| Novembar 2012

Biblioteka u belom Valjevu

Redakcija

„Kolubara” je 10. oktobra, za 65. rođendan Radovana Belog Markovića, objavila u za­sebnom izdanju njegovu priču „Bi­bli­ote­ka u Belom Valjevu”. Stvorivši takvo de­lo književnik se neposredno priključio dalekovidim nastojanjima da okružna va­roš Valjevo sagradi sopstvenu knjižnicu, takvo pregnuće on je podupro čitavim svojim delom.

To oktobarsko veče u Valjevskoj gimnaziji, uz čitanje nanovo publikovane proze, is­punila su kazivanja o piščevom delu i o Va­ljevskoj biblioteci, više o budućoj (no­voj i velikoj) nego o sadašnjoj. Uč­est­vo­vali su: spiker Radmila Novaković, pr­of­esor Biljana Marinković, novinar Zd­rav­ko Ranković i književnik Radovan Be­li Marković. 

Upišite svoj komentar