| April 2014

„Valjevke” u Beogradu

Redakcija Revije Kolubara

Naša knjiga „Valjevke“ (drugo izdanje) predstavljena je 27. marta u Beogradu, u Ce­n­tru za kulturnu dekontaminaciju. Na okupu se te večeri našlo oko 150-oro za­in­te­resovanih, u većini Valjevki i Valjevaca, veoma mladih ali i onih koji to nisu.

CC

O knjizi je govorila Marina Simić, antropološkinja, docentkinja na beogradskom Fakultetu političkih nauka. Prisutnima su se potom obratile pesnikinja Radmila Lazić i arhitektica Milenija Marušić, obe zastupljene u knjizi među 77 najznatnijih Valjevki. Bila je to prilika i za još jedno javno predstavljanje novinarke Darije Ranković, Valjevke ličnosti 2013. godine. Zdravko Ranković je govorio o nastajanju knjige „Valjevke“.

Moderator večeri - Tanja Manojlović, novinarka RTS.

Muzički deo – Mile Antonijević (saksofon).

Uz razgovore poznanika i prijatelja, vođene posle promocije, služeni su Valjevsko pivo i rakija „Romeo i Julija iz Velikih Marišta“.

Sudeći po svemu bilo je to jedno lepo, jedno zanimljivo i podsticajno veče u Cen­t­ru za kulturnu dokumentaciju.

CC

O nastajanju „Valjevki”

Putujući pre dve-tri godine autobusom iz Valjeva u Kragujevac, jedino što sam u toj dugotrajnoj dokolici mo­gao da radim, a nije mi se ni spavalo ni­ti sam imao šta za čitanje, bila je mo­gu­ćn­ost pisanja. U nekekav blok beležio sam im­ena po bilo kom osnovu znamenitih, Va­lje­vki. Onih kojih sam se mogao setiti bez os­lonca na literaturu.

 U Kragujevcu sam o tome pričao ko­le­gi­­nici novinarki Milevi Malešić iz Pr­ijepolja koja je aktivistkinja u ponekim ženskim organizacijama. Osnovala je Fo­rum žena Prijepolja i televiziju takvog opredeljenja. Rekao sam joj onda i da ću na­praviti knjigu o Valjevkama, i sam ne ve­rujući da će se to ostvariti.

Trebalo je da prođe još vremena dok u Re­viji «Kolubara» nisam započeo neveliki serijal «Valjevke». A onda, u januaru pr­oš­le 2013. godine, postao sam svestan da od takvoga materijala doista može da nas­ta­ne i knjiga. Njena pojava najavljena je već za drugu polovinu aprila 2013. što je i po­stignuto.

Drugo, znatno prošireno i umnogome po­boljšano izdanje, objavili smo jesenas.

Značajnu podršku pružili su nam su­izd­avači, pojedinci i organizacije, koji su se pretplatili bar na po 11 primeraka. Po­neki od njih su i večeras ovde (Mileva Ma­lešić, dr Zoran Jokić, Miroslav Pa­un­ov­ić). Ovaj «Kolubarin» izdavački poduhvat podržala je finansijski i valjevska Gradska uprava.

Drugo izdanje «Valjevki» nije, verovatno, i poslednja «Kolubarina» i autorova reč o Valjevkama. O Valjevkama, nekadašnjim i sadašnjim, ima se još mnogo šta kazati.

Ovo izdanje rasprostrlo se na 320 st­ra­na, naredno bi moralo da premaši 500.

Dakako i onda sa promocijom u Centru za kulturnu dekontaminaciju. I sa velikom izložbom o Valjevkama. 

Upišite svoj komentar