Revija Kolubara broj 244 - Avgust 2014

Dom vojske (foto: Đorđe Đoković / kolubarske.rs)

Biblioteka nam je najpreča
Zdravko Ranković
Ukoliko bi se sve zaavršilo preseljenjm Biblioteke u negdašnji Oficirski dom, pr­epakivanjem knjiga i ostalog rspoloživog inventara, uz izvesno prilagođavanje tog pr­ostora novoj nameni, onda gotovo da nema svrhe to ni raditi (1 komentar)

Dal se šale il se samo zeke...
Branko Vićentijević
Bilo je zabavno, kad ne bi bilo tužno, tuča je visila u vazduhu, što bi neko rekao «ko u britanskom parlamentu»! A zbog čega? Zbog političke ćeranije i niskih strasti, najblaže rečeno

Ratovanje (I)
Redakcija Revije Kolubara
"Danas oko 9 časova pre podne leteo je nad Valjevom jedan neprijateljski aerop­l­an. Iz toga aeroplana bačene su na varoš dve granate; jedna od njih bačena je na bo­ln­icu, na kojoj je bio vidno istaknut zn­ak Crvenog krsta."

Starleta i doktori
Dragan Todorović, novinar nedeljnika "Vreme"
AV i naprednjaci i dalje imaju teranje. I u Valjevu se desilo teranje, Srpski junaci goloruki nasrnuli na Žene u crnom. Kako ih je pustilo iz pritvora, očekuje se da junaci budu kažnjeni titulom Doktora za napad na nemoćne žene.

Prvi valjevski gimnazijalci
Dr Miroslav Perišić
Ako se i pomislilo da je o istoriji Va­ljevske gimnazije istraženo i na­pisano sve značajno što je moglo da se istraži i napiše i izgovoreno sve zn­ačajno što je moglo da se izgovori, naj­no­vija knjiga Zdravka Rankovića o kojoj na njegovu želju imam čast večeras da go­vo­rim, uverava u jedno davno ovladano istraživačko iskustvo. To je da znanja na neku temu iz prošlosti nikada nisu do kraja osvojena i da prošlost nikada nije zauvek istraživački izgubljena.

Julski stresovi
Hroničar: Ljiljana Kecojević
Skandal u Skupštini / Jedinstvo za obnovu / Mišićevi dani / „Ogradna galerija“ / „Prvi valjevski gimnazijalci“ / „Nije bilo Sunca“ / Dvadesetak kišnih dana

Ćutanje
Branko Vićentijević
Staro je pravilo u Srba, moguće i šire, kako je ćutanje često jače i od gromoglasne galame. Povod za ove redove su dešavanja nakon 8. jula i incidenata na performansu NVO „Žene u crnom“ održanom na Gradskom trgu.