prva strana

Ponedeljak, 26. Septembar 2022.

Revija KOLUBARA - Maj 2004 > prošlost

prijava | registracija

revija

stav

prilike

ljudi

mediji

izbor

kultura

prošlost

kalendar

pisma

revija +

arhiva

impresum

pretraga

Bosanski ustanici izbegli u Valjevski kraj 1809.

Đorđe Perić

O PRECIMA

- Pavlovići su bili ugledna familija u Istočnoj Bosni. O svojim precima, advokat Georgije-Đorđe Pavlović je zapisao: „Naša se familija još od Kosova (1389) preziva Pavlović, a evo zašto. U Bosni živio je neki Pavle, koji je imao pet sinova, kad su po propasti kosovskoj Turci i ka Bosni počeli napadati; taj moj prađed Pavle sa pet sinova junački opirao se je Turcima, no kada ovi prodru i Bosnu zauzmu (1463), on se sa tri sina odmetne u goru, a žena mu, baba, sa dva sina pređe u Hercegovinu. Potomstvo od ona tri sina sa Pavlom u Bosni ostavši, prozoru se po ovom Pavlu - Palovići, što i danas traje u našem plemenu, a onih dva sina sa babom u Hercegovini otišavših, potomstvo se po babi prozove Babići, otkud dolazi da i danas u Bosni, Hercegovini i Crnoj gori svi Babići sv. Evangelista Marka slave (kao i Pavlovići), naše je pleme. Po tome je i konjički general Živojin Babić od naše krvi.”

Zatim Đorđe nastavlja: „Moga otca otac, pop Risto-Hristifor živio je u Bosni, u selu Badnjici kod Zvornika. Otca moga, moja baba i njegova mati Anka, rodila je 1804. godine na Tri jerarha (30. I) pred kućom, na zimi i snegu, pod ora(h)om, jer behu zulumćari Turci došli u kuću na prenoćište...” Upravo ovaj opis o rođenju prote Jovana Pavlovića navodi i Ljubisav Andrić iz knjižice Reč i beseda, govorena na opelu i na grobu proti šabačkom Jovanu Pavloviću (Beograd 1861), koju je napisao sin protin, advokat Đorđe, čija sećanja navodimo.