| Mart 2014

Glasovanje

Dragan Todorović, novinar nedeljnika "Vreme"

CC

Pa kad Svom snagom lažu Ceo svet, šta mislite, kako li tek ovde Svom snagom prebacuju normu. Zato, upamet se Srbi, glasajte, makar Lepog Boru.

Otkad sam za glasanje staso – nije to bi­lo davno, mada je prošlo ihaha vr­e­mena – nisam se nešto istico u toj aktivnosti. Sećam se da sam, e tome tek ima, u mesnoj zajednici gde je izvođena ob­aveza glasanja, zaokružio neku podugačku li­stu, tačno dvadeset dva komada, za delegate, ili kako se to zvalo, u So­ci­jal­is­ti­čk­om savezu radnog naroda.

Onda je, krajem osamdesetih, i dalje, po­stalo zanimljivije. Bio sam re­do­van na izborima, i uvek glasao, kao i oni koje sam znao, „pravilno“, pro­ti­v Njega, a za Naše. Ali ma koliko bio re­­v­nosan u tome, kao i oni koje sam znao - a dešavalo se u toj revnosti da u Valjevu, gde ne bilo Mađara, lista vojvođanskih Ma­đara pređe jedan posto – Milošević ni­je spadao ispod 104 posto.

To potrajalo, da Milošević ima 104 posto, ali i tome došao kraj, uzeše, valjda i mojom zaslugom, i onih koje sam znao, da pobeđuju demokratske partije. Glasao sam ja tako, glasao, demokratija je, ako me razumete, postala stabilna. Ali, pokazalo se, i tu je sve otišlo u onu stvar. Zna se da je demokratija igra gde dva loša znaju da roknu Miloša, ovde je nezgoda bila u tome što su Naša dva loša uzela da karaju Svoga Miloša. I to se stabilizivalo, demokratija Naša dva loša, a uvek ih je bilo više od ta dva, uzela da cveta i da se samooplođava.

Vidim ja da sam tu višak, mislim kad je takvo razmnožavanje i briga o sv­oj­im članovima i potomstvu u pitanju. Istina, odavno sam ja video da sam vi­šak, ali tek u svojoj demokratiji sam po­sta­o, što se veli, svestan bede svog polo­ža­ja. I mada sam glasao sve ispravnije, Dva loša su imala i preko 104 posto priv­il­­egija i ostalih demokratskih tantijema.

Tako nasađenom, plus što sam dibidus „antiprotivan“, ko melem mi legne id­eja Belih listića. Ne jednom sam mr­čio papir na temu da niko od otuđene vl­asti i pretendenata na nju ne zaslužuje glas, jerbo ni ćorava koka tu ne bi trebala/imala šta da ubode. Na glasanje izašo, ni­sam crto, ni poeziju niti prozu piso, samo precrto glasački listić. ’Vako X. Šta bilo, belih listića bilo blizu 5 po­st­o, kod mene u Valjevu  preko petice, i is­palo da su beli listiće koje krivi što su na vlast došli ovi što su došli. Ni pod razno nije ispalo da su beli listići, kao vid bunta protiv vladajućeg i inog njihovog treša, razlog da se tu neko i nešto za­misli. Jok more, sve po starom.

Ko je doš’o na vlast ne treba trošiti reči, ili treba, koji je to menager, ka­nal i rupa, koja je to urnebesna tr­age­dija od tzv. ljudi i tzv. institucija. I šta sad imamo, sad imamo prevremene iz­bo­re, zbog zašto, zbog što šire podrške re­formama. Zbog zato ima da se proveri i pr­ebroji volja naroda! Nije jasno kud će ve­će promene na bolje, Vučić probija svaku le­tvicu popularnosti, Predsednik svih gr­ađana, sve sa suprugu, otišo u Soči da pr­uži podršku miru u svetu, vratio se, am­eričkom ambasadoru lično rek’o da do­šlo vreme da Srbiju, nakon izbora, vode od­govorni ljudi! PPV, ta Budućnost kojoj ve­rujemo, uživo i svom snagom preko CNN slag’o ceo svet, veli da je Srbija stabiliz­o­­vala ekonomiju i smanjila nezaposlenost, još veli da će se sprovođenje reformi na­st­aviti punom snagom. Kad laže CNN što ne bi lag’o nas. Kako izgledaju reforme, evo: većnik niške opštine Medijana, i šef na izborni štab SNS, neki Cv­et­kov­ić, u radnoj biografiji koju priložio sve slag’o sem imena i prezimena. Evo i ka­ko će bude: Velja Ilić veli da bi mog’o vo­di više resora u budućoj Vladi, zna sve da radi! Evo kako će još bude: gospodin St­ajkovac, iz Alkeksndrovca, od 2000. pro­me­­nio 8 partija i 6 puta bio predsednik op­štine...

I šta imamo od te tzv. ponude. Na­pre­d­nj­aci po meri naroda, i ostalo po me­ri, Treća Srbija – kako se pred­sta­­vljaju neki novosadski abukazemi – na iz­bore ide pod sloganom „Treća Srbija po­činje“! Čeda da se preskoči, kao i Še­š­elj Obraz, Đilas poručuje da demokrate ni­k­ad jače, tvrde vere da neće imati ništa sa SNS, more i bidne nešto od DS, ali pitanje je da li će Tadićeva izdaja biti dovoljna ’nekcija, još je mnogo onih koji su tu sa­mo zbog zato, eksministar Radulović, koji na poziv Vučića video da je Vučić najveći pa­razit, veli „Dosta je bilo“... Ispade da jedina novost Dosta je bilo.  

Kad se kod toga, glasanja, ne zajebanci­je, neki viđeniji promoteri belih li­stića, iz ličnih i novih okolnosti, vele da su oni aut, jerbo bi potpomogli da Vučić nagura i iznese 104 posto. Pa šta da se radi. Recimo i npr beli listići ne moraju biti beli, može se poraditi da budu žuti, ili neke druge kaki boje. Tr­eba samo pozvati u pomoć bogatu i auten­ti­čnu srpsku tradiciju, i eto rezultata. Mo­ra da se bar neki sećaju poezije po javnim klozetima koja je opominjala „one ko­ji seru izvan rupe/ i prstima brišu dupe“. Eto rešenja, pošto na glasačkim mestima po­stoje paravani, to demokratsko dostig­nu­će bi se iskoristilo, na licu mesta se sk­inu gaće i glasačkim listićem obriše za­dnjica. Kad vlast može da vlada zadnjicom, može i narod tako da glasa. Ako to ne bi  bila jasna poruka, da je jbm...

Zajebanciju na stranu, „ubi nas ta jev­ti­na zabava“, teorija veli da je mala iz­laznost Njihova prednost i Nji­ho­va pobeda, zato začepi nos i glasaj, što se kaže, makar za „crnog Ciganina“, a može i za „Lepog Boru“. Kažu da ni u jednoj demok­ra­tiji ne postoje „laboratorijski uslovi“, nar­očito ne u našoj. I još vele, evo N­ad­ež­de Milenković, da demokratiju mnogo vi­še ugrožava naša nezainteresovanost, ne­go nečije zloupotrebe. Uostalom, nije Bo­sna preko sveta, a tamo vele „Kad sam gla­dan nisam svoj“! I još vele – „Po­li­ti­čari idite svi u pičku materinu“! Ali da­le­ko je teorija, ovde se praksa nogama vr­ši braćo i gospođe, tako da je, bojim, jedino izvesno da će, kao što reče jedan af­or­i­s­tičar, „Izlaznost biti ogromna – iz ze­m­lje“.

Upišite svoj komentar