| Maj 2013

Aprilski tuš

hroničar: Ljiljana Kecojević

Sporazum o Kosovu / Stigli Kozaci / Ubistvo u Osečini / Vladeta Jerotić o učenju ljubavi / Šta sa Domom vojske? / „Sumnjivo lice“ / Koncerti / Slike Dragoša Kalajića Knjiga „Valjevke“ / Iz zime u leto

1 U saobraćajnoj kontroli u Ljigu poli­c­i­­ja zaplenila tri kilograma heroina od vo­zača taksija i njegovog saputnika sa Ko­sova * U Valjevu upis oko 800 đaka prvaka * Sp­orazumom dveju državnih železnica ru­ski kredit sa pruge Valjevo – Loznica preusmeren na trasu Pazova - Novi Sad.

2 Valjevski gimnazijalac Đorđe Ži­va­no­v­ić iz Osečine po drugi put treći na Re­publičkom takmičenju iz matematike * Po­vodom Svetskog dana dečje knjige susret va­ljevskih mališana sa omiljenim pesni­k­­om Mošom Odalovićem.

3 Oko 600 valjevskih korisnika socijalne pomoći i oko 1.700 korisnika dečjeg do­datka steklo pravo na umanjenje duga za st­ruju * Britanski „Gardijan“ na mapu kre­ta­nja generala Ratka Mladića tokom sk­ri­vanja ucrtao i vojne objekte na Rajcu i Di­včibarama * Jutarnji mrazevi, početak  pr­oleća najhladniji od 1944. godine.

4 Osečinska uprava obezbedila kurseve en­gleskog jezika za deset svojih službe­ni­­ka * Mladi valjevski fotograf David Ne­d­eljković pobednik memorijala „Dr­ago­lj­ub Tošić“ časopisa „Refoto“ za autore do 23 godine.

6 Kazneno-popravni zavod za starije ma­lo­letnike u Valjevo dobio od Norveške vl­ade 3,2 miliona evra za obnovu i proši­re­­nje ove ustanove stare oko 50 godina * Zv­a­nje počasnog građanina Uba dr Veselinu Pa­ripoviću, dugogodišnjem pedijatru De­č­je klinike u Beogradu.

8 Ugovorom o saradnji Kliničkog centra Sr­bije i Zdravstvenog centra najavljeno skoro otvaranje kardiohirurške sale u Va­ljevskoj bolnici * Povodom Dana Roma tr­ibina valjevskih srednjoškolaca o me­đu­­sobnom razumevanju * Gostovanje Ju­go­sl­ov­enskog dramskog pozorišta sa Nu­ši­će­vim „Sumnjivim licem“ u režiji Jagoša M­a­rkovića * Ljubitelji muzičke klasike  mo­rali su da se opredele između koncerta Tr­ia Virtus u Valjevskoj gimnaziji i na­st­u­pa violiniste Nemanje Marjanovića i pi­­janistkinje Dine Hadžiomerović u Mu­zi­čk­oj školi.

10 Istraživačkoj stanici u Petnici ove godine  ni dinar iz republičkog bu­džeta, pa je izvesno otkazivanje prolećnih seminara za darovite srednjoškolce * U Valjevskoj biblioteci veče sećanja na pe­snika Dragana Gana Tanaskovića.

11 Kao iz Šolohovljevog romana u Va­lje­vo dojezdili Kozaci sa Krima ra­di „uspostavljanja ekonomske, kulturne i tu­r­ističke saradnje“ * Izgradnja puta Do­km­ir – Kršna Glava, deonice koja povezuje Ub i Valjevo. Užičani oglasili predst­oj­eće probijanje tunela pod Podbukovima ko­j­ima bi se put do Valjeva skratio  14 ki­lo­metara *  Valjevci sa prof. dr Vladetom Je­rotićem u blagorodnom razgovoru na te­mu „Možemo li učiti da volimo?“

12 U Valjevskom čitalištu razgovor o ro­mskoj nacionalnoj manjini * U ho­lu Doma kulture ikone Mijalka Đu­ni­sij­ev­i­ća.

14 Tragedija koja opominje na zabrinjavajuće razmere hlanokrvnih ubistava: u svađi posle celonoćne žurke u Os­eč­i­ni  nožem usmrćen mladić Milan Ži­va­n­o­vić.

15 Na Republičkom takmičenju u fizici valjevski gimnazijalci Matija Ko­stić i Ivan Simić osvojili drugu a Da­vid Koprivica treću nagradu  * Koncert pi­janistkinje Maje Rajković u Muzičkoj šk­oli.

16 Dan Osečine uz bratimljenje sa Zu­bi­nim Potokom i dodelu opštinskih na­grada zaslužnim građanima * Prijem za va­ljevske stipendiste - 22 đaka i  pet stude­nata romske nacionalnosti.

17 Premijera „Mandragole“ u režiji Marka Jakića,  predstave Akademskog te­atra, prvog studentskog pozorišta u Va­lje­vu koje je osnovano pri Poslovnom fa­kul­tetu „Singidunum“ * Bljesak sjaja od pre 40 godina: posle pet uzastopnih poraza ko­ša­rkaši „Metalca“ pred oko 2.500 pose­ti­­laca pobedili tim „Crvene Zvezde“, čije su „delije“ uoči meča drčno paradirale gr­ad­om.

18 Radnici nekad dične Ljiške livnice, koja je sada pred stečajem, protest­ov­ali zbog loših uslova rada i neisplaćenih tromesečnih zarada * Lajkovac ponudio Srpskim železnicama projekat Pa­rk­ov­ske železnice. Mini prugom iz La­jko­vc­a bi 16. septembra mogao da krene prvi tu­ristički voz ka Požegi i Mokroj gori * Pr­va nagrada na konkursu časopisa „Akt“ za najkraću priču  Hristu Petreskom iz Sk­oplja.

19 Dok su plate i penzije skoro za­mr­zn­u­te Gradsko veće odobrilo poskupljenje vode za 15 i iznošenja smeća za 12 posto * Ml­adi Osečine u protestnoj šetnji pov­od­om ubistva svog sugrađanina Milana Ži­vanovića sa zahtevom da se vrate mir i sp­okoj u varošicu * U Muzeju izložba Na­ro­dne biblioteke Srbije „Ostavljam vam samo reči“ posvećene Desanki Ma­ksi­mov­ić.

20 Valjevska kulturna ekspedicija na zn­amenitosti Požarevca i čudesnog rimskog grada Viminacijuma.

22 Vest dana – sporazum Beograda i Prištine o statusu pokrajine do­če­ka­­na pretežno sa olakšanjem i odobravanjem, ali i protivljenjem kosovskih Srba i de­la opozicije * Vodeća prerađivačka in­du­strija Kolubare i Podrinja deset posto ma­njeg obima proizvodnje nego pre godinu da­na.

23 U Gradskoj kući tribina o budućoj na­meni Doma vojske kojoj posle obnove fasade i krova predstoji unutrašnje ur­eđ­enje. Prevagnuli su predlozi da to bude ku­ća kulture sa akcentom na mlade stvaraoce * U Valjevskom čitalištu filozof Ne­nad Daković sa svojom studijom „Tota pu­lc­hra“ o idealnom elementu u filozofiji i knj­iževnosti * U Muzičkoj školi konce­rt violončeliste Dušana Stojanovića i pi­janistkinje  Radmile Stojanović.

24 Istraživačka stanica Petnica na­gr­ađena Velikom poveljom „Zelena pl­aneta“ Društva stručnjaka ekoloških na­uka * U Domu kulture otvoreni Dani ruskog dečjeg filma * U Muzeju dokumentarni fi­lm „Prag i srpski slikari“.

25 U Omni centru otvoren Deseti sajam privrede SPREG sa oko 200 izlagača * U ubskoj muzičkoj školi „Petar Sto­jan­ov­ić“ završen Festival  mladih muzičkih na­da sa 400 đaka i studenata.

26 Na Prolećnom sajmu zapošljavanja oko 500 Valjevaca tražilo posao me­đu dva i po puta manje ponuđenih radnih me­sta * Na SPREG-u  predstavljena knjiga „Va­ljevke“ izdavačke kuće „Kolubara“ * De­seti festival „Zlatan opanak“ sa 50 dru­š­ta­va i oko 3.000 folklorista * Valjevo  naj­top­lije sa 30 stepeni.

27 U Modernoj galeriji izložba slika „če­ličnog romantizma“ Dragoša Ka­l­ajića.

Najzad izlazimo iz dugogodišnjeg zavaravanja statusom Kosova. Tek je ova Vlada  smogla svest i hrabrost da se suoči sa oporom realnošću. Dolazi vreme da se  pozabavi svakodnevnim nevoljama koje nas guše i rastaču: siromaštvom, moćnim kriminalom i korupcijom, zastrašujućom učestalošću nasilja i (samo)ubilačkog nagona... Kako kaže komentator Ljuba Stojadinović, država je sa svojim brigama još suviše daleko od brige za svoje građane, a bez toga nema vajde od velikih tema i istorijskih pregovora. Do tada, leto je načisto osvojilo valjevske reke, kejove i parkove. Na šetalištima  debituje nova generacija prelepih devojčuraka i stasitih momaka koji pojma nemaju čemu da se nadaju i u šta da se pouzdaju.

Komentari

Moja najomiljenija rubrika. Hvala Ljiljana!

Dragan | 13.05.2013 u 16:42

Upišite svoj komentar