prva strana

Petak, 8. Decembar 2023.

Revija KOLUBARA - April 2007 > prilike

prijava | registracija

revija

stav

prilike

ljudi

kultura

prošlost

kalendar

dodatak

revija +

arhiva

impresum

pretraga

Šta da se radi

Izaberimo Valjevu gradonačelnika!

Javno pismo sugrađanima

Uredništvo Revije „Kolubara”

Uredništvo Revije „Kolubara” se, poštovana gospodo valjevska, odlučilo da raspiše izbore za novog gradonačelnika Valjeva. Činimo to na svoj način – novinski i novinarski. Pozivamo svoje čitaoce i sve druge sugrađane na aktivno promišljanje o tome – ko bi u ovom vremenu, i u danima što dolaze, po svemu najviše odgovarao toj uzvišenoj, ali i delikatnoj dužnosti.

Ko bi nas najdoličnije reprezentovao?

Ko bi Valjevu i Valjevcima bio najpreduzimljiviji i najdelotvorniji predvodnik?

Koji su to najpreči poslovi za novog valjevskog gradonačelnika i novu valjevsku opštinsku vlast?

Kakvim bi ljudskim osobinama novi valjevski gradonačelnik trebalo da se odlikuje?

Koje je, napokon, životno doba najpriličnije za ličnost koja će uskoro sesti u valjevsku gradonačelničku stolicu?

Odgovore na ova (i na druga, ovde nedefinisana pitanja) objavljivaćemo u majskom, a zatim i u potonjim brojevima Revije. Objavljivaćemo ih dotle dok ovaj posao ne bude završen. Prema tome: razmišljajmo zajednički šta bi za nas u Valjevu i Valjevskoj opštini bilo najbolje.

Predlažemo vam da opišete to što vam se čini da je najcelishodnije i najrazboritije, da je najbolje za našu budućnost. A onda to što je napisano (dakako, i potpisano) pošaljite na našu adresu. Učinite to na za vas najpodesniji način – Internetom, poštom ili tako što ćete svoje napisano stanovište doneti u našu redakciju.

Ubeđeni smo da bi ovakav angažman što većeg broja Valjevaca mogao da bude od značajne pomoći biračima u Valjevskoj opštini prilikom odlučivanja o novom opštinskom predsedniku. Ti izbori su se sasvim primakli – ukoliko ih ne bude do kraja ove godine, početkom iduće oni će nam se svakako dogoditi.

Na pojačan zajednički angažman upućuje nas i neveselo iskustvo sa sadašnjom valjevskom opštinskom vlašću koje gotovo da i nema. A kojoj ćemo, ako bude sreće i pameti, ubrzo videti leđa.

Uzdajmo se u sebe, poštovana gospodo, jer su nas, građane Valjeva i Valjevske opštine, nesposobnoj, nekompetentnoj i neodgovornoj valjevskoj opštinskoj vlasti prepustile i tzv. opozicione stranke. One stranke koje pre dve i po godine s razlogom nisu ušle u opštinski parlament, ali nakon toga nisu umele (nisu htele, ili nisu smele, vrag bi ga znao šta je u pitanju) da iz preglomaznog opštinskog zdanja isele dr Jovana Tomića i odborničku koaliciju koju je on (naročito on) stvorio.