prva strana

Nedelja, 3. Decembar 2023.

Revija KOLUBARA - Septembar 2007 > prilike

prijava | registracija

revija

stav

prilike

ljudi

kultura

kalendar

revija +

arhiva

impresum

pretraga

Najveći promet akcijama Granit peščara i Sloge

Slobodan Raković, Privredni pregled

Kraj avgusta, posle godišnjeodmorskog zatišja, doneo je dinamičnu trgovinu akcijama valjevskih firmi na Beogradskoj berzi. Zapravo, trgovalo se na tzv. vanberzanskom tržištu – metodom preovlađujuće cene. Nijedna firma iz Valjevskog kraja nije na pravoj berzi, jer je nema na A, niti na listingu kontinuiranog trgovanja. Najveći promet bio je akcijama ljiškog „Granit Peščara” – 50.540.898 dinara. Akcije ove firme su bile i najbolje kvotirane ( minimalna cena bila je 7.000, a maksimalna 10.000 dinara). Poslednjih dana avgusta cena se ustalila na 9.899 dinara po akciji.

Veliki obim prodaje imale su i akcije valjevske „Sloge” – cena od 420 do 450 dinara. Prodato je 113.463 akcije i ostvaren je promet od 47.643.120 dinara. Kupac je bila firma „Vujić”, tako da su sada konzorcijum braće Vujić i njihova kompanija vlasnici preko 90 odsto akcija. Zanimljivo je da je intervenisala i Komisija za hartije od vrednosti, koja je svojim rešenjem oduzela pravo glasa kompaniji „Vujić” na svih 113.463 akcije. To nije neuobičajeno. U pitanju je, zakonom dozvoljni, sukob interesa, jer su konzorcijum koji čine Vidoje i Vlajko Vujić, kako se stručno kaže, „povezana lica” sa Kompanijom „Vujić” odnosno njeni su vlasnici. Zakon dozvoljava takvo pravo vlasništva, ali akcija su bez prava glasa. U praksi se ništa ne menja, jer braća Vujić već imaju 70 odsto akcija sa pravom glasa.

Interesovanje je bilo i za akcije ubske „Tamnave”( min. cena 1702, maksimalna 2.940), a ukupan promet bio je 17.052.448 dinara.

Gotovo svakodnevno su prodavane i akcije Preduzeća za puteve Valjevo. Minimalna cena 1.800, maksimalna 2.300, a promet je 15.009.483 dinara. Prodavane su i akcije „Tamnave puta” Ub ( min. cena 1.620, maksimalna 1.850, prmet 2.949.279 dinara).

Novog vlasnika dobilo je samo 746 akcija „Strele” Ub ( min. cena 790, maksimalna 800, promet 596.570 dinara). Prodate su i 42 akcije ubske „Zimpe” (cena 6.778 – 7.000), a promet 142.580 dinara. Najmanji promet bio je kod valjevskog „Remonta” – samo 40.800 i to po ceni od 600 dinara za akciju.
Kad se sve sabere u avgustu je ostvaren neočekivano visok obim trgovanja – 33.975.178 dinara i to za samo osam firmi, od kojih su četiri iz Uba, tri iz Valjeva i jedna iz Ljiga. Ovako mali promet je realna „krvna slika” privrede ovog dela Srbije.

Poslednjeg dana avgusta, kada je Revija već bila u štampi, počelo je trgovanje akcijama malih akcionara „Laste” Beograd, kojih u Valjevu ima nekioliko stotina. Početna cena bila je 990 dinara, što je za oko 30 odsto niže od knjigovodstvene cene. Prema pravilima Beogradske berze, prvog dana cena akcija je mogla da raste 300 odsto i da pada 20 odsto. Narednih dana rast i pad su limitirani na 20 procenata.