prva strana

Petak, 27. Januar 2023.

Revija KOLUBARA - Novembar 2003 > dodatak

prijava | registracija

revija

stav

prilike

ljudi

mediji

izbor

kultura

pisma

prošlost

kalendar

dodatak

revija +

arhiva

impresum

pretraga

istraživanja

Valjevski izvori, česme i fontane

Ljiljana Ljiljak

Suva česma

- Na uzvišenju koje se zove Suva česma, postoji jak izvor, uređen u spomen česmu. U središtu povećeg platoa, raskrsnice prema Cariću i Oglađenovcu, izvor je okružen betonskom ogradom sa stubovima, a do same česme spušta se stepeništem. Središte prostranog podijuma okruženo je betonskim klupama. Iznad samog izvora stoji tabla sa natpisom: Opština Valjevska / 1925 / izginulim i pomrlim borcima / od 1912 - 1919 god. Na čiju je incijativu podignuta, i zašto baš na tom izvoru, nije poznato. Česma uglavnom izgleda zapušteno. Moglo bi se reći pred rušenjem. Loš utisak o celom atraktivnom prostoru, sa lepim vidicima, čija je kruna po svemu sudeći trebalo da bude spomen česma, daju i česta komunalna prekopavanja. Inače, voda sa izvorišta poodavno nije za piće.

Izvor lipa - Takođe jedan od nepresušnih izvora skoro na samom vrhu Brđana, u Podgorskoj ulici. I za ovaj izvor su se meštani borili da bude očuvan, pa je kaptiran u javnu česmu. Ime je dobio po velikim lipama ispod kojih je voda isticala. Iznad izvorišta podiže se velika osnovna škola. Redovne kontrole pokazuju da nije uvek za piće zbog okolnih nehigijenskih naselja.

Vidića česma na Lipaku - U Zlatiborskoj ulici, koja seče veliku padinu nad rekom Gradac na kojoj su nekada bili čuveni Andonovića voćnjaci, postoji jako vrelo uređeno u česmu. Na podzidi, na levom krilu, stoji ploča sa natpisom: Stogodišnjici / Srpskog / Ustanka / Ovaj studenac podiže/ za života / Dragomir Vidić / Mesar / Na svome Imanju za Sebe / i Okolinu 24 maja / 1904 god. / Valjevo Lipak. Sa strane ovog teksta na istoj ploči okomito, skoro istim slovima, uklesano je, na levoj vertikali Umanski, a sa desne strane Mila. Nije poznato značenje. Potomaka Vidića u tom kraju nema. Na desnoj strani podzide je druga ploča s tekstom: Renovirano / 1970 / Uz pomoć građana/ Lipaka i Mesne / zajednice „Stari Grad” / Valjevo. Iz podzide su četiri cevi ali nema slavina. Iznad njih piše na betonskom zidu Hladna voda a da jeste, svedoče građani Lipaka. Izvor je kaptiran u veliki podzemni rezervoar ali povremeno voda nije ispravna zbog nehigijenskih naselja iznad.

Izvor kod škole „Andra Savčić” - Sedamdesetih godina, kada je Peti puk hronično ostajao bez vode sa gradskog vodovoda, pokrenuta je akcija da se uredi izvoriše u podnožju platoa na kome se nalazi Kula Nenadovića. Izvorište je u samom dvorištu gde se nalazi amfiteatar škole „Andra Savčić” a beskrajni redovi i gužve stanovnika okolinih ulica pravili su probleme i školi. Neuređen prilaz izvorištu nosio je i opasnosti od zaraze, pa je incijativa građana (prilozi su prikupljani od vrata do vrata) dobila podršku i grada i vojske koja je česmu uredila. Izvorište je kaptirano, urađena podzida od granitnih kocki sa pločom koja je svedočila o toj akciji. Nje danas nema. Voda povremeno nije ispravna.

Spomen česma Sretenu Dudiću - Uređena je 1981. godine po projektu arhitekte Vlade Radivojevića, tako da podseća na spomen-česmu Arapovića. Voda je iz jakog prirodnog izvora podno Krušikovog visa, ne pamti se da je presušio. Potresi zemlje izgleda da su poremetili žice jer se dosta vode sliva van kaptaže. Na mermernoj ploči piše: Sreten Dudić / 1911-1937 / Student pilot / borac Internacionalne brigade / poginuo u Španiji. U donjem desnom uglu je uklesano Divne li doline stoje / pod suncima koja plamte / Lorka. Česma je uređenja naporima građana naselja. Iznad je već velika stasala breza a krase je i dva kandelabra. Na žalost, i stalna tabla na kojoj je upozorenje da voda nije za piće.