NAZAD NA PRVU STRANU

Podsećanje: Reč

Na današnji dan pre 25 godina izašao je jedan od šest probnih brojeva Reči, opisanih u zaglavlju kao “Nove valjevske novine.”

CC

Bio je to period koji je, sa jedne strane, puno obećavao: početak višestranačja i nada za slobodnijim, otvorenijim i demokratskijim društvom, medijima, javnom sferom. Vreme solidne ekonomije. Sa druge strane, rasli su razlozi za zebnju – odnosi u Jugoslaviji sa rastućim tenzijama i unutrašnjepolitička scena na kojoj su akteri pokazivali tendenciju da ostanu “mnogo isti”.

Ipak, u jednom prilično kratkom intervalu činilo se da je još uvek sve moguće: i u Valjevu, i šire. Na talasu takvog raspoloženja nastala je i Reč.

Prenosimo tekst o ovim novinama iz serijala: Od „Glasonoše” do „Kolubare” - Novine u Valjevu i Valjevskom kraju 1885 – 2010, Zdravka Rankovića.

Izašlo šest probnih brojeva u jesen 1990. godine (prvi broj 19. septembra 1990). Izdavač: Ustanova za javno infomisanje Radio Valjevo. Glavni i odgovorni urednik: Branko Vićentijević. Štampa: Grafičko-izdavačko preduzeće „Milić Rakić” Valjevo.

„Svojim političkim opredeljenjem – rečeno je u uvodniku prvog broja – Reč će biti nezavisno (vanstranačko) glasilo, zainteresovano da podrži sve ono što vodi ekonomskom, kulturnom i obrazovnom napretku, da podstakne i afirmiše pojedinačne i kolektivne napore u cilju stvaranja uslova za bolji, lepši, zdraviji, stvaralačkiji, u svakom pogledu bogatiji život na ovom području. Činiće to, pre svega, nastojanjem da u svakom svom broju sabere što više informacija o svemu važnom što se događa u Valjevskom kraju. Sadržinu Reči činiće, razume se, i drugačiji novinarski prilozi, oni koji potpunije i svestranije osvetljavaju pojave i događaje u vremenu u kome živimo”.

Nema više Titovog trga

Nema više Titovog trga (Foto: Vojislav Jovanović)

Nameru o pokretanju lista, koji bi izlazio dva puta sedmično, osujećivala je višemesečnom opstrukcijom odbornička većina Socijalističke partije Srbije koja je postojala u jednom veću Skupštini opštine Valjevo, nadležne kao osnivač Radio Valjeva, za odlučivanje o takvoj inicijativi. Zamisao o novim novinama u Valjevu nije ostavljala ravnodušnim ni zaposlene u konkurentskom „Napredu”.

CC

NAZAD NA VRH