prva strana

Utorak, 30. Maj 2023.

Revija KOLUBARA - Jul 2007 > prilike

prijava | registracija

revija

stav

prilike

ljudi

kultura

prošlost

kalendar

revija +

arhiva

impresum

pretraga

šta da se radi

Biranje Valjevu novog gradonačelnika

Priredila redakcija

Uredništvo Revije „Kolubara” raspisalo je u aprilskom broju izbore za novog gradonačelnika Valjeva. Učinilo je to na svoj način – novinski i novinarski. Pozvali smo čitaoce i druge sugrađane na zajedničko aktivno promišljanje o tome – ko bi u ovom vremenu, i u danima što dolaze, po svemu najviše odgovarao toj uzvišenoj, ali i delikatnoj dužnosti. Pitali smo:

- Ko bi nas kao novi valjevski gradonačelnik najdoličnije reprezentovao?
- Ko bi Valjevu i nama Valjevcima bio najpreduzimljivji i najdelotvorniji predvodnik?
- Koji su to najpreči poslovi za novog valjevskog gradonačelnika i novu valjevsku opštinsku vlast?
- Kakvim bi ljudskim osobinama novi valjevski gradonačelnik trebalo da se odlikuje?
- Koje je, napokon, životno doba najpriličnije za ličnost koja će uskoro sesti u valjevsku gradonačelničku stolicu?

Izbori za novog gradonačenika Valjeva su se sasvim primakli – ukoliko ih ne bude do kraja ove godine, početkom iduće oni će nam se svakako dogoditi. Na potrebu široke javne debate o mogućim kandidatima doraslim toj dužnosti upućuje nas i neveselo iskustvo sa sadašnjom valjevskom vlašću koje gotovo da i nema. A kojoj ćemo, ako bude sreće i dovoljno pameti, ubrzo videti leđa.

U ovom broju Revije „Kolubara” objavljujemo nova viđenja te problematike.