prva strana

Nedelja, 3. Decembar 2023.

Revija KOLUBARA - Jun 2007 > prilike

prijava | registracija

revija

stav

prilike

kultura

prošlost

kalendar

revija +

arhiva

impresum

pretraga

Šta da se radi

Biranje Valjevu novog gradonačelnika

Redakcija

Gradonačelnik ali i prinudni upravnikDanašnjem Valjevu potreban je gradonačelnik, koji je istovremeno i prinudni upravnik posrnulog preduzeća sa imenom Valjevska opština, kome preti bankrot. Pre personalnih kriterijuma neophodno je ispuniti nekoliko opštih (pred)uslova:

1. Sačiniti program oporavka koji je realan i koji se može realizovati za četvorogodišnji mandat (na primer: završetak toplane, dovođenje gasa, stimulisanje investitora, smanjenje činovnika u upravi, uvođenje konkurencije javnim preduzećima, ukidanje opštinskih dotacija svim državnim firmama, jasan socijalni program, preispitivanje kompletne društvene nadgradnje koju finansira opština...).

2. Postići saglasnost (konsensus) svih političkih partija i oba sindikata (radnika i poslodavaca), ali i značajnijih nevladinih organizacija (Komore, raznih udruženja privrednika i domaćina, Rotari kluba, ekoloških organizacija...) o nenapadanju i apsolutnoj podršci programu oporavka Valjevske opštine.
Tek tada raspisati izbore za gradonačelnika. Lično nemam kandidata, ali imam precizne uslove koji budući prvi čovek Opštine valjevske treba da ispuni. Uslov svih uslova je da ima viziju kako se Program iz tačke 1. može realizovati. Samim tim mora ispunjavati sve kriterijume predvodnika (lidera), a to znači, prvenstveno, sklonost ka timskom radu i izvlačenja maksimuma iz saradnika. U radnoj biografiji (CV) mora imati vidljive i merljive uspehe u oblasti kojom se bavio. Organizatorske sposobnosti, u praksi dokazane, se podrazumevaju, kao i zavidan stepen formalnog obrazovanja, uz poznavanje bar engleskog jezika. Bitan uslov je i da nije istaknuti član nijedne političke partije, pogotovu da nije imao nikada nijednu izvršnu funkciju u partiji. Idealno bi bilo da je bar godinu-dve proveo van granica Srbije.

I zamalo da zaboravim, nikako ne sme imati ni dan više od 40 godina. Ukoliko, poštovani čitaoci, poznajete takvog kandidata, javite mi.

Slobodan Raković, novinar