prva strana

Petak, 8. Decembar 2023.

Revija KOLUBARA - Februar 2007 > ljudi

prijava | registracija

revija

stav

prilike

ljudi

kultura

prošlost

kalendar

revija +

arhiva

impresum

pretraga

album

Tešnjar Vlade Milića

in memoriam

Redakcija

Image 1431

Image 1431 (Foto: Ljuba Ranković)


Ovaj crtež Tešnjara i još desetak sličnih likovnih prikaza Valjeva nastao je u leto 1996. godine, u vreme Letnje škole studenata arhitekture. Vlada Milić, onovremeni asistent na Arhitektonskom fakultetu, nacrtao ih je da bi bili objavljivani u izdanjima naše kuće. On je docnije napisao za Reviju „Kolubara” i nekoliko članaka o urbanističkim obeležjima Valjeva.

Naš prijatelj Vlada Milić, koji je u međuvremenu stekao doktorsko zvanje i postao docent, iznenada je preminuo ovoga februara u Perastu. Sahranjen je u rodnom selu, nedaleko od Prijedora. Među mnogobrojnima koje je ožalostila njegova nenadana smrt je i priličan broj Valjevaca, njegovih prijatelja, saradnika i studenata.