prva strana

Subota, 26. Novembar 2022.

Revija KOLUBARA - Oktobar 2003 > dodatak

prijava | registracija

revija

stav

prilike

ljudi

mediji

izbor

kultura

pisma

kalendar

dodatak

revija +

arhiva

impresum

pretraga

istraživanja

Vode valjevskog kraja

Reke, potoci, jezera (prirodna i veštačka), izvori, bunari i bare

Priredio: Zdravko Ranković

Vasina voda

- Izvor na Medvedniku, u ataru Suvodanja.
Velika voda - Izvor u Balinoviću. Od njega postaje Duboki potok.
Veliki bunar - Izvori u Vrelu i Banjanima (Tamnava).
Veliki izvor - U Popadiću.
Veliki potok - U Šutcima. Na njemu je Dražića vodenica.
Vasića izvor - U Banjanima.

Dračićko jezero (foto: Tomislav Grujičić) (Foto: Ljuba Rankovic)


Vidan - Izvori u Mrčiću, Petnici, Šušeoci, klisuri Gradca i drugde.
Vodice - Izvori u Žabarima i Bobovi.
Vragoč(ans)ka reka - Leva pritoka Obnice, uliva se u dolini Ponure (selo Bobova).
Vragoč(ans)ko vrelo - U selu Vragočanici, ispod Jeline breze.
Vrana - Izvor u Strmnoj Gori.
Vraničina - Rečica u Jabučju, pritoka Kolubare.
Vranovac - Potok u Latkoviću, utiče u Ljig.
Vrbak - Bara u Banjanima.
Vrbljak - Potok u Sankoviću. Uliva se u Lepenicu.
Vrbovac - Potok u Klincima. Izvire iz Ćosića bunara, uliva se u Banju.
Vrelo - Izvori u Berkovcu, Vragočanici, Degurićkoj pećini (u Gradcu), Divcima, Žabarima, Kamenici i na mnogim drugim mestima.
Vreoci - Izvori u Rebelju, ispod Jablanika.
Vrlobaški potok - U Majinoviću, desna pritoka Obnice.
Vrujci - Izvori tople vode, prirodni i veštački, oko kojih je zasnovana i istoimena banja. Odatle ističe Toplica.
Vujinovačka reka - Izvire pod Jablanikom, sa Rebeljskom rekom gradi Jablanicu.
Vukovića česma - Izvor u Staninoj Reci.
Vukodraž - Reka, pritoka Save. Izvire u Svileuvi. Presušuje.
Gačića potok - U Babajiću, uliva se u Ljig.
Gvozdena bara - U Banjanima.
Gerić - Rečica u Berkovcu i Popadiću, u Vrujcima uvire u Toplicu. Ne presušuje.
Glumač - Potok protiče između Veliševca i Gunjice. Uliva se u Toplicu.
Godevac - Potok u Babajiću, uliva se u Ljig.
Gorićanski potok - U Goriću, pritoka Perajice.
Gospođina voda - Izvor u Jautini (Gola Glava). Dobio naziv po kneginji Tomaniji Obrenović koja je, putujući iz Šapca u Valjevo, tu pila vode.
Grab - Rečica. Izvire u Planinici, uliva se u Čemernicu, pritoku Zapadne Morave.
Grabovac - 1. Potok. Izvire u Vračeviću, ispod Kostojevca, uliva se u Ljig. - 2. Potok u Veliševcu, utiče u Žeravac.
Gradac - Reka, desna pritoka Kolubare (uliva se u Valjevu). Nastaje od Bukovske reke, Klokočevca, Zabave i mnoštva drugih, znatno manjih vodotoka. Na Gradcu su postojale mnoge vodenice i dve električne centrale. Spada u naše najočuvanije reke.
Gradačka vrela - Vrelo Zelenci i Kolovrat kojima vode Gradca ponovo otiču površinski. Od ušća Gradca u Kolubaru ova vrela su udaljena 10,9 kilometara. Zaštićena su kao izuzetna prirodna retkost.
Grinović - Izvor u Pričeviću.
Gračanica - Rečica u Tubraviću, pritoka Jablanice. Na njoj su mlele vodenice.
Gračica - Rečica u Tamnavi. Izvire u Koceljevi, protiče kroz Trlić, uliva se u Ub.
Gukoška reka - U svom toku kroz Gukoš tako se zove Brezovica (Dragobilj). Desna je pritoka Ljiga.
Degurićko vrelo - U slivu Gradca.
Despića bunar - U posedu porodice Despić (Petnica).
Despotovac - 1. Izvor i potok u Bujačiću. - 2. Izvor u Strmovu.
Dobra voda - 1. Izvor u Dragodolu. - 2. Izvor u Jabučju, na desnoj obali Kladnice. Veruje se da je lekovit.
Dobroš - Izvor u Krčmaru, u Andrićima.
Dokmirica - Rečica, desna pritoka Uba.
Dokmirski ribnjak - U selu Dokmiru.
Docina voda - Bunar u Banjanima.
Dragijevačka reka - Pritoka Jadra.
Dragobilj - Rečica u Kačeru, desna pritoka Ljiga. Pod imenom Dragobilj ubeležena je jedino u vojnim kartama. U gornjem toku zovu je Zagrađanski i Ugrinovački potok, zatim je Štavička, Dićska i Gukoška reka i Petkovac i Brezovica.
Dragodolska reka, Dragodolka - Nastaje ispod Debelog brda.
Dračićko jezero - Najveće prirodno jezerce u Valjevskom kraju. Nastalo je u jednoj vrtači.
Dren - Izvor u Todorinom Dolu.
Drenajićki potok - Ističe iz Drenajićkog vrela, uliva se u Suvodanjsku reku.
Drenajićko vrelo - Izvor na obroncima Medvednika.
Duboka jaruga - Potok u Pambukovici.
Duboki potok - 1. U Bačevcima. Ima vode samo kada padaju kiše i kad se topi sneg. - 2. U Bobovi i Majinoviću, ispod Vrlobaša uvire u Obnicu. - 3. U Gornjem Lajkovcu. Na njemu je nekada mlela Jelića vodenica. - 4. U Toliću.
Dubočica - Potok u Vračeviću, uliva se u Grabovac.
Dubrava - Potok u Jabučju.
Dućminac - Izvor u Jabučju (zaselak Šerinka). Nazvan po majstoru koji ga je uredio.
Durinac - Bunar u Banjanima.
Đačka česma - U Donjoj Kamenici, kraj puta Valjevo - Loznica.
Đerinac - Izvor u Kličevcu.
Đurđevića potok - U Rađevom Selu.
Đurđevčić - Potok u Đurđevcu, pritoka Lipnice.
Đurića potok - U Mačinama (Petnica), na imanju porodice Đurić.