prva strana

Četvrtak, 9. Decembar 2021.

Revija KOLUBARA - Maj 2004 > kultura

prijava | registracija

revija

stav

prilike

ljudi

mediji

izbor

kultura

prošlost

kalendar

pisma

revija +

arhiva

impresum

pretraga

ex libris

Dr Avram Vinaver

Redakcija Revije "Kolubara"

Šta govore ti ljudi
U košuljama belim,
Razrogačenih očiju
Suvi i crni i nezemaljski?
Šta galame??

Bolničari ih čuvaju,
Da ne iskoče kroz prozor.
Doktori ih obilaze sa strahom.
Svaki čas po nekog iznesu.

Leže po sobama, hodnicima
Neki su u dvorištu, na kaldrmi,
na ulici
Otpočeli su da obuzimaju celo Valjevo,
Našu celu državu.

Oni buncaju
Sa njima bunca od pegavca cela naša zemlja.
I po logorima ih ima,
Železnice ih vuku
Domovi su ih puni.
Po selima, na kolibama malim
Na vajatima
U šljivacima
Viju se crne zastave
Morija zatomi svet.

Doktor Avram Vinaver
Sanitetski major
Upravnik Pete Rezervne Bolnice
Poštapajući se teško,
Ispijen od bolesti i briga
Obilazio je bolesnike dan i noć
Posmatrao njihov unezveren pogled
Po njemu znao gde se ko nalazi
Na putanji života i smrti.

Nagledao je šta se radi
I pomagao svojim prisustvom
Da se izvije kod vojnika
Onaj lak osećaj ka mirnom, ka zdravom,
Koji i sačinjava sav život.
Sa nekima je diskutovao
Na naročiti način,
Beskrajno strpljivo i očinski
Nekom stravičnom ljubavlju,
- Jer su mnogi, urlajući
Tražili odgovor na pitanje:
Zašto ih ne puštaju da skaču
Na prozore, kroz zidove, i kroz vrata
Kada su gonjeni, sa svih strana
Kao divlja zver.

Major Avram
Sa trudom nadčovečanskim
Držao je otvorene oči
- Ogromne plave oči pod zlatnim cvikerom -
I nije smeo da ih sklopi ni za tren
Jer je znao
- Pošto i njega trese rekurens
Već toliko dana
A nije tražio zamenu
Jer tome sad nije vreme
U oskudici lekara -

Da mu se može desiti,
Da i on odoli promuklim razlozima
Tome vapaju očajnom
I tako ubedljivom
Bezbrojnih bolesnika,
Koje čuje i dan i noć
Nemajući za drugo šta sluha -

I da otvori prozor,
I da iskoči iz ove sobe,
Iz ove varoši,
Iz ove vasione...

Stanislav Vinaver

Vinaveri

Pesma „Dr Avram Vinaver” pripada poetskom ciklusu „Ratni drugovi” Stanislava Vinavera. Tu knjigu objavilo je Izdvačko i knjižarsko preduzeće Geca Kon A.D. 1939. godine.

Doktor Avram Vinaver se u Prvom svetskom ratu, 1914. godine, nalazio na dužnosti upravnika Valjevske bolnice. Zarobljen je tada od okupacione austrougarske vojske i osuđen na smrt ali je brzo napredovanje Srpske vojske posle obede u Kolubarskoj bici prinudilo Švabe na panično povlačenje pa nije bilo vremena ni za izvršenje te kazne. U strašnoj epidemiji tifusa pegavca u Valjevu se u zimu 1914/15. razboleo i dr Vinaver. Odoleo je ovde opakoj bolesti ali je, od nje iscrpen, umro u Đevđeliji 1915. od malarije.

Rođen je u Varšavi 1862. godine, u porodici poljskih Jevreja. Po završenim studijama medicine nastanio se u Šapcu.

Stanislav Vinaver je sin dr Avrama Vinavera.

O šabačkim Jevrejima i njihovim sudbinama kazuje knjiga „Šabac i Jevreji u susretu” koju je priredio Miloš Jevtić. Iz nje smo preuzeli pesmu „Dr Avram Vinaver”.