| Mart 2014

Socijalisti izveli puč

Branko Vićentijević

SPS uz podršku “manjinskih” stranaka 28. februara smenio SNS “u počep”  / Šta je kome obećavano, ko je koga pritiskao, ko su novi gradski funkcioneri / Da li je komanda za razvod braka došla iz Beograda / Kako je protekla kampanja za izbore 16. marta, ko su poslanički kandidati iz Kolubarskog okruga / Toplo – hladno u igri KK Metalac

Sednica Gradske skupštine u Va­lje­vu, održana poslednjeg februarskog da­na, donela je konačni razlaz so­ci­ja­l­ista i naprednjaka i raspad koalicije, ko­ju nije trebalo ni praviti! Umesto Mi­ha­ila Jokića (SNS), gradski parlament sa­da vodi Slavica Pantelić Cupać (PSS Bo­goljuba Karića), zamenik gradonačel­ni­ka je Žarko Kovač (LDP) umesto Vi­to­mi­ra Mitrovića, u Gradskom veću su Mo­lo­j­ko Pantić (PSS, ponovo) i dr Jelena Vi­šić (GG Pobeda) umesto Saše Ra­dos­av­lje­vića i Aleksandra Markovskog (jedini se od naprednjaka sam povukao). Biće sme­nj­en pomoćnik gradonačelnika Radoica Rs­tić, kao i načelnik jedne od dve Gr­ad­s­ke uprave, Stamenko Svitlica. Takođe, sm­enjeni su svi direktori javnih preduzeća i ustanova sa kvote SNS, kao i članovi up­ravnih i nadzornih odbora – predstav­ni­ci naprednjaka.

SPS sa odbornicima koji su ga podrž­ali takav potez objasnio je time da se SNS sam povukao iz vlasti, kako je “presuđeno” u Beogradu “zbog nerada”, a potvrđeno u Va­lj­evu. Uz to, greh SNS je i to što krajem 2013. nisu glasali za budžet za 2014. a hoće pl­ate iz tog budžeta!

U SNS-u kažu da je prvobitna odluka nj­ihove partijske centrale opozvana, o če­mu je obavešten bivši kolicioni partner. Sporna stavku u budžetu, mini sports­ka dvorana na Pećini, tvrde, neće biti gr­ađena, a novac će biti preraspodeljen na druge namene. Konačno, žaliće se Mi­ni­starstvu za lokalnu samoupravu (mini­st­ar je “njihov” Igor Mirović), što je, tv­r­de, uvod u prinudnu upravu. Smatraju da je sednica bila nelegitimna, te da je niz od­luka donet takođe nezakonito.

Svemu je prethodio zahtev (iz drugog pu­ta) 27 odbornika iz SPS-PUPS-JS, Po­­kreta za Valjevo, DSS, URS, NS-PSS, LDP, GG Pobeda i isključeni odbornik SPO za vanrednom sednicom na kojoj bi bi­li smenjeni funkcioneri SNS (po ši­ri­ni i po dubini). Među odbornicima su i oni iz Nove Srbije (NS) i PSS, koji su na majskim izborima 2012. bili na listi SNS i tako ušli u gradski parlament, kao i odbornik SDPS Rasima Ljajića, ko­ji se za vanredne parlamentarne izbore 16. marta našao u koaliciji sa naprednja­ci­ma. Odbornici NS nisu poslušali Ve­lja Ilića, koji je prilikom posete Valjevu ka­zao kako u kampanji nije vreme za smene (uk­oliko je to Veljo ozbiljno mislio), PSS u Valjevu i nema članova osim Cupać Pa­ntelić i Milojka Pantića (Radoica Rs­tić je prebegao u SNS), pojedince u SDPS socijalisti su očito zadužili pa su ovi bili lojalni koalicionim partne­ri­ma iz maja 2012. godine. Na samoj sednici, “pučistima” su leđa čuvali Radiša La­zić, koji je od Đilasa otišao Tadiću, kao i Maja Radojević Žarković (DS, al mn­ogo voli i ceni čika Radišu).

Ostaje enigma zbog čega se do sada čekalo sa raspletom, koji se odavno slutio. Mo­guće je da je neko u valjevskom SPS pr­oc­enio da je to dobar potez pred izbore a na polzu narodu, možda je, kako tvrde u SNS, mig dobijen iz Beograda (uz bojazan da će petao koji rano kukurikne u loncu za­vršiti)! Izvesne su i tužbe smenjenih di­rektora, na konkursu izabranih, što će, po računici Vite Mitrovića Hegela, budžet koštati oko 20 miliona dinara – vi­še no što su bila izdvajanja za poljopr­ivredu! Ako je za utehu, drug Mika je na pres konferenciji obećao da će taj novac mo­rati da plati najodogovrniji, gradona­če­lnik Stanko Terzić. A Cane je, uz NNKZO (Dragana Jeremića Poćutu), bio na­j­istrajniji u nameri da do “razvoda br­aka” sa SNS konačno dođe (ne isključuje se ni pun doprinos “na daljinu” Milorada Ilića – Miće Kaplara). Na treninzima, pr­e­brojavanjima i brifovanjima odbornika nove skupštinske većine, Terzić je dao reč da će SPS-ovi deputati ostati pri toj nakani po cenu da ih majčica par­ti­ja isključi iz svojih redova (pa će delovati kao GG).

Kako bilo, za očekivati je da će doći do relaksacije na lokalnoj političkoj sc­e­ni, te da će vlast nešto početi i da radi od onoga zbog čega je i izabrana bez obzira na to ko će biti konačni pobednik. Os­ta­je­mo pri tvrdnji da su se naprednjaci ba­vi­li sobom, da su podeljeni i zavađeni vu­k­li pogrešne poteze, a ni kadrovska re­še­nja (osim retkih izuzetaka) nisu ih pr­os­l­avila. Rezultati izbora 16. marta, u Va­ljevu, pokazaće koliko smo u pravu.

Pet šajkaca

Predizborna kampanja je gotovo pri kr­aju. Najambiciozniji su socijalisti, u ko­aliciji sa PUPS-om i Jedinstvenom Sr­bijom (JS). U Hali sportova, punijoj ne­go 2012, bio je uobičajeni ambijent – za­st­ave, transparenti, himna Bože pravde za početak konvencije, Marš na Drinu za kr­aj… Viđeno pet šajkača, nekoliko ki­co­ških šeširića na glavama muškim, taze ondulacije vremešnih drugarica. Vo­ditelj sa TV Pink neumorno je vežbao hor prisutnih – kad, kako i šta uzvikivati, znao da su ovde Valjevci a ne Va­lje­vč­a­ni. Palma (JS) obećao novu Srbijanku za če­tiri meseca ako ta koalicija dobije 30 od­sto glasova, Milan Jovin Krkobabić do­tu­rio kako će poštari (valjda u Beogradu) i dalje nositi “13. penziju” najsiromaš­ni­jim umirovljenicima. Dačić lepo ko­nst­a­tovao da se najviše laže u kampanji i po­sle izbora, a onda nastavio upravo u tom stilu!

URS se, sa Mlađanom Dinkićem, posle po­sete Osečini i Gorenju, gotovo sakrio u ka­fanu Šofer bar, DSS u Valjevo poslao po­tpredsednika zaduženog za privredu De­jana Popovića da soči saradnju sa Ru­si­jom, konvenciju DS-a svojom posetom na­ja­vio Borko Stefanović.

Dragan Đilas je iz hola Doma kulture po­ručio da ne postoje dve Demokratske st­ra­nke, žuta i zelena, već samo žuta jer su žu­tokosi i on i zamenik mu Bojan Pa­jt­ić, premijer Vojvođanske vlade. U martu se očekuje Čeda Jovanović (LDP), Boris Ta­dić, kao i Aleksandar Vučić, sva je pri­li­ka, neće Valjevo pooditi…

Od poslaničkih kandidata na 20-tak iz­bornih lista za 16. mart ima Valjevaca i Kolubaraca. Najbolje kotira Milica Vo­jić Marković, koja je na listi DSS-a de­veta, što joj garantuje novi, četvrti ma­ndat! Gotovo siguran poslanik sa te liste bi­će i Marijana Marjanović sa Uba (18-ta), a kandidati su i Nemanja Petrović iz La­jkovca i Srđan Stefanović iz Valjeva.

Realne šanse da uđu u Narodnu skupš­t­i­nu Srbije imaju i dr Slobodan Gv­oz­de­no­v­ić (SNS), koji je 56, te Đorđe Milićević (SPS) na 38. mestu. Kod naprednjaka kan­di­dati su još Milijana Matić iz Cv­eta­no­vaca kod Ljiga (174), odmnosno Dragan Al­eksić iz Osečine (152). Kandidati koalicije SPS-PUPS-JS su i Milana Ni­nk­ov­ić (PUPS, 63), Mila Grujičić (JS, 141), Suz­ana Janković iz Lajkovca (160), Sn­ež­ana Negić iz Lajkovca (212), Slobodan Bo­ž­ić sa Uba (235) i Blagoje Conić sa Uba (243).

Među demokratama, Nebojša Andrić (iz Rakovice) je 79, Duško Rakić iz Va­lje­va je 115, Kosana Grčić iz Lajkovca 125, Mi­lan Gavrilović Ćićovan iz Mionice 169, a Slađana Maletić sa Uba 215.

URS-ovi kandidati su Nenad St­ev­an­ov­ić iz Osečine (53) i Nikola Radojičić iz Valjeva (95), dok LDP zastupaju Rada No­vaković (33) i Žarko Kovač (97).

Na listi Dveri, Vesna Kalabić je 15, Zo­ran Bušić iz Ljiga 16, Stana Đekić 69, Jo­vana Velimirović iz Ljiga je 102, a Mi­lovan Sarić iz Ljiga 232 Na listi NDS – Ze­leni, Slavko Gavrilović iz Valjeva je 242..

Buđenje Metalca

Šok terapija dr Boška Đukanovića da­la je početne rezultate u igri košarkaša Metalca. Borac je, posle dugo vremena, na­digran u Čačaku, potom se uz sudijske po­klone došlo do minimalne pobede protiv niškog Konstantina u Valjevu, pa je, ta­kođe posle dužeg posta, razbijena slaba Sl­oboda u Užicu.

Ipak, ovaj sastav Metalca nema nar­oč­it­ih šansi za izgledniji rezultat u Su­pe­r­ligi Srbije. Doduše, pre toga, treba iz­bo­riti plasman među prve četiri ekipe u ovoj, Košarkaškoj ligi Srbije (KLS). Uz FMP iz Železnika i Crnokosu iz Ko­sje­ri­ća za dva preostala mesta bore se Borac, Me­talac i OKK Beograd.

Za Superligu trebaju nova pojačanja, ce­ntar Mladen Pantić navodno je “već vi­đen”. Ako je tako, Pantić bi trebalo da je u Valjevu kako bi se uigrao sa ekipom. Do­vođenje igrača pred nastavak takmičenja, pokazalo se prethodnih sezona, ne ga­ra­ntuje gotovo nikakav rezultat. Uz to, tr­ener Siniša Matić, navodno, drži samo ve­černje treninge. One prepodnevne vode nje­govi pomoćnici dok on uživa u lepotama Valjeva! Takav luksuz do sada malo ko­ji trener Metalca je sebi dzovljavao.

Odbojkašice “Valjeva” i ORK Metalac na­stavljaju borbu za plasman u viši rang. Od­bojkašice lajkovačkog Železničara su si­gurne u Superligi Srbije (iako je bio pl­aniran bolji plasman od trenutnog), dok se odbojkaši Spartaka bore za opstanak u elitnoj diviziji.

U martu kreću i mnogobrojna fudbalska takmičenja širom Kolubarskog okruga…

Upišite svoj komentar