prva strana

Ponedeljak, 15. Avgust 2022.

Revija KOLUBARA - Jul 2006 > ljudi

prijava | registracija

revija

stav

prilike

ljudi

prošlost

kalendar

revija +

arhiva

impresum

pretraga

Knjiga o Stojanu Maksimoviću

Nedavno je iz štampe izašla monografska publikacija posvećena životu i kompletnom stvaralačkom opusu jednog od najvećih srpskih arhitekata 20. veka, Stojanu Maksimoviću. Autor knjige je dr Zoran Manević, dok su u publikaciji našli mesto i tekstovi arh. Mihajla Mitrovića, Mirjane Misite Maksimović, Daniela St. Klaira, Stojana Maksimovića.

Monografija je koncipirana kao dvojezično izdanje (celokupni tekst teče paralelno na srpskom i engleskom jeziku). Tekst prati obilat izbor likovnog materijala, obogaćujući ga i potkrepljujući. Ukupan broj ilustracija je 251, od kojih je čak 174 u koloru.

Knjiga se sastoji od 14 poglavlja. Prvo poglavlje, „Ličnost i delo”, predstavlja sintetički tekst o Stojanu Maksimoviću kao ličnosti i graditelju, valorizujući značaj njegovog dela kako u kontektu epohe tako i u celokupnom arhitektonskom razvoju na jugoslovenskom podneblju. Slede dva značajna reprintovana teksta. „Ova arhitektura je orijentir na kome će se razvijati nove neimarske tendencije” autora Mihajla Mitrovića, i „Na vrhu jednog razvoja” autora Zorana Manevića, kao bitna i vremenski autentična svedočanstva dva najznačajnija Maksimovićeva dela: Kompleksa Sava centra i Restorana „Ušće” u Beogradu. Poglapvlje „Sećanja” je autobiografskog karaktera, predstavljajući ličnu autorovu ispovest o svom celokupnom životu i radu. Detaljno upoznavanje sa Maksimovićevim arhitektonskim stvaralaštvom smešteno je u okviru naredne četiri celine: „Izvedeni objekti”, „Projekti”, „Konkursi” i „Skice”, dok se sa slikarskim opusom autora, preko niza odabranih reprodukovanih akvarela, čitaoci mogu upoznati u odeljku koji odmah zatim sledi. Završni deo knjige čine korisne i pregledno organizovane jedinice: „Hronologija”, „Bibliografija”, „Izložbe” i „Priznanja”.

Pojava ove monografije predstavlja značajan događaj za sve poštovaoce savremene arhitekture naših prostora, bilo da su u pitanju stručnjaci, ili ljudi koji poseduju opštu kulturu. Pored likovnih vrednosti i preglednosti materije kao neospornim kvalitetima izdanja, knjiga je pisana čitljivo, zanimljivo i sa kompleksnim pristupom temi.

Dvojezična monografija o stvaralaštvu Stojana Maksimovića rađena je u tvrdom povezu, na kvalitetnom papiru. Obima je 214 strana i formata 28 x 23 cm.
 
Knjiga se može poručiti na telefone: 011/765-924 i 064/3722-714, Centar VAM, Beograd.