prva strana

Subota, 26. Novembar 2022.

Revija KOLUBARA - Oktobar 2003 > dodatak

prijava | registracija

revija

stav

prilike

ljudi

mediji

izbor

kultura

pisma

kalendar

dodatak

revija +

arhiva

impresum

pretraga

istraživanja

Vode valjevskog kraja

Reke, potoci, jezera (prirodna i veštačka), izvori, bunari i bare

Priredio: Zdravko Ranković

Žabarska reka

- Protiče kroz Žabare.
Žarkovića potok - U Kamenici, utiče u Kamenicu.
Ždralovica - Bara u Vrelu i Sovljaku, uz Tamnavu. Nekada se rasprostirala na petnaestak hektara.
Žeravac - Potok, leva pritoka Ljiga. Protiče kroz Veliševac. Nekada bogat vodom i nije presušivao. Na njemu je mlelo nekoliko vodenica.
Živanica - Izvor u Novacima.
Živkovačka reka - Rečica u Kačeru.
Žitkovica - Potok u Sovču, utiče u Jablanicu.
Zabava - Rečica, izvire u Kneževom polju pod Malim Povlenom u kojem i ponire. Pojavljuje se zatim kao izvor Bele vode. A zove se Zabava od Germanskih vodenica (ispod šume Jelje) u Gornjem Taoru. Posle još jednog poniranja pojavljuje se pod imenom Gradac. Dužina toka 20 kilometara.

Kolubara (foto: Miroslav Jeremić) (Foto: Ljuba Rankovic)


Zabavica - Potok, pritoka Zabave. Teče kraj Leskovica.
Zavošnica, Zavojšnica, Zavojštica - Rečica, veoma brza, sa slapovima u svom koritu. Izvire na Medvedniku. Pritoka Ljuboviđe.
Zelena bara - Na tromeđi Vukone, Banjana i Kožuara.
Zelenci - Vrelo Gradca u kome se ponovo pojavljuje voda ponornice Zabave.
Zlatar - Potok, protiče kroz Dračić, Zarube i Petnicu. Ponornica.
Zmajevac - Izvor i potok u Stubu.
Izvorac - Izvori u kanjonu Gradca (Belić i Bogatić), u Beloševcu, Dragodolu, Toliću (u dolini Dubokog potoka).
Ikonića vrelo - U izvorišnom delu Slavkovačke reke.
Ilidža - Izvor u Valjevu. Njegova je voda uzeta za najstariji valjevski vodovod.
Jablanica - Reka, dugačka 23 kilometra. Izvire na Jablaniku, ispod visa Stabulja. Sa Obnicom stvara Kolubaru u Valjevu.
Jadar - Reka, desna pritoka Drine. Dužina toka 79 kilometara. Izvire u Vragočanici, u početku ga zovu Mali Jadar.
Jajićevac - Izvor i potok u Bujačiću.
Janjića jelak - Živobara u Petnici, na imanju porodice Janjić.
Jasen - Izvor u Gornjim Leskovicama, otiče Stajčinim potokom.
Jasenička reka - Nastaje u Zabrdici, sa Češljigom gradi Krivošiju.
Jasik - Potok, izvire u Kalinovcu, desna pritoka Klenovice u Brezovici. Presušuje.
Jasikovački potok - Na Medvedniku.
Jastrebovac - 1. Potok u Pambukovici, uliva se u Bukovicu. - 2. Jak izvor u Markovoj Crkvi.
Jezerina - Jaruga u Sankoviću. Deli selo na Božičane i Krajane. Uliva se u Lepenicu.
Jezero - 1. Postojalo u Valjevu, na desnoj obali Gradca. Stvoreno je veštački za pokretanje prvobitne valjevske električne centrale. Zasuto oko 1970. - 2. Poparsko, na Bobijama, iznad Valjeva. - 3. U Bunčevici (Robaje). - 4. Vrtača u Zlatariću, pri dnu ispunjena vodom (pojilo za stoku). - 5. Jezerca u Strmnoj Gori - Lekića jezero i Filipovića jezero. - 6. Jezerce u Babinoj Luci na mestu Parlog, nekada je bilo dugačko 55 a široko 42 metra. - 7. Jezerce u Dupljaju.
Jelav - Potok u Sitaricama.
Jeovac - Potok, izvire u Bogovađi, protiče kroz Pepeljevac, uliva se u Ljig.
Jovanovac - Potok u Dučiću.
Jovanjska česma - Izvor u Jovanji, među glavnijim je u tom selu.
Joševa - Rečica, izvire u Cvetanovcu, ispod Milavca, u Jajčiću se uliva u Ljig.
Joševica - Rečica u Joševi (valjevskoj), desna pritoka Uba. Izvire ispod Jaućanskog visa. Presušuje.
Kalinovac - 1. Potok u Kalinovcu. - 2. Izvor i potok u Rakarima.
Kaluđerevac - Potok u Brankovini.
Kamenitovac - Izvor u Brankovini.
Kamenička reka - Leva pritoka Obnice.
Kameničko jezero - Nestalo je veštački, pregrađivanjem Kameničke reke. Akumulira 450.000 kubnih metara vode.
Karanovac - Potok u Pepeljevcu, utiče u Kolubaru.
Kacapa - Rečica, izvire u Dučiću. U Ljig se uliva u Jajčiću.
Kačer - Reka, desna pritoka Ljiga (uliva se u ataru Brančića). Tako je nazvana i oblast u njenom slivu. Nastaje u Dragolju od Bosute i Bukulje. Dužina toka 30 kilometara.
Kedina voda - Izvor na Medvedniku. Nazvan je tako po podgorskom knezu Miliću Kediću.
Kisela voda - 1. Izvor mineralne vode u Gornjem Crniljevu, ispod Vlašića. Otiče u Tamnavu. - 2. Izvor sumporovite vode u Kalanjevcima, na desnoj strani Onjega.
Kladnica - Rečica, leva pritoka Kolubare. Nastaje od potoka i izvora u Gvozdenoviću i Vrhovinama. Presušuje. Njenim pregrađivanjem nastalo je jezero Paljuvi.
Klanička reka - Leva pritoka Kolubare, kratkog toka. Izvire ispod Karaule. Presušuje.
Klenovac - Potok u Todorinom Dolu, uliva se u Kacapu.
Klenovica - Rečica, leva pritoka Tamnave.
Ključanska vrela - Uz Lepenicu, u selu Ključu, veoma jaka. Od njih nastaje stalni tok Lepenice.
Kovačeva reka - Plahovit potok u izvornom delu Slakovačke reke.
Kozeljica - Rečica, leva pritoka Kačera, sa izvorištem ispod Ostrovice. Nekada je na njoj bilo desetak vodenica.
Kozlica - Potok, pritoka Bukovske reke.
Kokorova - Plahovita rečica, izvire pod Ivom, utiče u Pecku.
Kolovača - Potok na Suvoboru, u izvorišnom delu Slavkovačke reke. Na stavama Kolovače i Kovačeve reke oformljeno je drumsko naselje sa školom, crkvom i zanatskim i trgovinskim radnjama.
Kolubara - Reka, najveća u Valjevskom kraju. Desna pritoka Save, u nju se uliva kod Bariča. Nastaje u Valjevu od Obnice i Jablanice. Dužina toka 123 kilometra, površina sliva 3.640 kilometara kvadratnih.
Kolubarski zaliv - Iščezao sredinom Ledenog doba, povlačenjem Panonskog mora. S tim povlačenjem pritoke Kolubarskog zaliva su produžavale svoje tokove.
Kopljanica - Potok, nastaje u Struganiku, u Popadiću se uliva u Gerić.
Koteška reka - Protiče kroz Kotešicu. Presušuje.
Košutin potok - Potok u Stubu, najjači u tom selu. Deli Stubo na Donji i Gornji kraj.
Kraljeva česma - U Sedlarima. Podigli su je, u čast kralja Milana Obrenovića, članovi Lovačkog udruženja „Braća Nedići” iz Valjeva, 1901. godine.
Krivošija - Leva pritoka Kolubare. Nastaje od Jaseničke reke i Češljiga. Protiče kroz Popučke, ušće joj je u Kosiriću. Presušuje.
Krlja - Potok u Jabučju, pritoka Klanice.
Krčmarska reka - Pritoka Manastirice. Izvire ispod Velikog brda. Na njoj su mlele vodenice.
Kutlačića vrelo - U Zarubama. Voda mu otiče u obližnju vrtaču.