| Maj 2009

Folirant

Radoš Glišić

Ja kao folirant, preuzimam odgovornost za sve u čemu sam spreman da vas foliram.

Ja kao folirant, mogu da obećam sve što mi padne na pamet svestan da ne moram nikom da odgovaram.

Ja kao folirant, spreman sam da preuzmem punu odgovornost za svoje postupke, jer sam odgovoran samo svojoj kancelariji koju sam sam formirao.

Ja kao folirant, nemam ograničenja u davanju obećanja, jer sam folirant.

Ja kao folirant, moram pozitivno da mislim o svemu, jer samo tako mogu održati svoj sadašnji status foliranta.

Ja kao folirant, imam jedinu obavezu da se držim datih obećanja koja ne mogu da ispunim. Ako bih postupio suprotno izgubio bih status foliranta.

Ja kao folirant, mogu da preuzmem odgovornost i za postupke drugih foliranata, jer mi foliranti se držimo kao svaka druga interesna grupa.

Nas folirante je teško pomeriti na neku drugu poziciju, pošto smo nepopravljivi foliranti ma gde bili.

Nas se ne morate čuvati posebno, jer se mi ponašamo isto ma gde bili.

Mi svoju budućnost ne poričemo.

Upišite svoj komentar