| Februar 2013

Januarski dert

Hroničar: Ljiljana Kecojević

Fotelje ugrozile koaliciju / Opet „izvisila“ pruga Valjevo-Loznica / Rehabilitacija Nikole Kalabića? / Maloletničko nasilje na „Fejsbuku“ / Ljuba Popović Valjevac ličnost godine / Koncert  Nikole Zdravkovića.

1 Nikad više Valjevaca dočekalo Novu go­dinu na keju pred Domom kulture sa zv­e­zdama estrade  Anom Bekutom, Željkom Jo­k­simovićem, Jelenom i Mikijem Jev­re­mo­vi­ćem  i „Nevernim bebama“. Uprkos hlad­no­­ći i magli, neretki momci su se pred  Be­bama svukli do pojasa. U novogodišnjem de­rtu odasvud seva i prašti.

4 U sedištu Okruga prijem za petoro ml­ad­ih Valjevaca, dobitnika stipendija Re­publičkog fonda za talente: Aleksandru Cv­etinović, Slobodana Milovanovića, Iv­ana Simića, Filipa i Marka Ta­na­sko­vi­ća, kao i Milicu Pavlović iz Lajkovca, sve na magistarskim ili doktorskim stu­di­­jama širom Evrope * Izašao Veliki na­rodni kalendar „Kolubara“.

6 Badnje veče u svim većim crkvama našeg kr­aja. Vatrometom pred Crkvom vaskrsenja Gospodnjeg, koji su ovekovečili va­lje­vski fotografi, najuspešnije Dragan Kr­unić * Na prvoj mapi seoskog turizma u Sr­biji obuhvaćena sela i neretka domaći­ns­tva oko Gornjeg Milanovca, Kosjerića, Lji­ga, Mionice i Valjeva * Novogodišnji i božićni koncert „Amadeus benda“ u La­jk­ovcu.

9 Retki  valjevski funkcioneri i posla­ni­ci prijavili svoju imovinu Age­nci­ji za borbu. Uz višestruko veće zarade od pr­osečnih neki navode da nemaju ni svoj au­tomobil * U železničkoj radionici u La­jkovcu lopovi temeljno očerupali tri el­ektrične lokomotive poskidavši sve ba­karne delove.

10 Ub nagrađen na konkursu u okviru programa „Ekschange“ za  zamisao st­va­ranja uslova razvoja sela a Valjevo za zb­ri­njavanje čvrstog otpada * Prekoračeni ro­kovi za imenovanje rukovodilaca pet gr­adskih ustanova i preduzeća. Vladajuća koalicija bi se lako mogla ugasiti ukoliko se o tome uskoro ne dogovori. Čudo je­d­no, uz silne nevolje utuljene valjevske pri­vr­e­de, masovnu nezaposlenost i bedne za­ra­de sugrađana,  vladajućima  je biti il' ne bi­ti ko će koga ustoličiti u javnim pre­d­u­z­ećima.

11 U Modernoj galeriji ozvaničena od­lu­ka redakcije Revije „Kolubara“ da sl­ikara Ljubu Popovića proglasi Va­lje­vc­em ličnošću godine * List Po­ljo­pr­iv­red­ne škole „Izdanak“ proglašen najboljim šk­olskim listom u Srbiji * Narodna bib­li­­oteka u Osečini nagradila petnaestak sv­ojih najprilježnijih čitalaca među os­no­vcima i srednjoškolcima.

13 Doček Srpske nove godine skromniji i manje bučan. Javni doček u centru Mi­onice uz narodnu muziku, trubače i va­tromet.

15 Mesec i po dana po donošenju pro­pi­sa o skraćenju zatvorske kazne na pr­evremenu slobodu iz Valjevskog zatvora pu­štena 63 osuđenika * U „Politici“  čl­an­ak o  namenski sagrađenim i uređenim au­tobuskim stanicama u Mionici, Ljigu i Os­ečini koje godinama ne rade jer su prevoznici nezainteresovani.

17 Među vestima dana u svim medijima zahtev za rehabilitaciju komandanta  Go­rske garde Nikole Kalabića koji je Vi­šem sudu u Valjevu dostavila njegova un­u­ka. Juče je to, na sebi svojstven način, bila ve­st o rehabilitaciji partizanke, Ro­ks­an­de Lišančić iz Čačka, stradale od četničke kame.

18 Gradsko veće na svoju odgovornost pro­dužilo mandate direktorima pet ustanova i preduzeća kako bi, do odluke Sk­u­pštine o novim kadrovima, mogli no­rm­alno da rade * U Lajkovačkoj biblioteci Al­eksandar Gatalica sa romanom „Veliki rat“, upravo ovenčanim NIN-ovom nagradom.

19 Vaterpolista „Valisa“ Filip Fi­li­po­vić pobednik Bogojavljenskog tak­mi­­čenja 33 plivača kraj brane na Gradcu. U Vr­ujcima se Časnog krsta domogao Miloš Jovičić iz Kadine Luke.

21 Ponovo prekid izgradnje nesrećne pr­uge Valjevo-Loznica. Ministar Mlađan Dinkić izjavio da će ruski kredit bi­ti preusmeren na prugu Stara Pa­zo­va–Novi Sad, što je potvrdio i novi di­re­ktor Železnice.

22 Prosvetna inspekcija naložila šk­oli „Andra Savčić“ da ispita da li je bilo nasilja vršnjaka prema učenici te šk­ole surovim ismevanjem na društvenoj mr­eži „Fejsbuk“. Devojčici je od toga poz­li­lo i završila je na Dečjoj klinici * Uz pod­ršku producentske kuće „Film star“ pri Osečanskoj biblioteci dva dana radio bioskop s verom da će se ustaliti.

23 Iz nadležnog ministarstva obećanje o nastavku izgradnje Doma za stare u Gr­adcu * Ni za premijere novog Džejmsa Bo­nda i domaćeg filma „Vir“ Valjevo više ne­ma pravi bioskop i publiku.

24 U Valjevskoj gimnaziji koncert mladog pijaniste Nikole Zdravkovića ko­ji je tu prvi put nastupio sa samo 13 go­di­na a sada gradi internacionalnu kar­ije­ru.

25 Svetosavska nagrada Ministarstva pr­osvete Poljoprivrednoj školi i uč­iteljici Željki Radojičić Lukić iz Mi­onice * Svetosavska akademija u Domu ku­lture sa besedom Vladimira Medenice i sc­ensko-muzičkim prikazom „Jesi li se um­orio, sveče“ gimnazijskog Dramskog studija, Crkvenog i „Abraševićevog“ hora.

26  Snežna Svetosavska trka u Valjevu. Po­bednici Bene Barnaboš iz Ma­đar­s­ke i Amela Terzić i Novog Pazara, kao i ju­nior Milan Mitrović sa Uba * Va­lje­vs­ki spajdermeni: takmičenje Društva is­tr­až­ivača u sportskom penjanju * Po­pu­li­sti­čki oglašen koncert „Riblje čorbe“ u holu Do­ma kulture: „Srpski koncert, srpsko pi­vo, vojvoda Bora Čorba i gosti do ko­sti“.

29 Valjevci duguju za grejanje 117 miliona dinara * Više od 100 građevina- sp­omenika kulture u Valjevu zahteva hitnu san­aciju jer im preti propadanje i urušavanje.

31 Gradska skupština nastavlja davno započeto zasedanje pošto su se koali­ci­oni partneri konačno dogovorili o ra­spodeli kadrova u javnim ustanovama i pr­edu­zećima * U Dečjoj biblioteci predsta­vlj­e­na „Knjiga prijateljstva“ romskih i sr­pskih učenika škole „Sveti Sava“ u Po­pu­čk­ama.

Neretki Valjevci su na Novu godinu, sve prašteći i sevajući oko sebe, praznili  svoju muku, jed i teskobu. U međuvremenu, raste zlovolja, gomilaju se dugovi i poskupljenja. Kako pri svemu sačuvati ljubav i saosećajnost? „ Hrabro voli sve oko sebe, kaže junak „Sasvim skromnih darova“ Nebojše Šajtinca. Jer, za to je potrebna velika hrabrost. Kao što je najveći strah koji čovek može da oseti strah od toga da je moguće jednom i zauvek izgubiti ljubav za sve i svakoga.“

Komentari

Opet prekid izgradnje železničke pruge Valjevo - Loznica, mada je životna komunikacija poznate šljivovice, suvih šljiva,maline i kupine. Krajne je vreme da vece stranke napušte političku scenu i prepušte strankama koje su istoriski i državotvorno vezane za Valjevski ustanički kraj. Živela kraljevina Srbije!

Žiko iz Valj.Podgorine | 2.01.2014 u 22:53

Upišite svoj komentar