| Jul 2013

Junska oguglalost

hroničar: Ljiljana Kecojević

Propala mala matura / Cevovod do Divaca / Dug za komunalije koliko i gradski budžet / Transparent „Valjevo je gladno“ / Prepakivanje stranaka / Lukavstvo duha palanke

1 Art grupa „Akt“ domaćin međunarodnog ku­lturnog festivala u Valjevu *  „Le­ko­v­itim stazama valjevskih planina“ u doma­ći­­nstvu Mila Obradovića u Podbukovima * Splićani Lovro Režić i Toni Pavlović, ob­ilazeći „fićom“ najbolje pivare bivše Jug­oslavije, stigli i do Valjeva. 

3 Za tri dana pečurkama otrovano petoro ne­opreznih berača * Među 15 raspuštenih odbora SNS i Gradski odbor Valjeva * Iz Istraživačke stanice Petica upoz­or­e­­nje da srpskoj nauci preti bankrot. No­v­ca nema ni za nedelju dana normalog rada.

4 Štrajk upozorenja prosvetara koji tr­a­že odeljenja sa najviše 25 učenika, odl­a­g­a­nje finansiranja po broju učenika i uv­ođ­enje obaveznog srednjeg obrazovanja. U os­novi je strah od gubitka posla i smanji­va­nja plata * Gradsko pozorište „Ab­raš­ev­ić“ sa predstavom „Kafanica, sudnica, lu­dnica“ apsolutni pobednik Festivala po­zorišta zapadne Srbije u Prijepolju.

5 Izgradnja rezervoara i cevovoda Be­lo­še­vac – Divci vrednih osam miliona ev­ra * Prosečna valjevska plata 40.000 a na­jniža ubska od 26.400 dinara * U Gi­mn­az­iji veče povodom 120 godina Srpske knj­iž­evne zadruge * U čast uvršćenja Va­lje­vske biblioteke među nacionalne kuće ku­lt­ure razgovor sa Zlatkom Pakovićem o pr­ilagođavanju ili  lukavstvu duha palanke * U Muzeju veče jermenske kulture sa pe­sn­ikom Babkenom Simonianom * Valjevac „le­gitimisao“ lopova u svojoj kući i predao ga policiji.

7 Zbog kašnjenja uplate poreza na zarade sp­ortske ustanove „Valis“ Valjevu usk­ra­ćen deo državnog budžeta. Sličan probl­em u Lajkovcu i Ubu * Valjevci za komu­nal­i­je duguju 1,4 milijarde dinara, sk­oro ko­li­ko iznosi gradski budžet.

8 Za 20 godina rada Crkveni hor „Hadži Ru­vim“ priredio svečani koncert a  sp­or­tska ustanova „Valis“ revijalni vater­po­lo turnir.

9 Na Gradskom trgu Kontekst strit fe­sti­val sa oko 250 mališana iz škole st­ranih jezika za pomoć dečaku Đurađu Ži­vkoviću.

10 Novi paket poreskih zakona Valjevu us­kratio oko 260 miliona dinara god­išnje * Da spreči moguću ekološku ka­ta­strofu Grad će zbrinuti 20 tona amoni­jaka u avetinjskoj „Srbijanki“.

11 U Valjevu  nova politička grupacija „Za­jedno za Srbiju“ koju predvodi biv­ši državni sekretar Slobodan Ilić, od­nedavno i bivši član Demokratske str­anke, kao i većina ostalih * U Domu kulture izložba fotografija Tomislava Gr­uj­ič­ića Ravanjca.

12 Zbog svakojakih marifetluka uhapšeni bivši direktori lajkovačke  Di­rekcije i Gradske čistoće sa dvojicom sv­ojih saradnika. Oni su oštetili op­štinski budžet za oko 40 miliona dinara * Za godinu dana četvrta vladajuća garnitura u Mionici, ovog puta koalicija SPS, NS i SRS.

14 Skoro svaki treći od 47 maturanata Ekonomske škole pao na završnom is­pitu, među njima i dva odlična đaka. Šk­ola traži dozvolu da maturski ispit po­novi za nedelju dana. Kako je moguće za sed­am dana  naučiti propušteno u četiri pr­ethodne godine * U  jednom odeljenju ub­ske Tehničke škole 17 odličnih matur­an­a­ta sa troje vukovaca i đakom generacije Jelenom Arsenijević * Na fakultetu „Si­ng­i­dunum“ konferencija o  internetu u po­sl­ovnom i obrazovnom okruženju * Os­no­va­na Sekcija srpskog filozofskog društva u Valjevu * Maskenbal povodom 50 godina Ljiške gimnazije.

15 Za dve sedmice 15 otrovanih  od pečuraka * Od sinoć u galeriji „Silos“ iz­ložba mladih arhitekata Mihaila Po­po­vića, Marka Aćimovića, Nastasje Mi­tr­ović i Luke Mladenovića * Maskenbal po­vodom 50 godina Ljiške gimnazije * Va­ljevo grad mirisnih lipa.

17 U Kožuaru poginuo traktorista * U Valjevu oko 5.000 nelegalno priklj­uč­aka na kanalizacionu mrežu * Kao filmski Šon Koneri i Zita Džons dva lopova ve­zovima s krova pokušali da opljačkaju st­an lamele u centru grada. Nosač veza se po­kliznuo, „alpinista“ se u padu zakačio za antenu a spasao ga  vlasnik „tipovanog sta­na“.

19 Nesnosna vrućina od 36 stepeni. Is­ko­čila i dva vagona voza kod Lastre * U Gunjacima stradao vozač motokultivatora * U Muzičkoj školi koncert kamernog or­kestra „Simfonijeta“.

20 Rano po podne tri maskirana lopova op­ljačkala banku „Inteza“ u centru gr­ada * Prijem za 99 valjevskih vukovaca od ko­jih 13 srednjoškolaca.

21 Nadležna komisija raspodelila če­tiri miliona dinara na osam gradsk­ih medija od kojih 1,9 miliona VTV, 750.000 Radiju 014 i TV Maršu 400.000. Bez po­drške ostali Radio Patak i „Kolubara“ * Na Ubu šareni kulturno-umetnički pro­gr­am „Zlatni dan“ * Uz učešće obolelih od ce­rebralne paralize premijera predstave „Ož­alošćena porodica“ u režiji Lju­bi­voja Markovića * Umro slavni baletan Mi­lorad Mišković. Valjevo mu je ostalo du­žno barem spomen-ploču na rodnoj kući na trgu kod Vojvode.

24 Druge Trojice – slava grada * Zbog sk­a­ndalozne krađe i preprodaje testova poništena mala matura * U Ekonomskoj šk­oli 14 maturanata položilo popravni maturski ispit * Naglo zahlađenje.

25 Stranačko prepakivanje: Slobodan Gvozdenović, lider Pobede za Valjevo sa još pet odbornika prešao u SNS * U Is­traživačkoj stanici Petnica Me­đun­ar­odna škola neuronauka za 20 postdiplo­ma­ca * Grad omogućio da 10 dece iz hrani­te­lj­skih porodica i šestoro Roma u „Li­ng­vi“ pohađa kurs engleskog jezika i in­fo­rm­atike.

27 U Gimnaziji tribina o Vidovdanu * U Muzeju Valjevski salon fotografije “Ži­vot“ sa stotinak stranih i naših au­to­ra * Za 160 ljiških odlikaša besplatno kupanje u zavičajnim bazenima.

28 Prosečna majska plata u Valjevu, Mionici i Osečini približno is­ta, oko 32.000, na Ubu 39.000, dok je u Ljigu tek 27.000 dinara * Na pijačni most neko okačio  transparent „Valjevo je gladno“.

30 Dan maline u Brankovini. Kvalitet maline je dobar ali je rod trostruko po­dbacio zbog prošlogodišnje suše.

Svakodnevno nam iskušavaju trpeljivost i prilagodljivost silnim čudima i nepoćudnostima. Navikavamo se na nemanje, besposlicu, ugroženo dostojanstvo, na lopovluk, neodgovornost i sveopšti nemar prema zajedničkom dobru. Prijatelj koji je pre dest godina ostao bez posla najzad se domogao penzije od 18.000 dinara i kaže: „Pa, i to je nešto.“ Najviše bi trebalo da brine to što unesrećeni ćutke podnose svoje nevolje. Dokle?

Upišite svoj komentar