prva strana

Četvrtak, 28. Maj 2020.

Revija KOLUBARA - Oktobar 2006 > prilike

prijava | registracija

revija

stav

prilike

ljudi

kultura

prošlost

mediji

kalendar

pisma

dodatak

revija +

arhiva

impresum

pretraga

Sto pedeseti put

Redakcija

Ovo je 150. izdanje Revije „Kolubara”. S obzirom na to da su ove novine još uvek sasvim mlade – tek im je dvanaest i po godina, podsećamo ovoga puta samo na to da su se one prvi put pojavile u proleće 1994. To se, sasvim slučajno, dogodilo za dva praznika, Prvi maj i Uskrs. Zvale su se u početku (do 1. januara 1996. godine) Revija „Valjevac” jer su nastajale u firmi tog imena.

Revija izlazi u svim uslovima, pa i kad su bombe padale, svakog 1. u mesecu. Doduše s ponekim (veoma retkim) jednodnevnim ili dvodnevnim zadocnjenjem, ali se zauzvrat dešavalo da ona bude pred čitaocima i dan-dva pre početka novog meseca.

Kad je prvi put izašla, Revija je prodavana po dva dinara, a od ovoga broja ona je skuplja čitavih - 35 puta. Staje 70 dinara. Prethodno poskupljenje, sa 45 na 50 dinara, bilo je još 1. decembra 2002. godine. Da ne moramo ne bismo ni ovoga puta menjali cenu naših novina. Molimo naše čitaoce, sve naše prijatelje da nam i ubuduće budu privrženi.

Sa prvobitna 2 na 3 dinara Revija je poskupela 1. oktobra 1994, na 5 dinara u novembru 1995, od aprila 1996. prodavana je po 6, od 1. januara 1998. po 8. da bi 1. novembra 1998. cena izašla na 10 dinara. Prvog decembra 1999. cena lista je povećana na 15, prvog oktobra 2000. na 20, prvog maja 2001. na 30. a prvog novembra 2001. na 45 dinara. Može biti, mada to nismo ispitivali, da sadašnjih 70 dinara vrede manje nego 2 dinara u