pred još jednom sudbonosnom odlukom

Milorad Radojčić

VREDNO ARHITEKTONSKO ZDANJE

– Zgrada Oficirskog doma sastoji se od sprata i prizemlja. Zidana je od kamena i opeke. Novosagrađeni objekat imao je: salu, trpezariju, čitaonicu, sobu za šah, šest soba za izdavanje, stan za hotelijera od tri odeljenja, tri salona za više oficire, kupatilo, kujnu, podrum, baštu itd. Tokom izgradnje uvedeno je električno osvetljenje i parno grejanje. I dok je enterijer objekta trpeo izvesne promene, eksterijer je ostao gotovo isti do današnjeg dana. Unutrašnjost Doma bila je ukrašena većim brojem slika sa motivima iz Prvog svetskog rata. Njihov autor je uglavnom bio Nikolaj Pupinin, nastavnik crtanja u ovdašnjoj Gimnaziji.

Građevina je postavljena na uglu ulica Karađorđeve i Pop Lukine, pretvaranjem oštrog ugla u rotondu koja je završena naglašenom kupolom što je bilo karakteristično za objekte ovog tipa podizane u prvoj polovini 20. veka.

Iznad glavnog ulaza u zgradu postavljen je neveliki balkon na dve ukrašene konzole sa ogradom od balustrada. Levo i desno od balkona u centralnom delu su dva polja sa reljefima, na kojima su predstavljeni oklopi ratnika sa ratničkom opremom i zastavama u pozadini. Pored balkona i polja sa reljefima na centralnoj rotondi dominiraju veliki otvori od kojih je najveći centralni portal. Centralna rotanda preko hola povezuje dva bočna krila postavljena na regulacionu liniju. U jednom krilu je smeštena svečana sala a u dugom administrativne prostorije. Centralni deo fasade je ukrašen naglašenim horizontalnim kanelurama dok je na bočnim krilima rasporedom masa i otvora naglašena vertikala. U gornjim zonama građevine istaknuta je horizontala koja se sastoji od nadzidaka i profilisanog venca i mestimičnih niša sa balustradama. Levo i desno krilo pokriveni su krovom na dve vode sa crepom kao pokrivačem, dok je kupola pokrivena limom. Ovaj opis Oficirskog doma dao je Dragan Stamenić. Pre nešto više od dvadeset godina tu izuzetnu kupolu obnovio je majstor – bravar Milan Terzić. Ljiljana Ljiljak je u „Napredu” pisala da je bilo hrabro i gledati kako se Terzić znalački sa još par radnika brine o kupoli.