prva strana

Petak, 19. April 2024.

Revija KOLUBARA - Mart 2003 > dodatak

prijava | registracija

revija

stav

prilike

ljudi

prošlost

mediji

izbor

kultura

pisma

kalendar

dodatak

revija +

arhiva

impresum

pretraga

Kida se tamo gde je tanko

Miroslav Jovanović ("Nezavisna Svetlost")

Međutim, političari po pravilu ostaju nemi

na javne prozivke, svejedno da li su od novinara ili im oponiraju građani, čak i onda kada imaju argumenata za odbranu. Da li je moguće da rezonom "u ćutanju je sigurnost" oni svesno rade u korist svoje štete, ili je reč o pomanjkanju sluha i političkog obrazovanja za komunikaciju s javnošću? Ponekad deluje prosto nestvarno kad se lokalni funkcioner skriva od novinara, kao da time može da sakrije i informaciju, ali je još čudnovatije što ni po objavljivanju "krive" vesti ili kakvog kritičkog stava on ne oseća potrebu ni da "zine". Zato u novinama, osim retkih demantija koje pišu savetnici i saradnici, apsolutno nema polemičkih nastupa političara, upuštanja u borbu argumentima i stavovima, svejedno da li su s druge strane novinar i redakcija, građanin, druga politička opcija ili kakav drugi javni formirani sud. Takva vrsta političkog autizma šteti, prvo, samim nosiocima javnih funkcija, jer samoizolacija ih vodi u jedan inferioran položaj, šteti i samim novinama zato što ostaju bez prave povratne informacije, a najviše na šteti su čitaoci: em ostaju poluinformisani, em uskraćeni za sve premise na osnovu kojih bi formulisali svoje stavove o javnim društvenim poslovima.

Na kraju, pod velikim znakom pitanja je odgovor kada se može očekivati uravnoteženija političko-medijska komunikacija na osnovama partnerstva i ravnopravnosti, jer je očigledno da se radi o starom stanju svesti. Po njemu, politička delatnost je stvar privilegija i dominacije odabranih, novinarstvo puko preslikavanje zbivanja, a građani samo objekti tih zbivanja, kojima se veća pažnja posvećuje tek u izbornim kampanjama.