Revija Kolubara broj 166 - Februar 2008

Dušan Spasojević

Dušan Spasojević, dramski pisac
Redakcija Revije Kolubara
Mladi dramski pisac Dušan Spasojević iz Valjeva 14. je izabranik Revije „Kolubara” za Valjevca ličnost godine. Odluku o tome doneo je sedamnaestočlani žiri 11. januara (dan osnivanja Izdavačkog društva „Kolubara”). (2 komentara)