NAZAD NA PRVU STRANU

Moša Pijade, valjevski firmopisac

Moša Pijade, jugoslovenski slikar, novinar i revolucionar jevrejskog porekla, jedan od autora prvog Ustava FNRJ iz 1946. godine, živeo je i radio neko vreme u Valjevu.

Podsećamo na njegove valjevske dane tekstom istoričara Milana Tripkovića.

* * *

Moša Pijade, Autoportret sa japanskim lutkama, 1916

Moša Pijade, Autoportret sa japanskim lutkama, 1916 (Foto: Wikipedia)

Moša Pijade živeo u Valjevu krajem 1915. i početkom 1916. godine.

Dolazak Moše Pijade u Valjevo u vezi je sa njegovim bratom Davidom Pijade, profesorom nemačkog jezika u valjevskoj Gimnaziji, koji je u sećanju svojih đaka ostao ne samo kao dobar pedagog već i kao pesnik sa dve svoje zbirke objavljene u Valjevu 1912. i 1913. godine. Kad je David otišao u rat, u njegov stan, u današnjoj ulici Kneza Jovice, došao je otac Samuilo David sa sinom Uzjelom. Krajem 1915. došao je i Moša Pijade.

Da bi obezbedio sredstva za život Moša Pijade se prihvata firmopisačkog posla koristeći se pri tom svojim slikarskim znanjem. Zajedno sa Ljubom Ivanovićem, poznatim slikarom i grafičarem on je radio ulične natpise, kućne brojeve i firme koje su, po naredbi okupatorskih vlasti, morale da budu ispisane latinicom.

Most na Kolubari. Fotografija objavljena na sajtu Državnog arhiva Austrije

Most na Kolubari. Fotografija objavljena na sajtu Državnog arhiva Austrije

O boravku Moše Pijade u Valjevu svedoči jedan arhivski dokumenat, prema saznanjima i jedini, koji se odnosi n ataj period njegovog života. To je pismo koje su Moša Pijade i Ljuba Ivanović uputili valjevskoj opštini 28. maja 1916. godine. Ono glasi:

„Sudu opštine grada Valjeva

Pošto smo pri izradi uličnih natpisa i kućnih brojeva u varoši Valjevu imali da radimo i naknadni, u predračunu nepredviđeni posao (uramljivanje natpisa i brojeva), to najučtivije umoljavamo Sud opštine valjevske da ima dobrotu rešiti da nam se pored 800 kruna, koju smo sumu već primili iz kase opštine grada Valjeva, za ovaj posao isplati još 200 kruna za naš posao.

U nadi da će Sud opštine valjevske izaći u susret našoj molbi ostajemo učtivi

Moša Pijade i Ljubomir Ivanović.“

CC

Posle ovog pisma Moša Pijade je morao da napusti Valjevo jer je policija počela sve više da se interesuje za njega. Ubrzo po odlasku u Beograd on prelazi u ilegalnost.

20. mart 1977.

Moša Pijade i Tito

Moša Pijade i Tito

Iz knjige: Slikarstvo, arhitektura, fotografija, skulptura – Izbor tekstova emitovanih u emisijama Radio Valjeva (objavljene 1979).

Podsećamo i na tekst Pulika i Ljuba u Parizu sedamdesetih koji smo takođe preneli iz ove knjige.

NAZAD NA VRH