prva strana

Sreda, 1. Februar 2023.

Revija KOLUBARA - Jun 2007 > prilike

prijava | registracija

revija

stav

prilike

kultura

prošlost

kalendar

revija +

arhiva

impresum

pretraga

Šta da se radi

Biranje Valjevu novog gradonačelnika

Redakcija

Potreba sveukupne preorjentacijeRaspisivanje izbora za gradonačelnika Valjeva je dobar potez Revije „Kolubara”. Trebalo bi ipak izbeći zamku koja sve svodi na licitiranje o personalnom pitanju koje je često vođeno ličnim afinitetima i različitim ličnim i partijskim interesima.

Personalno pitanje jeste veoma važno ali je ipak izvedeno iz toga kakvu lokalnu samoupravu želimo.
Iskustva koja imamo, naročito poslednjih godina, pokazuju da se kao grad nalazimo u šizoidnom procepu između zastarelog, provincijalnog shvatanja politike i lokalne samouprave i nasušne potrebe za modernizacijom.

Ambijent u kome su održani prethodni lokalni izbori i ono što živimo danas pokazuje da je dominantna ona politika koja svoj izraz ima u najprizemnijem populizmu i ogoljenom tređerazrednom marketingu i kao takva potpuno je neuspešna u konkretnim rezultatima.

Nama je potrebna sveukupna preorijentacija. Preduslov toga je istinska decentralizacija a u okviru stvarnih nadležnosti i resursa utvrđivanje standarda i merila za obavljanje tog najodgovornijeg posla. Najkraće rečeno – nama je potreban sistem lokalne samouprave i zdrav ambijent; sistem lokalne samouprave koji podrazumeva skup vrednosti modernog doba, vladavinu sistema i zakona ispred vladavine čoveka.

U takvim okolnostima postoji veći broj kandidata za funkciju gradonačelnika. To su oni koji su spremni da preuzmu odgovornost u uslovima u kojima je njihov rad podvrgnut objektivnim merilima a ne partijskim kuhinjama, da im sudbina ne zavisi od konfiguracije vlade ili od nekakve vertikale kao najgluplje floskule smišljene u poslednje vreme.

Moguće je u takvim okolnostima okupiti i veliki broj onih koji su spremni da rade u timu gradonačelnika, pre svega na najvažnijim poslovima kao što su gradski menadžer, arhitekta, narodni advokat, šef uprave ali i na poslovima direktora javnih preduzeća i ustanova pri čemu, iako su došli na pozicije direktora iz vladajućih partija, moraju sarađivati sa gradonačelnikom a tim preduzećima neće upravljati partije.

Najpreči poslovi su oni koji su prekinuti 2004. godine: nove investicije, opremanje i efikasnost javnih preduzeća, modernizacija uprave, redefinisanje kulturnih događanja u gradu. Razlika u odnosu na period do 2004. godine trebalo bi da bude u radu sa manje improvizacije a više organizacije, sa mnogo više angažovanih učesnika i u mirnijoj atmosferi.

Tomislav Milanović, pravnik