prva strana

Subota, 7. Decembar 2019.

Revija KOLUBARA - Septembar 2006 > kultura

prijava | registracija

revija

stav

prilike

ljudi

kultura

prošlost

kalendar

pisma

dodatak

revija +

arhiva

impresum

pretraga

ex libris

Sve knjige Radovana Belog Markovića

Bibliografski opis

Branka Jović

rbm1 1. Palikuća i Tereza milosti puna. – Beograd : Slovo ljubve, 1976 (Beograd : „Slobodan Jović”). – 91 str. : slika autora ; 20 cm. – (Savremena proza 1976. / Slovo ljubve, Beograd)

2. Crni kolač. – Valjevo : „Milić Rakić”, 1983 (Valjevo : „Milić Rakić”). – 87 str. ; 20 cm. – (Biblioteka Nove knjige ; knj. 11)

3. Švapska kosa : pripovetke. – Beograd : BIGZ, 1989 (Beograd : BIGZ). – 122 str. ; 20 cm. – (Nove knjige domaćih pisaca)
Podaci o piscu: str. 123.

4. Godine raspleta. – Valjevo: Agencija „Valjevac”, 1992 (Valjevo: Valjevska štamparija). – 183 str.; 21 cm. – (Biblioteka Povlen 1374 ; knj. 1)
Str. 179-180: Udžbenik za posmatrače života / Milo Gligorijević. – Str. 181-182: Prilog za biografiju Radovana Beli Markovića / Milisav Savić.

5. Palikuća i Tereza milosti puna. – 2., uglađeno izd. – Valjevo : Valjevska štamparija; Gornji Milanovac: Dečje novine, 1992 (Valjevo: Valjevska štamparija). – 86 str.; 20 cm. – (Biblioteka Zajednička izdanja ; knj. 18)
Str. 81-82: Časi razjasnice Radovana Beli Markovića / Snežana Adamović. – Tragom: str. 83-86.

6. Živčana japija. – Beograd : Prosveta, 1994 (Beograd : BIGZ). – 185 str. ; 21 cm
Beleška o piscu: str. 183.

7. Setembrini u Kolubari. – Beograd : Prosveta, 1996 (Lazarevac : Elvod-print). – 197 str. ; 20 cm. – (Savremena proza ‘96 / Prosveta, Beograd)
Beleška o piscu: str. 195.

8. Setembrini u Kolubari. – 2., dopunjeno izd. – Beograd : Prosveta, 1996 (Lazarevac : Elvod-print). – 197 str. ; 20 cm. – (Savremena proza ‘96 / Prosveta, Beograd)
„U ovom izd. jasnije su istaknute pozajmice iz lektire i otklonjene uočene štamparske greške”—> piščeva napomena: str. 193. –Beleška o piscu: str. 195.

9. Stare priče; izbor i pogovor Milisav Savić. – Beograd: Srpska književna zadruga, 1996 (Lazarevac : Elvod-print). – 220 str. ; 21 cm. – (Atlas)
Str. 213-220: Poetizovanje stvarnosti / Milisav Savić. – Beleška o piscu: str. 221.

10. Lajkovačka pruga: roman. – Beograd: Nolit, 1997 (Bor : Bakar). – 204 str. ; 19 cm. – (Biblioteka Savremeni pisci / Nolit, Beograd)

11. Lajkovačka pruga: roman. – 2. izd. – Beograd : Nolit, 1998 (Bor : Bakar). – 204 str. ; 19 cm. – (Biblioteka Savremeni pisci / Nolit, Beograd)

12. Male priče: vitae fragmenta ; sa pogovorom Radivoja Mikića. – Beograd : „Filip Višnjić”, 1999 (Lazarevac : Elvod-print). – 134 str. ; 21 cm. – (Biblioteka Albatros ; knj. 75)
Str. 113-129: Male priče i veliko majstorstvo / Radivoj Mikić. – Beleška o piscu: str. 131.

13. Limunacija u Ćelijama. – Beograd : Narodna knjiga – Alfa, 2000 (Beograd : Poligraf). – 201 str. ; 21 cm. – (Biblioteka Alfa. Proza 2000)
Beleška o piscu: str. 202.

14. Male priče : vitae fragmenta ; sa pogovorom Radivoja Mikića. – 2. izd. – Beograd : „Filip Višnjić”, 2000 (Lazarevac : Elvod-print). – 134 str. ; 21 cm. – (Biblioteka Albatros ; knj. 75)
Str. 113-129: Male priče i veliko majstorstvo / Radivoj Mikić. – Beleška o piscu: str. 131.

15. Lajkovačka pruga. – Beograd : Narodna knjiga – Alfa, 2001 (Beograd : Alfa). – 201 str. ; 21 cm. – (Dela Radovana Beli Markovića) (Biblioteka Delo / Narodna knjiga – Alfa)
Podaci o piscu: str. 205.

16. Poslednja ruža Kolubare. – Beograd : Narodna knjiga – Alfa, 2001 (Beograd : Alfa). – 227 str. , 21 cm. – (Dela Radovana Beli Markovića) (Biblioteka Delo / Narodna knjiga – Alfa)
Beleška o piscu: str. 229.

rbm217. Knez Miškin u Belom Valjevu : (građa). – Beograd : Narodna knjiga – Alfa, 2002 (Beograd : Alfa). – 403 str. ; 21 cm. – (Dela Radovana Beli Markovića) (Biblioteka Delo / Narodna knjiga – Alfa)
Beleška o piscu: str. 399.

18. Poslednja ruža Kolubare. – 2. izd. – Beograd : Narodna knjiga – Alfa, 2002 (Beograd : Alfa). – 227 str. , 21 cm. – (Dela Radovana Beli Markovića) (Biblioteka Delo / Narodna knjiga – Alfa)
Beleška o piscu: str. 229.

19. Devet belih oblaka : (prosunčane nesanice). – Beograd : „Filip Višnjić”, 2003. – 296 str. ; 21 cm. – (Biblioteka Albatros ; knj. 100)

20. Živčana japija ; s pogovorom Radivoja Mikića. – 2., dopunjeno i „uglađeno” izd. – Beograd : Narodna knjiga – Alfa, 2003 (Beograd : Alfa). – 275 str. ; 21 cm. – (Dela Radovana Beli Markovića) (Biblioteka Delo / Narodna knjiga – Alfa)
Str. 251-268: Pripovedna japija i njena podloga / Radivoje Mikić. – Beleška o piscu: str. 269.

21. Knez Miškin u Belom Valjevu : (građa). – Beograd : Narodna knjiga – Alfa, 2003 (Beograd : Alfa). – 403 str. ; 21 cm. – (Dela Radovana Beli Markovića) (Biblioteka Delo / Narodna knjiga – Alfa)
Beleška o piscu: str. 399.

22. Poslednja ruža Kolubare. – 3. izd. – Beograd : Narodna knjiga – Alfa, 2003 (Beograd : Alfa). – 227 str. , 21 cm. – (Dela Radovana Beli Markovića) (Biblioteka Delo / Narodna knjiga – Alfa)
Beleška o piscu: str. 229.

23. Devet belih oblaka : (prosunčane nesanice). – Beograd : Narodna knjiga – Alfa, 2004 (Beograd : Alfa). – 274 str. ; 22 cm. – (Dela Radovana Belog Markovića) (Biblioteka Delo / Narodna knjiga – Alfa)
Beleška o piscu: str. 275.

24. Lajkovačka pruga. – Beograd : Politika : Narodna knjiga, 2004 (Beograd : Narodna knjiga). – 201 str. ; 21 cm. – (Vek Politike. Biseri srpske književnosti ; knj. br. 20)
Beleška o piscu i delu: str. 199-201.

25. Orkestar na pedale : (kutije doktora Subote). – Beograd : Narodna knjiga – Alfa, 2004 (Beograd : Alfa). – 334 str. ; 22 cm. – (Dela Radovana Belog Markovića) (Biblioteka Delo / Narodna knjiga – Alfa)

26. Limunacija u Ćelijama. – Beograd : Politika : Narodna knjiga, 2005 (Beograd : Narodna knjiga). – 190 str. ; 21 cm. – (Vek Politike. Biseri srpske književnosti ; knj. 40)
Str. 5-21: Limunacija iliti Bekstvo iz mraka / Radivoje Mikić.

27. Kavaleri starog premera : do zemljomerca K. i zamalo posle : (zimnje rukoveti). – Beograd : Politika : Narodna knjiga, 2006 (Beograd : Narodna knjiga). – 194 str. ; 21 cm. – (Biblioteka Premijera ; knj. 4)
Podaci o piscu: str. 191-192.