| Oktobar 2013

Septembarski odmor

Branko Vićentijević

Posle napornog avgusta, septembar bez sednica Gradske skupštine / Bez suštinskog pomaka u odnosima SPS – SNS / Kako su demokrate uhvatile socijaliste u krivolovu  / Ko je postavio novog načelnika Policijske uprave - drug Mika ili NNKZO / KK Metalac na startu KLS sa OKK Beogradom

S obzirom na to da su juli i avgust, što nije baš uobičajeno, bili baš ra­dni za valjevske političare, se­pt­em­bar mu došao kao mesec odmora, pa se na­stavk skupštinskih aktivnosti u Va­lje­vu očekuje u oktobru. To, međutim, ne zn­ači da se tokom poslednjeg letnjeg me­se­ca ništa nije dešavalo. Doduše, su­št­in­sk­ih pomaka u odnosima SPS i SNS, vo­de­ćih stranaka u vladajućoj koaliciji sa 40 od ukupno 51 mandata, nema.

Pokret za Valjevo, privezak SPS-a, ni­je uspeo u nakani da se na dnevni red gr­ad­skog parlamenta, redovno ili vanredno, uv­rsti analiza rada Skupštine grada i nje­nog predsednika Mihaila Jokića. Ne­š­to tu, navodno, formalno-pravno nije bi­lo u redu, pa su “novodemokrate” dvared vr­aćane na popravni. Može biti da su se te stvari suštinski promenile, posebno po­sle “roditeljskog” u Beogradu na kojem su sa valjevskim glavarima bili Žarko Ob­­radović i Branko Ružić (SPS) sa je­dne, odnosno Aleksa Jokić i Radomir Ni­ko­lić (SNS) sa druge strane (u nekom tr­en­utku, kažu, pojavio se i “gospodar” Vu­čić, tek da ga SPS-ovci vide).

Uz to, SPS sa “jatacima” ima sigurnih (bar) 25 odbornika, što je formiranje no­ve odborničke grupe NS-PSS, koja je to­b­ož u koaliciji sa SNS, i potvrdilo. On­og 26. odobrnika (ili još kojeg pride) već će navatati. Ukoliko se desi da i Slavica Pa­ntelić Cupać (PSS), po obrazovanju sa­obraćajni inženjer sa novinarskim st­ažom, dobije posao značiće da je SPS ce­me­ntirao većinu u gradskoj skupštini. Pre toga, uposlili su socijalisti Milu Gr­ujičić iz JS, pa druga Prxu sa Petoga pu­ka i Trajka Krstića iz SDPS…

Naprednjacima (SNS) propao je još je­dan pokušaj smenjivanja Milene Đu­ri­č­ić, jedne od dve “glavne” načelnice u gr­ad­sk­im upravama. Ovoga puta “slomili” je, na­pisala i ostavku, al izdala gđa Rada, na­če­lnica u odjelu koji je pre nje vodio Dr­agan Beli Mojsilović (LDP), sada glavni gr­adski drvoseča u Poćutinoj direkciji. Sh­vatila žena da nije kadra taj posao da rad­i uprkos preporukama “iz prve ruke”.

Sve se dotle iskomplikovalo da više ni g. Klomber, Mihailo Milutinović, ne­­će da se bakće sa tim načelnikovanjem. “Ču­dnu percepciju (vlasti i ko­al­ic­io­ni­h­ odnosa) imaju u SNS”, što bi rekao ve­se­li gradonačelnik Stanko Terzić iz SPS-a (kad socijalisti otimaju sve po sp­orazumu, i mimo njega, kad u “svoja” javna pr­eduzeća članove i simpatizere trpaju bagerom, to mu dođe k’o prava percepcija). A od tog postavljenja zavisila su još neka na­prednjačka imenovanja, po horizontali i vertikali…

Obavešteni tvrde, što nije lako do­kazivo, da SNS ponovo pokušava da of­or­mi svoju većinu od (bar) 26 odbornika. Ali, sve i da Aleksandar Vučić “utegne sv­ojih 11” (tu su i troje iz NS i PSS), uz še­storo iz Pobede, te po troje iz URS i DSS (što, takođe, nije jednostavno), ne­do­staju bar tri mandata. Moguće je da se ra­čuna sa odobrnicima LDP, SPO, ev­en­tu­alno DS i Zajedno za Srbiju (Milovan Ma­rković)…

Demokrate su frčale i prošli put, u sl­ičnoj situaciji, kada su pominjane kao mo­gući koalicijski partner naprednjaka. Ne­girani su i razgovori SNS-DS u “Ta­v­erni” iako se pouzdano zna da ih je bilo. U DS-u je verovatno problem i to ko koga ko­ntroliše u situaciji kada su od­bo­rn­i­ci vlasnici mandata, te šta o svemu mi­sli stranačka centrala, posebno posle sm­ene Dragana Đilasa, šefa stranke, sa me­sta gradonačelnika Beograda. 

Krivolov

Doduše, DS je, uz pomoć novinara, u kr­ivolovu uhvatio SPS, a sporan je na­čin rekonstrukcije zdravstvene am­bu­la­n­te u Miličinici, koja je po tradiciji “bu­nar glasova” SPS-a. Ispostavilo se da su radovi na tom objektu uveliko bili ok­on­čani kada je odbornik socijalista dr Zo­ran Živković, po Dražinom (Dragan Jer­emić Poćuta) nagovoru, zatražio da i ta stavka uđe u tek usvojeni rebalans bu­dže­ta Gradske direkcije! Čitava stvar je sada up­ućena na tolmačenje nadležnom mi­ni­sta­rstvu, što će, naravno, da potraje.

DSS-u je, navodno, svejedno u kojem će kolu zaigrati njegovi odbornici. Ono, Go­ran je Lučić uhljebljen na mestu in­te­rn­og revizora (svi sad drkću od njegove re­vi­zije u zgradi na Titinom trgu), al je Zo­r­an Matić opiknuo sa mesta direktora Gr­adskog (okružnog) katastra, što je ob­na­šao od 2001. godine. Neki “dečkić” sa Uba bio malo u v. d. stanju, pa sad po­sta­vlj­en Miroslav Mijanović za kojeg se proneo ab­ar da je iz Surčina, a momak Valjevac, sin Miloša Mijanovića, Krušikovog ko­nstruktora i inovatora bez premca! Tek, Matić smatra da su ga smenili Jokići.

Slična je, možda, i pozicija URS-a, ko­jeg je SPS izbio iz sedla u Vladi Sr­bi­je ali je u Valjevu guverner (načelnik Ko­lu­barskog upravnog okruga) Vojislav Jov­an­ović bliži Poćuti i sličnim “sp­asi­te­ljima Valjeva” sve u nastojanjima da “po­krenu” učmali i zapušteni grad”.

U tom vučenju SNS karata, gr­ad­on­ač­el­n­ik bi bio drug Mika (Mihailo Jokić), nje­gov zamenik dr Boba (Slobodan Gv­ozd­en­o­vić), predsednik Gradske skupštine Ža­r­ko Kovač… Baš je baki milo što joj se i snilo!

Dosta bure izazvala je promena na­čelnika Policijske uprave u Valjevu – Pr­edraga Đajića zamenio je Saša M­ark­ov­ić. Đaja je vraćen u Beograd, a koplja su se lomila o procene čiji je Saša kadar – Mi­kin ili Poćutin! Ako je verovati be­og­radskom Tabloidu, novini protiv ma­fije, kako se deklariše, Markovića je po­st­avio Jokić, što je bio povod da se do­dat­no osvetli Sašin lik i delo. Po­ds­eć­a­nja radi, ponovljen je tekst iz 2009, pre Đa­jićevog dolaska, zasnovanog na “pismu” gru­pe zaposlenih u valjevskom SUP-u. Tu se iz svih oružja puca po Markoviću, ali i po njegovim tadašnjim navodnim pr­ot­iv­­kandidatima Goranu Krstajiću – Krlu Bi­lderu, kadru SPS, te Zoranu Ne­de­ljk­ov­i­ću, kadru DS. Posle četiri godine, re­k­lo bi se, ista meta – isto odstojanje.

Novina je to što je u međuvremnu Krle do­ktorirao te policijske nauke, a Saša ih magistrirao i upisao doktorske st­ud­i­je.

U Valjevskoj bolnici, dr Dobrivoje Gru­jičić još u v. d. stanju. Za v. d. zamenika Mi­nistarstvo zdravlja Srbije mu po­st­av­i­lo ortopeda dr Vladimira Sr­ećkovića (42), čiji je otac prim. dr Miroslav ak­tu­el­ni predsednik Upravnog odbora te us­ta­n­ove. Najblaže rečeno, degutantno. Kvota SPS-a, naravno, po tzv. koalicionom sp­orazumu.

Dva v. d. čelnika Bolnice pripremaju sm­enu načelničkog kora, u počep. Dr Gruja se, kako već ume, izmakao u stranu, dr Vl­aj­ac baš zapeo - žešće nego dok je radio u operacionoj sali. Rezultate bumo vidli.

Kreće KLS

KK Metalac u subotu, 5. oktobra, st­ar­tuje u KLS. Dočekuje OKK Beograd sa ek­ip­om, koja, čini se, nije kompletirana. Po­ja­čanja su jedino krilni centar Stanoje Kn­ežević iz OKK Beograda, sin ne­ka­da­š­nj­eg YU reprezentativca Žarka, i bek Og­nj­en Kužeta iz Vojvodine. Otišao je St­ef­an Balmazović, možda će se vratiti St­efan Živanović…

Valjevci su tokom priprema igrali na tu­r­nirima u Rumuniji i Makedoniji, gde je igra bila bolja od rezultata, a ekipa još uv­ek ne deluje kao “spakovana”. Uostalom, ne bi bila nikakva novost da Metalac to­kom takmičenja menja trenera, dovodi po­ja­čanja, juri Superligu Srbije, tobož i Ja­dransku ligu.

Upućeni tvrde da “u pretsoblju” an­ga­žman čeka Dragan Gagi Nikolić, trener ko­ji je prošle godine vodio ekipu do Su­perlige, a onda ju je kao sam napustio (kad je predsednik Duško Đukanović shvatio ko­liko mu je “hed kouč” omiljen kod na­vijača). Vrati li se Gagi, koji je navodno bi­tno pomogao da klub učestvuje na turiru u Ohridu, biće to potez sličan tr­os­tr­uk­om angažmanu Milovana Stepandića iz Ša­pca, koji je od Metalca imao (fi­na­ns­ijske) asne, dok ga Metalac teško može pa­mtiti po nečemu suštinski dobrom.

U fudbalu, izgleda, ništa novo. Taman se činilo da je Vladica Petrović Struja kako-tako spakovao sastav Budućnosti kad mu je stigao poziv da preuzme Mladost iz Lu­čana. Njegov naslednik Milan Ciga Pe­trović, nedugo zatim, “poginuo” je na gos­to­vanju u Mionici - Ribnica pobedila sa 4:0! A glavare Budućnosti – Stanka Te­rzi­ća, Milorada Ilića Kaplara, Dragana Je­r­emića Poćutu i Milana Milinovića na­vijači Ribnice dočekali dob­rod­oš­li­c­om “bando, crvena”!

Lajkovački Želja dobro startovao u Sr­pskoj ligi – Zapad, gde se Krušik muči. Zo­naše u grupi Drina pojačala i Br­ez­ov­ic­a, iz istoimenog sela kod Uba, za koju su ne­kada, leti bar, igrala braća Bora i Voja Ko­stić iz Obrenovca.

Upišite svoj komentar