prva strana

Četvrtak, 7. Decembar 2023.

Revija KOLUBARA - Mart 2003 > dodatak

prijava | registracija

revija

stav

prilike

ljudi

prošlost

mediji

izbor

kultura

pisma

kalendar

dodatak

revija +

arhiva

impresum

pretraga

istraživanja

Lokalni političari i novinari

Local PRESS

(Foto: Ljuba Rankovic)

Tokom narednih nedelja, u svim listovima sa teritorije Srbije, koji čine novinsko udruženje "Lokal press", biće objavljena serija istovetnih tekstova na temu "Lokalni političari i novinari". Cilj je da se prenesu i razmene iskustva dvadesetak redakcija lokalnih i regionalnih listova u komunikaciji sa svojim političkim okruženjem, da se podstaknu razmišljanja o tome i učini pokušaj da se poboljša ono što se da poboljšati. Primerci novina biće dostavljeni i lično, onim lokalnim političarima s kojima saradnja nije bila dobra ili je u njoj bilo ozbiljnih problema.

Podršku ovom projektu daje Norveška narodna pomoć.

Pročitajte sledeće tekstove:

- Kida se tamo gde je tanko
- Sveti Sava, na barikadama, s pevanjem i pucanjem
- (Ne)moguća misija: eskiviranje etiketiranja