prva strana

Utorak, 26. Septembar 2023.

Revija KOLUBARA - Septembar 2007 > ljudi

prijava | registracija

revija

stav

prilike

ljudi

kultura

kalendar

revija +

arhiva

impresum

pretraga

Draga Ilić - Jonaš (1922-2007)

In memoriam znamenitoj Valjevki

Zdravko Ranković

Kad je 28. avgusta uveče objavljena vest da je umrla Draga Jonaš, dugogodišnji spiker Radio Beograda (tri i po decenije), prva pomisao je bila – po kome će se od sada znati kako se dobro i kako pravilno govori srpskim jezikom. Bez ove Valjevke ta praznina će dugo trajati. U poslu koji je radila od nje nije bilo boljih. Svojom izuzetnom sposobnošću, stečenom velikim dugotrajnim radom, Draga Jonaš je proslavila svoj zavičaj – Valjevski kraj.

Sa promocije Biografskog leksikona Valjevskog kraja u svečanoj saliValjevske gimnazije: Milenko Radović, Draga Jonaš i prof. dr Dragan Stojanović (Foto: Ljuba Ranković)

Draga Ilić-Jonaš je rođena u Valjevu 10. septembra 1922. godine. Otac Bogoljub, rodom iz Drlače u Azbukovici, bio je abadžija, potom trgovac, pa opštinski dobošar. Majka Gospava. Braća su joj Dragutin i Dragoljub, oba prerano umrli učitelji i pesnici. Osnovnu školu je učila u Valjevu, niže razrede gimnazije u Užicu i Valjevu, Državnu trgovačku akademiju u Beogradu. Drugi svetski rat je provela u Valjevu i Beogradu i bivala hapšena zbog sumnji da sarađuje sa partizanima. U programima Radio Beograda i emisijama Televizije Beograd učestvovala je i posle penzionisanja, 1. januara 1985. Naporedo je radila i na obučavanju stvaralaca radijskih programa da usavrše svoju govornu kulturu.

Tako izgleda, sažeto izložen, životopis ove velike Valjevke. Uz pesnikinju Desanku Maksimović i istoričara umetnosti Gordanu Babić svakako najznačajnije.

* * *

Mnogo šta važnog i zanimljivog o Dragi Jonaš ostaje u pamćenju onih što su je poznavali i imali čast i zadovoljstvo da sa njom sarađuju. Ponešto od te privilegije pokatkad je i nama u preduzeću „Kolubara” pripadalo. Draga Jonaš je bila čitalac naših izdanja, uključujući i Reviju „Kolubara”. Uz tu počast ukazivala nam je još i veću obraćajući nam pažnju na naše omaške, ne samo one jezičke prirode.

Uredništvo Revije predložilo je u leto 1998. godine valjevskoj opštinskoj vlasti da Septembarsku nagradu, najveće priznanje koje Valjevo nekome dodeljuje, uruči za tu godinu Dragi Jonaš. Učinili smo to sa osećanjem sigurnosti da je ona ovo odličje po svemu davno zaslužila i da se, makar sa zakašnjenjem, otklanja nezasluženi zaborav. Lepim člankom „Draga Jonaš ili pohvala ljudskom govoru” to naše zalaganje podržao je onda i Milenko Radović. Naš predlog je, međutim, polovično uvažen – Septembarska nagrada je data jednom ondašnjem uticajnom političaru, Valjevcu doduše, a Draga Jonaš („legendarni spiker” – zapisano je onda u našim novinama) i brankovinski prota Vladan Kovačević sa još osamnaestoro utešno počastvovani (bolje je reći: poniženi) Plaketom Valjeva. Koja, po svemu sudeći, Dragi nikada nije ni uručena.

Te jeseni učestvovala je u svečanoj dvorani Valjevske gimnazije, u predstavljanju prve knjige našeg Biografskog leksikona Valjevskog kraja.

Poslednja dva dolaska Drage Jonaš u rodno Valjevo dogodili su se prošle godine iz „profesionalnih” razloga. Učestvovala je u emisijama Radio Beograda koje se „u živo” emituju u poponoćnim časovima. Prva iz studija Radio Valjeva, druga iz porodične kuće Jokića, dr Slađane i dr Zorana.