| April 2014

Vlada Đokić na klupi Metalca

Branko Vićentijević

Košarkaši Metalca plasirali su se u Superligu Srbije, a novi trener je Vl­adimir Đokić, koji će zameniti Si­nišu Matića. Tako je ispravljena ne­pr­avda, pa će na klupu kluba, čiji je ka­pi­ten bio, sesti talentovan trener iz Va­lje­va, koji je karijeru počeo u Studentu, a do­cn­ije igrao i u Spartaku (Subotica), Pa­rt­izanu i Crvenoj zvezdi, inostranstvu. Na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996, kod selektora Željka Obradovića, bio je 13. igrač. Otpao je tek u SAD, kada se is­po­stavilo da je Mića Berić ipak sanirao po­vredu. Obradović je tada rekao da mu je od­luka o vraćanju Đokića bila jedna od na­jtežih u trenerskoj karijeri.

Vlada Đokić (foto: Sreten Pantelić)

Vlada Đokić (foto: Sreten Pantelić)

Kao trener, Đokić je najveći uspeh do sa­da postigao prošle sezone u Užicu, gde je Slobodu doveo do Superlige Srbije. Ove sezone vodio je Slogu iz Kraljeva u KLS, a tre­ni­rao je i valjevski Gi­mn­az­ija­l­ac, Kolubaru (La­zar­ev­ac), Mašinac iz Kr­alj­eva… Posebno ističe da je u Užicu i Kraljevu vodio klubove, čiji su kostur čn­ili domaći igrači. Bio je i u stručnom št­abu Un­ive­rz­itetske slekcije Srbije pr­­ošlog leta.

“Nemam imperativ ul­aska u Jadransku li­gu. Re­če­no mi je da imam dve, pet god­ina za ozbiljan rad, kao i slobodu pri izboru ig­ra­ča ­za narednu sezonu. Na­ra­v­no da ću ra­diti na os­ve­ža­vanju ekipe, imam na umu ne­koliko mladih igrača, juniorskih re­pr­­ezentativaca, veoma talentovanih. Že­l­im da se u Valjevu ponovo stvaraju igrači za prvoligaški Metalac. Trenera ima, tr­e­ba raditi”,  rekao nam je Đokić po­sl­ed­njeg nedeljnog prepodneva u martu, u ka­fi­ću “Desetka”, u delu roditeljske kuće u Ul­i­ci Vlade Danilovića, koji drži njegov st­ariji brat Zvonko.

Za prvog saradnika odabrao je Mi­lo­va­na Teofilovića Belog, koji je u Studentu “na­pipao” i Miloša Teodosića, jednog od na­j­boljih plejmejkera Evrope, a u sk­au­ti­ra­nju protivnika pomagaće mu mladi tr­en­er Lazar Gojković, koji je i do sada ra­dio taj posao.

„Beli je dragocen saradnik, smiren i is­kusan čovek, ume da vidi, da posavetuje. Tr­eba mi neko s kime ću moći ‘normalno’ da razgovaram. Teren i ekipa su moj po­sao”, kaže Đokić.

Superliga Srbije će, zavisno od toga do­kle će Crvena zvezda dogurati u Ev­ro­ku­pu, najverovatnije početi 12. ili 19. ap­ri­la (Đokić “navija” za 19. april kako bi im­ao vremena da se upozna sa igračima). Me­talac se pre njegovog dolaska pojačao is­kusnim centrom Petrom Popovićem, He­rcegovcem iz Bileće, valjevskim zetom – oženjen je Selenom, kćerkom Biljane (rođ. Vidić) i Mikice Filipovića. Iz Če­ške je stigao “plej” Ešton Mičel, Am­er­ikanac.

„Pera je iskusan, dobar igrač, znamo se iz Zvezde. To što Amerikanac dolazi iz Če­ške ne mora da znači ništa loše, sja­jn­ih igrača iz SAD ima i u Albaniji i na Ko­sovu! Mnogo je dobrih ‘amera’ da ne mo­gu svi lako da nađu pravi klub”, dodaje Vl­a­da.

Ukinut „Lukin memorijal”

Kada je o košarci reč, beležimo i to da je beogradski Partizan pobednik Me­đu­n­arodnog juniorskog turnira “Valjevo 2014”. Druga je Crvena zvezda, treća Ol­i­mp­ija iz Ljubljane, četvrti Armani iz M­i­l­ana, a peti Metalac (pojačan sa ne­ko­li­ko dečaka iz Studenta). Poslednja tri me­s­ta zauzeli su Prievidze iz Slovačke, Sp­l­it i Bosna iz Sarajeva.

Turnir ove godine nije bio “Me­mor­ij­al Luke Stančića” pošto je ime svoga oca or­ganizatorima uskratila Nataša Ćuk St­ančić, Lukina starija kći, nez­ado­vo­lj­na time što su “pojedinci pokušali da nje­govo (Lukino) ime iskoriste za ličnu pr­omoiju”, kako je, između ostalog, na­pi­sa­la gradonačelniku Stanku Terziću i KSS.

Ko je, sve zaklinjući se u Luku, i zbog če­ga, “prodao veru za večeru” jasno je bar ne­kolicini ljudi, koji su bili među po­kr­etačima ideje o “Stančićevom me­mo­ri­ja­lu”, a koji su se povukli iz njegove or­ga­ni­zacije ne pristajući na ucene po­jed­in­a­ca. Oni su prethodno, od 12. oktobra (us­me­no), odnosno 25. novembra 2013. (pi­sm­e­no, preko Pisarnice Gradske uprave), če­ka­li da ih primi gradonačelnik Terzić ka­ko bi mogući nesporazumi bili pre­vaz­iđ­­eni. Stanko Terzić se, po običaju, nije og­lasio, biva da mu to nije dozvolio nje­g­ov “nadređeni” Dragan Jeremić Poćuta, ko­me nije prvi put da zarad sitnih in­ter­e­sa SPS-a otme ono što su drugi os­mi­sl­i­li, a potom sa vrlim saradnicima uruši i dovede do besmisla (Letnja basket liga, Ko­lubarska basket liga…).

Ovoga puta svesrdno mu je pomogla i gr­upa mladih privrednika, koja je po­ka­za­la da za nju ne postoje svetonazori – lako je sa Dražine šake liznula malo mekinja! 

SNS pobednik izbora

Naprednjaci su i u Valjevu i Ko­lu­ba­rs­k­om okrugu ubedljivo dobili vanredne pa­rl­amentarne izbore. Cenzus su, u Valjevu, pr­ešli još SPS-PUPS-JS i DS, a u dr­ug­im opštinama, uz SPS, kako gde – DSS na Ubu, u Lajkovcu i Ljigu, URS u Osečini, NDS u Ljigu i Lajkovcu, DS u Mionici., Dv­eri u Ljigu…

Generalno uzev, pobedio je Aleksandar Vu­čić, najveći gubitnici su DSS, URS i LDP, koji nisu prešli census, pa je pi­ta­nje opstanka tih stranaka na političkoj sc­eni Srbije. Vojislav Koštunica (DSS) i Mlađan Dinkić (URS) podneli su os­ta­v­ke zbog lošeg izbornog rezultata, Čeda Jo­vanović (LDP) se ne da.

Iz Kolubarskog okruga, za sada, tri su po­slanika - Đorđe Milićević (SPS), dr Sl­obodan Gvozdenović i Dragan Aleksić (Os­ečina) na listi SNS. Šansu da sedi u Na­rodnoj skupštini Srbije ima i Mi­lij­a­na Matić iz Cvetanovaca kod Ljiga, ta­ko­đe na listi naprednjaka.

Posle izbora došlo je do (ne)­oče­ki­va­n­og zatišja. Jedino je Darko Glišić (SNS), predsednik Ubske opštine, go­st­uj­ući na VTV-u, prozivao druga Dražu (NNKZO, Dragana Jeremića Poćutu) iz SPS-a za niz gafova – od vožnje auta bez do­zvole, koja mu je navodno oduzeta (a sl­už­beni auto je izgleda slupan), do načina tr­ošenja narodnih para u direkcijama (po­kojnoj Zemljotresnoj i Gradskoj va­lje­vs­koj).

Pripretio je prinudnom upravom u Va­ljevu, a SPS je na pres konferenciji po­turio mlađanog Acu Vujića Subotića, ko­ga je, ničim izazvanog, zapalo da pr­ed­se­dava Org odborom Juniorskog ko­ša­rk­aš­kog turnira, da objasni kako koalicija sa­dašnja stranaka, pokreta i GG na vlasti ni­je bila nikad bolja. Ima, međutim, i on­ih koji tvrde da je DSS tu “najkilaviji” zb­og navodnih greha Zorana Matića po­činjenih u Valjevskom katastru. Matić zbog toga, vele, nije smeo da prihvati ni po­nuđeno mesto predsednika Gradske sk­upštine, što sada, ni kriva ni dužna, obn­aša Slavica Pantelić Cupać (PSS).

Drug Marko i ostali zbog neposluha iz­opšteni iz Nove Srbije osnovali su GG No­vosrbijanci i verni su do bola drugu Dr­aži. SNS očito pokušava da ra­zl­ab­av­i većinu oko SPS-a kako bi isposlovao uv­ođenje prinudne uprave i vanredne lo­kalne izbore. Slična nastojanja postoje i u Mionici, gde naprednjaci očekuju br­at­s­ku pomoć Veljovih iz Nove Srbije.

Inače, poslednjeg dana uoči pr­ed­iz­bo­r­ne tišine, a i u izbornoj noći na VTV-u, drug je Mika Jokić pretio kako od 17. ma­r­t­a počinju apšenja po Valjevu, te da će se na spisku naći mnogi iz sadašnje većine na vlasti. Aludirao je pritom na drugove Dr­ažu i Marka. Od toga još nije bilo ni­šta iako je Jokić preneo obećanje, koje je dao lično Vučić, da će se u obračunu sa kr­iminalom diljem Srbije početi od Va­ljeva.

Trenutno, kera laje – karavani pr­ol­a­ze…

Upišite svoj komentar