| Avgust 2012

Ni Tarabić nije znao

Dragan Todorović, novinar nedeljnika „Vreme”

A Valjeva što se tiče, ’Vaku demokratiju nije video ni prorok Tarabić, zašto, zato što je on predviđ’o budućnost, a Ovo gore od svake zapisane prošlosti braćo i gospođe.

(Foto: Ljuba Ranković)


Javiše da je željezara Smederevo, iako je to do juče bilo pitanje života i sm­r­ti Smedereva i Srbije, prešla na re­žim tihog rada, što je drugo ime za ga­še­nje peći. U sličnom stanju je i Srbija, ni živa, ni mrtva, i ona je na sistemu Ti­hog rada, bar većina građana kad je u pi­tanju, naročito njihov standard i po­sao. Ali, nikad ne reci nikad, tu je nova vl­ast, koja će svemu da zamah, iskoristi is­torijsku šansu i sve odvede u bolju bu­du­ćnost.

Dakle, rezultati izbora su na stolu, što bi poznavaoci rekli, nije do­š­lo do smaka sveta, niti Srbi ho­da­ju naglavačke. To bi, jelte, moglo da zn­a­či da je Srbija definitivno stabilna de­mokratska zemlja, a kud ćeš više u ova kr­izna vremena. Potvrđeno je i da se Am­erika i ostali Zapad neće mešati u sa­st­av Vlade i izbor naroda, a i što bi se oni pa mešali u naš izbor i progres.  Uo­stalom, sve što je sporno, pa i Ko­so­vo, će se rešiti kroz te i naše in­sti­tu­ci­je sistema. Naročito kroz sistem na­š­ih krstivoja sa severa Kosova, koji lo­ja­lni gospodinu predsedniku Tomislavu.

Da nova parlamentarna većina ima ka­pacitet za sve izazove, videlo se pri zasedanju Skupštine koja je iz­abrala svoga predsednika. Šta reći, to je obrazac za svaku demokratiju. Al­ek­sa­nd­ar Vučić, koji je totalno bez poroka, ka­fu nije popio, cigaru zapalio, drogu ni video, neće telohranitelje, neće dr­ža­vni benzin, je jednostavno briljir’o. Va­lj­da da ga želja mine, u najboljem maniru sv­oje Šešelj prošlosti, drž’o banku, i na ličnim primeru, novom predsedniku Sk­upštine, koji bio na mestu, uz levu mu ru­ku, pokaz’o kako se radi pos’o u in­te­re­su Srbije i svih građana. I za p­re­ds­ed­ni­ka Skupštine izabran od Vučića Ne­bo­j­ša Stefanović. Veoma obrazovan, Me­ga­t­r­end diplomac, neguje toleranciju, da se do­da, porodičan čovek, brižan otac...

Kad je to obavljeno, formirana i Vl­ada, dakle, sve će bude na mestu. Uo­stalom Kalanović Verica je pravo rekla da u politici nema em­ot­iv­ne, već programske bliskosti. Tako se do­š­lo i do personalnog sastava vlade. Šta bi drugo mog’o da budem nego ministar Ve­lja Ilić je dobio resor iz Njegove st­ru­ke. Pošto mu je takva destinacija za­lo­milo se da bude ministar dupli, i da pr­avi autoput. Krkobabići se bili malo us­kopistili, ali stvar programski re­šena, dokazano stručan Krkobabić Prvi će bude potpredsednik Vlade plus mi­ni­st­ar, a pošto PUPS ima još kv­al­it­et­ni’ kadrova, Krkobabić Drugi, koji veli da se sa departizacijom ne treba za­va­ra­va­ti, će upravlja Srpskom poštom.

Sva je prilika da će ovo bude Vlada na­cionalnog spasa, jedinstva, i os­talog potkusurivanja, Prijatelj od predsednik Tomislav, bliže Unjega od sn­aje tata, dobio samo jednu fotelju, Lja­jić doneo najtežu odluku u životu, uš’o u vlast sa pet državnih sekretara. Tu i Ug­ljanin, njemu ne treba ni resor, on će na­stavi bude bez portfelja. Najstariji Za­harije nije u vladi, ali je uz vladu. Je­di­no gospodin Palma, tako ispada, jopet ni­je stručan za ministra, ali će i dalje bu­d­e stručan za Jagodinu, koja, iako u Ja­go­di­nu ništa ne radi, ima budžet za ži­ra­fe, besplatne junice, i jošte koncerte na­ših umetnika u rodnome gospodina Pa­lme selu.

Naravno da su tu i najstručniji, pr­edsednik svih građana nazor di­plomirani gospodin Tomislav Ni­kolić, te predsednik Stranke go­sp­od­in Aleksandar Vučić. Obojica se, kako me­diji javljaju, a najbolje RTS sa Tijanić i dalje na čelu, sve bolje snalaze. Go­sp­od­ina predsednika Nikolića posetio gl­um­ac Asante, i rek’o da je Predsednik veoma po­svećen Srbiji, dok  gospodin Vučić, ko­ji od Šešelj generalnog sekretara av­an­zov’o do generalnog sekretara Srbije, pr­eko više posvećen Srbiji, de­mo­kr­at­ski, za svaku svoju odluku pita svoj Gl­av­ni odbor. 

I na drugoj strani, u toj opoziciji sve u redu i na svom mestu. Go­sp­od­in Đilas, koga generalni se­kr­et­ar Srbije Vučić sv­oje­vo­ljno toliko ce­ni da mu je sv­oje­voljno ostavio Beograd, je po­ručio da se neće ka­n­d­i­do­vati za pr­edsednika DS, sve dok je Tadić kandidat za tu funkciju. Tadić kanda to nije čuo, ali čulo Prvo žensko DS koje veli da će st­ranku u budućnost zajedno voditi Tadić i Đilas. Na za­sedanju Skupštine se be­lo­­dano videlo da je DS u p­u­nom sastavu i sv­ak­om je­di­ns­tvu. U poslaničke klupe Prvi mi­nistarski tim: Šu­ta­novac, Pe­tr­ovi­ć­, Đelić, Dulić, Milan Marković, Ma­lović, Bogdanović... sve do Cvetković Mirko u kl­upi. Ali, da bi to bilo bolje, promene su potrebne i u taj monolit. Kako je Zoran Ži­vković, koji obeć’o da će izlečiti st­ra­nku, isključen, pa nije isključen, mo­žda ne bi bilo loše, a nikako lošo, zbog taj neophodni na­ci­ol­nalni konsenzus, da se za predsednika DS prijavi i  gospodin na­zor diplomirani Šešelj vojvoda, pr­ed­sednik svih građana Tomislav Ni­ko­l­ić, koji formalno bez stranačkog an­ga­žm­ana. Mada bi to bila teška odluka, mo­re biti i najteža, za očekivati je da bi Sk­upština DS, u interesu Srbije i bu­du­ćn­osti, znala kako da izabere. Tako bi Sr­bija postigla puno jedinstvo i svaki ko­nsenzus kad su u pitanju radikalne pr­om­ene, dep­art­iza­cij­a i ostali bolji ži­vot građana. Pa da se već jednom zna, jal’ Sr­bija živa, jal’ mrtva. I da se, ako neko ima dilema, vidi na čemu smo.

A što se Valjeva tiče, ne treba tr­o­š­iti reči. ’Vaku demokratiju, ’va­ki model, nije mog’o vidi ni pr­or­ok Tarabić, zašto, zato što prorok pr­ed­viđo budućnost, a ovo gore od svake za­pi­sane prošlosti braćo i gospođe!

Komentari

Ni Tarabić nije znao | 8.08.2012 u 12:35

Рче мени својевремено један мени драг чоек, иначе старина и по, који нас је одмах након избора напустио да сматра, како то Колубарци умеју да кажу, да се може десити да су на сцени нашој политичкој две снажне групе глумаца-сједне стране демократе у чијем саставу су Демократска странка и Демократска странка Србије, а сдруге стране су Напредњаци и Радикали и да ће се оне кад-тад ујединити однети политичку победу и запосести власт. Изгледа, море да је тај мој покојни пријатељ био у праву у вези са том глумом, али није се усудио да буде видовит, па да предскаже која ће опцоја боље да одглуми. Можда је био у праву кад се определио, Бог да му души прости, јер читам да то није учинио ни наш најбољи пророк Тарабић. Намах се сетих покојног Бране Црнчевић, који је припадао сада победничкој екипи и његове оцене шта ће нам бити ако на власт дође Борис Тадић. Рекао је, браћо најебали смо. Не знам шта би сада рекао покојни Брана, али знам да ће бити шта бити мора, БУДУЋИ ДА СУ И ОВИ ИШЛИ ПО СВОЈЕ МИШЉЕЊЕ. Дабоме, море!ЗНАМ И ТО ДА КАД СЕ КОЊИ ЂИЛИТАЈУ И ЖДРЕБАД СТРАДАЈУ,СТРАДАЈУ!

Јован С. Илић | 8.08.2012 u 12:35

Todoru bas ne ide od pera prepricavanje drzavne politike,ubedljiviji je kad se udubi u lokalne prilike.

Dobar 3 | 10.08.2012 u 06:41

Upišite svoj komentar