prva strana

Ponedeljak, 6. Februar 2023.

Revija KOLUBARA - Januar 2003 > prilike

prijava | registracija

revija

stav

prilike

prošlost

mediji

izbor

kultura

pisma

kalendar

dodatak

revija +

arhiva

impresum

pretraga

Knez Mihailo nadjačao Dudiće

Krštavanje i pokrštavanje valjevskih ulica

Zdravko Ranković

Skupština opštine Valjevo je 13. decembra 2002. godine, većinom odborničkih glasova donela odluku o nazivima za jedanaest novih ulica u Valjevu i istovremeno promenila dosadašnje nazive za 46 ulica.

NOVE ULICE

1. Ulica Čede Mijatovića - levi krak sadašnje Ulice Milorada Ristića,
2. Brvenička - ulica između ulica Ratomira Vasiljevića i Vojina Sofronića,
3. Raška - ulica između ulica Ostoje Stojanovića i Vojina Sofronića,
4. Humska - na planu 110 kao 16,
5. Ariljska - krak Ulice Vojina Sofronića odnosno prva ulica desno od Ulice Boška Stojanovića od juga prema severu (kat. parcela 1648 i 1650/1 KO Valjevo novi premer),
6. Ivanjička - krak Ulice Vojina Sofronića odnosno druga ulica desno od Ulice Boška Stojanovića od juga prema severu (kat. parcela 1617 KO Valjevo),
7. Gružanska - krak Ulice Vojina Sofronića odnosno treća ulica desno od Ulice Boška Stojanovića od juga prema severu (deo kat. parcele 11857/1 KO Valjevo),
8. Dragačevska - krak Ulice Vojina Sofronića odnosno peta ulica desno od Ulice Boška Stojanovića od juga prema severu (deo kat. parcele 11863/8 KO Valjevo),
9. Donjograbovačka - od kraja Kosjerićke, od mosta Đenovac i dalje,
10. Boričevačka - od kraja Prve proleterske prema groblju do kuće Lauševića u dužini oko 500 metara,
11. Beogradski put - od raskrsnice Pantića puta i Ulice VNOP odreda do Iverka.

PREIMENOVANE ULICE

1. Ulici Milana Drakulića menja se naziv u Ulica Milorada Mitrovića.
2. Ulici braće Tatovića menja se naziv u Ulica Sterije Popovića.
3. Ulici Stevana Markovića Singera menja se naziv u Ulica Laze Kostića.
4. Ulici Milana Kitanovića menja se naziv u Ulica Lukijana Mušickog.
5. Ulici Branislava Markovića menja se naziv u Ulica Ćirila i Metodija.
6. Ulici Petra Munjasa menja se naziv u Ulica Sime Sarajlije.
7. Ulici Bore Atanackovića menja se naziv u Ulica Domentijanova.
8. Ulici Save Kerkovića menja se naziv u Ulica arhiepiskopa Danila.
9. Ulici Josipa Majera menja se naziv u Ulica Jefimijina.
10. Ulici Ljubinke Marić menja se naziv u Ulica Paje Jovanovića.
11. Ulici Maksima Njegovana menja se naziv u Ulica Teodosijeva.
12. Ulici Svetislava Pandurovića menja se naziv u Ulica Uroša Predića.
13. Ulici Alekse Markovića menja se naziv u Ulica Zmaja od Noćaja.
14. Ulici Ostoje Stojanovića menja se naziv u Ulica Isidore Sekulić.
15. Ulici Save Dopuđe menja se naziv u Ulica Branka Ćopića.
16. Ulici Branka Solarića menja se naziv u Ulica vojvode Kajice.
17. Ulici Slobodana Novakovića menja se naziv u Ulica braće Musića.
18. Ulici Andrije Habuša menja se naziv u Ulica Toplice Milana.
19. Ulici Ratomira Vasiljevića menja se naziv u Ulica Strahinjića Bana.
20. Ulici Stevana Borote menja se naziv u Ulica braće Jakšića.
21. Ulici Nikole Nikolića menja se naziv u Ulica Vuka Grgurovića.
22. Ulici Dobrosava Živanovića menja se naziv u Ulica Starog Vujadina.
23. Ulici Radovana Spasojevića menja se naziv u Ulica Baja Pivljanina.
24. Ulici Miloja Spasojevića menja se naziv u Ulica Vuka Mandušića.
25. Ulici Vojina Sofronića menja se naziv u Ulica Miloša Pocerca.
26. Ulici Boška Stojanovića menja se naziv u Ulica Petra Dobrnjca.
27. Ulici Ivana Mažuranića menja se naziv u Ulica Milenka Stojkovića.
28. Ulici Čedomira Vujića menja se naziv u Ulica Tešana Podrugovića.
29. Ulici 4. jula menja se naziv u Ulica Preradovićeva.
30. Ulici 25. juna menja se naziv u Ulica Sretenjska.
31. Ulici Nikodina Perića menja se naziv u Ulica Sime Matavulja.
32. Ulici Dobrosava Simića menja se naziv u Ulica Radoja Domanovića.
33. Ulici Svete Popovića menja se naziv u Ulica Stevana Sremca.
34. Ulici Stevana Vukosavljevića menja se naziv u Ulica Jakova Ignjatovića.
35. Ulici Bore Baruha menja se naziv u Ulica Svetozara Markovića.
36. Ulici Aleksandra Stamenkovića menja se naziv u Ulica Deli Radivoja.
37. Ulici Radisava Milušića menja se naziv u Ulica Dositejeva.
38. Ulici Steve Petričevića menja se naziv u Ulica Jovana Molnara.
39. Ulici Milana Stanića menja se naziv u Ulica Mike Alasa.
40. Ulici Milorada Ristića menja se naziv u Ulica Stojana Novakovića.
41. Ulici Nade Purić menja se naziv u Ulica Branka Miljkovića.
42. Ulici Grobljanskoj menja se naziv u Ulica petrovaradinska.
43. Ulicama 7. jula i Palih boraca, zaključno sa Vatrogasnim domom, menja se naziv u Ulica Jovana Dučića.
44. Ulici Valjevskog narodnooslobodilačkog partizanskog odreda, od Biroa za zapošljavanje do raskrsnice sa Pantića putem, odnosno do granice GUP-a Valjevo, menja se naziv u Ulica vladike Nikolaja.
45. Ulica Birčaninova produžava se do benzinske pumpe, odnosno do sadašnjeg završetka Ulice Ivo Lole Ribara (čime nestaje naziv Ulice Ivo Lole Ribara).
46. Ulicama Dragojla Dudića i Miše Dudića (od benzinske pumpe do mosta na Gradcu) menja se naziv u Ulica knez Mihailova.

Ova odluka biće objavljena po dobijanju saglasnosti Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Srbije. Stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku opštine Valjevo”.
Odlukom odbornika SO Valjevo, donetom pre nekoliko meseci, Ulica Žikice Jovanovića Španca preimenovana je u Ulicu Vlade Danilovića, Ulica Sinđelićeva produžena je do raskrsnice sa novopreimenovanom Ulicom Jovana Dučića, Ulica vojvode Mišića produžena je do Šabačkog puta (ukida se Ulica 15. septembra), Ulica Pop Lukina produžava se i na područje doskorašnje Ulice Andre Savčića...