prva strana

Nedelja, 4. Decembar 2022.

Revija KOLUBARA - Jun 2003 > prilike

prijava | registracija

revija

stav

prilike

ljudi

prošlost

mediji

izbor

kultura

pisma

kalendar

dodatak

revija +

arhiva

impresum

pretraga

arhitektura

Starački dom na Majdanu

Prva nagrada timu arhitekte Miloša Komlenića

DArhValjevo

Sredinom aprila završen je idejni arhitektonsko - urbanistički konkurs za rešenje Ustanove za smeštaj starih lica. Predviđena lokacija je takozvani Majdan u Užičkoj ulici u Gradcu. Konkurs su organizovali Društvo arhitekata Valjeva i Centar za socijalni rad „Kolubara”.

Na konkurs je prispeo veliki broj radova (22 projekta) od kojih je jedan rad eliminisan s obzirom na to da nije ispunio uslove konkursa. Da je konkurs široj stručnoj javnosti bio interesantan govori i podatak da je nekoliko radova stiglo poštom i iz inostranstva.

Zbog prvomajskih i uskršnjih praznika i velikog broja radova koje je trebalo pregledati zasedanje žirija je trajalo skoro mesec dana. Nakon nekoliko selekcija, izdvojeni su najuspešniji radovi prema prethodno uspostavljenim kriterijumima koji su se, pre svega, odnosili na funkcionalne zahteve ustanove, uklopljenost u specifične uslove konteksta lokacije i oblikovanje objekta. Žiri je ocenio da je najbolji koncept nove ustanove za smeštaj starih predložio autorski tim arhitekte Miloša Komlenića i apsolventa arhitekture Tamare Petrović iz Beograda. Drugu nagradu dobio je autorski tim Re:akt koga čine Valjevka Grozdana Šišović, Srđan Tadić i Dejan Milanović. Zanimljivo je da je ovaj tim i na konkursu za uređenje stare zelene pijace na desnoj obali Kolubare bio jedan od nagrađenih.

Mišljenje žirija o dva prvonagrađena rada:

Prvonagrađeni projekat (Foto: Ljuba Rankovic)

PRVA NAGRADA – Autori ovog rada nizom ispravnih i prostudiranih odluka nude urbanističko-arhitektonsko rešenje koje u potpunosti daje odgovore na zadate konkursne uslove, program i predviđenu lokaciju.

Pristup objektu sa severo-istočne strane omogućio je da se povoljna jugo-zapadna strana rastereti kolskog saobraćaja i nameni parkovskim površinama, i u drugom planu dominantnom traktu sa smeštajnim jedinicama orijentisanim ka osunčanoj, mirnoj i ozelenjenoj strani.

Ključ organizacije objekta je u rešenju prizemlja, gde se sustiču i granaju svi tokovi. Autori su uvideli važnost zajedničkih sadržaja koji po principu „kumulacija - komplementarnost”, smešteni u prizemlje u najboljoj meri odgovaraju potrebama korisnika, stvarajući javni forum u kome se prepliću sva svakodnevna zbivanja.

Ovakvo rešenje nudi još jedan kvalitet, a to je moguća adaptibilnost sadržaja – prostora – ambijenata, koji će vremenom svakako pretrpeti promene onako kako se budu menjale potrebe i zahtevi korisnika.

Ono što ovaj rad izdvaja od ostalih konkurenata je izuzetno uspešan spoj svih aspekata jednog arhitektonskog dela, koji rezultira u meri i skladnosti.

Druga nagrada (Foto: Ljuba Rankovic)

DRUGA NAGRADA – Iako je urbanistička dispozicija vrlo povoljno rešena u odnosu na kontekst i užu lokaciju, rešenje kolskog pristupa čini se nerealnim zbog neprilagođenosti nagibu terena. Formiranje dvorišta i parkovskog prostora u središnjem delu objekta ocenjeno je kao kvalitet rešenja. Površina objekta prevazilazi prirodno zaravnjeni deo lokacije, tako da se na obodnim delovima očekuju veće intervencije na terenu.

Orijentacija smeštajnih kapaciteta je povoljna.

Ostvaren je kvalitet kuće/doma više od pukog smeštaja koji je u osnovi koncepta, kako u funkcionalnom tako i u oblikovnom rešenju. Nepovoljnost u funkcionalnoj organizaciji je odnos kuhinjskog bloka u suterenu sa razdvojenim trpezarijama u prizemlju. Zona komunikacija u smeštajnom delu je nedovoljno razvijena.

Obrada fasada u drvetu, ambijentalne vrednosti, omogućavanje veze sa spoljnjim prostorom za svaku smeštajnu jedinicu, primerenost i mera u oblikovanju i sklad sa kontekstom, osnovni su kvaliteti ovog rada.

Diskusija o radovima, a potom i otvaranje izložbe svih pristiglih projekata održan je 30. maja u Valjevu. Izložba je otvorena u holu Doma kulture u Valjevu do 6. juna 2003.