prva strana

Ponedeljak, 20. Maj 2024.

Revija KOLUBARA - Avgust 2007 > kultura

prijava | registracija

revija

stav

prilike

ljudi

kultura

prošlost

kalendar

revija +

arhiva

impresum

pretraga

knjige

Biografski leksikon Valjevskog kraja

Redakcija

Jedanaestom sveskom Biografskog leksikona Valjevskog kraja počelo je objavljivanje treće knjige ove edicije. Sveska je ispunjena sa 123 biografije značajnih, poznatih i zanimljivih ličnosti čija prezimena počinju slovom M. U tom nizu na prvom mestu je životopis Vasilja Matića iz Kršne Glave koji se sredinom 19. veka, uz zemljoradnju i trgovinu, bavio i povezivanjem knjiga i ikonopisanjem. Završava se biografijom Ljubiše Miloševića, koga Valjevci pamte kao jednog od najuspešnijih svojih gradonačelnika.
Pri samom kraju je i rad na 12. svesci Leksikona. Ona će iz štampe izaći u toku avgusta i takođe predstaviti ličnosti kojima je M početno slovo u prezimenima.

Mirjana Milošević

Mirjana Milošević (Foto: Ljuba Ranković)

Delimično je urađena i 13. sveska našeg Leksikona. Pored nekoliko preostalih biografija na slovo M, njom će biti obuhvaćene i ličnosti sa prezimenima na N, Nj i O. Njeno objavljivanje pripremamo za jesen. Za iduću godinu planiramo štampanje dve preostale redovne sveske a zatim i dopunske sveske sa biografijama onih ličnosti koje nam u dosadašnjem radu nisu bile poznate ili smo ih prevideli. Dopunskom sveskom ćemo, prema već ustaljenoj praksi, upotpuniti poneke od već publikovanih biografija i ispraviti uočene omaške.

Objavljivanje Biografskog leksikona Valjevskog kraja počelo je u julu 1996. godine. Do sada su objavljene dva knjige od po 408 strana. Njih sačinjava po pet redovnih svezaka i po jedna dopunska. Ukupno je u njima publikovano 1.216 biografija.

Kad čitav ovaj posao bude završen, Leksikon će obuhvatiti više od 2.000 biografija raspoređenih u četiri knjige. Većinu biografija prate popisi literature na osnovu koje su one pisane.

Ličnosti 12. Sveske

Ljuba Molerović

Ljuba Molerović (Foto: Ljuba Ranković)

Milić Milošević, trgovac, nosilac Karađorđeve zvezde; Milorad Milošević-Brevinac, etnolog; Mirjana Milošević (udata Jovanović), lekar i šahista; Novak Milošević, arheolog; Pavle Milošević, iz Čučuga, narodni poslanik; Sima Milošević, narodni poslanik; Slobodan Milošević, političar, nekadašnji počasni građanin Valjeva; Trifun Milošević, sudija i advokat; Luka Milunović, agronom, dugogodišnji direktor poljoprivredne škole; Milutin, sveštenik iz 18. veka; Dragoljub Milutinović iz Brančića, nosilac Karađorđeve zvezde, Joanikije Milutinović, jeromonah iz 18. veka; Jovica Milutinović, knez; Sima Milutinović Sarajlija, književnik, istoričar i folklorist; Teodor Milutinović, monah iz 18. veka; Milka Minić, političar; Milomir Minić, političar; Miloš Minić, narodni heroj, političar; Mirići iz Kalanjevaca (Vladimir, Jevta, Milan, Mihailo, Radomir-Raka); Aleksandar Mirković, univerzitetski profesor medicine; Borivoje Bora Mirković, divizijski general, komandant Ratnog vazduhoplovstva Kraljevine Jugoslavije; Dragomir Mirković, general; Lazar Mirković, teolog i istoričar; Milan Mirković, iz Vrhovina, nosilac Karađorđeve zvezde; Stevan Mirković, general-pukovnik JNA; Pavle Miteser, austrijski oficir; Mita Mitić, učitelj; Milorad Mitrašinović, istoričar, arhivist; Aleksandar Mitrović, privrednik i političar; Aleksandar Mitrović, diplomirani inženjer građevine; Božidar Mitrović, stolar, nosilac Karađorđeve zvezde; Borko Mitrović, mašinski inženjer, nekadašnji valjevski gradonačelnik; Vasilj Mitrović, iz Klinaca, sreski knez krajem 18. veka; Dimitrije Mitrović, trgovac i preduzimač; Dobrosav Mitrović, univerzitetski profesor prava; Dragiša Mitrović, univerzitetski profesor matematike; Živomir Mitrović, privrednik iz Kamenice; Miloš Mitrović, poljoprivredni stručnjak; Mitar Mitrović, kovač, nosilac Karađorđeve zvezde; Momčilo Mitrović, advokat; Pantelija-Panta Mitrović, drejer, svestrani sportsta; Slobodan Kobi Mitrović, arhitekta; Hristina-Violeta Mitrović, glumica; Mitrofan, mitropolit valjevski i užički; Đorđe Đoka Mićanović, iz Klinaca, frajkorac; Jovan Mićić, sudija; Lazar Mićović, iz Rajkovića, ustanik, Anđelko Mihailović, trgovac izvoznik; Atanasije Mihailović, sveštenik; Branka Mihailović-Samolov, novinar; Velisav Mihailović, iz Pambukovice, narodni poslanik; Dragoljub Draža Mihailović, oficir, predvodnik Ravnogorskog pokreta; Dragoslav Dragan Mihailović, novinar; Jakov Mihailović, trgovac i preduzimač; Jeremija Mihailović ili Popović, ikonopisac; Jovan Mihailović, predsednik Valjevskog magistrata 1815; Juriša Mihailović, iz Tulara, ustanik; Kosta Koja Mihailović, iz Tulara, ustanik, Ljubivoje Mihailović, lekar; Luka Mihailović, iz Popadića, zemljoradnik; Ljudmila Mihailović, bibliotekar; Milorad Bata Mihailović, slikar; Mirko Mihailović, iz Borka, trgovac, narodni poslanik; Nela Mihailović, glumica; Nenad Mihailović, iz Borka, narodni poslanik; Prvoslav Boba Mihailović, fudbaler; Rajko Mihailović, iz Borka, narodni poslanik; Rajko Mihailović, narodni heroj; Rafailo Mihailović, iz Trlića, trgovac; Rista Mihailović, političar; Ruvim Mihailović, jeromonah; Svetolik Mihailović ili Leposavić, iz Popadića, narodni poslanik; Dušan Mihajlović, diplomirani pravnik, političar; Mihajlo Miša Mihajlović, lekar; Aleksandar Mišić, oficir; Lazar Mišić, oficir; Živojin Mišić, vojvoda; Grujica Gruja Mišković, oficir; Jovan Mišković, oficir, akademik, počasni građanin Valjeva; Milorad Mišković, baletski igrač i koreograf; Ranko Mišković, iz Lelića, buljubaša; Svetislav Mišković, oficir; Vitomir Mladenović, gimnazijski profesor; Gligorije Gliša Mladenović, hajduk, ustanik; Ilija Mladenović, iz Osečine, poslanik na Svetoandrejskoj skupštini; Nikola Mladenović, iz Suvodanja; Ilija Ž. Mojić, iz Brezovica, narodni poslanik; Mojsej, iguman u Bogovađi; Bogoljub Molerović, oficir; Ljubomir Molerović, iz Vračevića, narodni poslanik, Jovan J. Molnar, štampar i knjižar.

Uslovi kupovine

Zainteresovani se na celokupan Leksikon mogu pretplatiti uplatom 4.000 dinara (u celosti ili u dve rate od po 2.000). Odmah po prijemu uplate dostavljamo sve do sada objavljene sveske (11 redovnih i dve dopunske) a preostale – po izlasku iz štampe.

Cena pojedinih svezaka je – 200 dinara.

Račun za uplate: 205-109721-46 kod Komercijalne banke.
Informacije na telefone: 014/290-730, 290-731, 063/249-64-62.
E-mail: [email protected]