| Avgust 2014

Dal se šale il se samo zeke...

Branko Vićentijević

Pitaše me 2. jula neki važni drugovi iz Valjevske «gradske kuće» šta znači «hrkljuš» iz naslova u prošlom broju Revije Kolubara. Nisam ni ja siguran, al je zanimljivo, odgovorio sam. Najavljeni hrkljuš, u pravom značenju, dogodio se koliko dva dana docnije, dakako na sednici Skupštine grada! Bilo je zabavno, kad ne bi bilo tužno, tuča je visila u vazduhu, što bi neko rekao «ko u britanskom parlamentu»! A zbog čega? Zbog političke ćeranije i niskih strasti, najblaže rečeno.

 

Bradić, Krstić i Ilić (foto: Đorđe Đoković / kolubarske.rs)

Bradić, Krstić i Ilić (foto: Đorđe Đoković / kolubarske.rs)

Ne ima smisla sve to prepričavati ili opisivati, tek posledice su op­ipljive: biće menjan Poslovnik o radu gradskog parlamenta (kao da on, po­sl­o­vnik, može da zameni elementarnu ulj­udn­ost narodnih predstavnika (?), pred­se­dnika, zamenika i sekretara Gradske sk­up­štine, koji bi, utemeljenije nego li po­sl­ednjih godina, za plate koje primaju sa gr­bače poreskih obveznika, morali da se me­šaju u svoj posao), biće menjan i Statut gr­ada Valjeva, GG Pobeda, čiji su reprezenti sve zakuvali biće «amputirani» iza vl­adajuće koalicije oko SPS-a pocenu da se izgubi skupštinska većina.

Čorbu je dodatno zapržio Upravni sud Sr­bije, koji se oglasio po tužbi Mihaila Jo­kića (SNS), «prvog spikera» smenjenog sa ostalom naprednjačkom bratijom 28. fe­bruara. Upravni sud smatra da je ta od­lu­ka bila nezakonita, drug Mika se vratio na posao, a našljednica mu u fotelji, Sl­avica Pantelić Cupać (PSS) posve ne­na­dano ošla na bolovanje («Bol boluje, ni­kom ne kazuje»). Potom je «drug Stari», što bi rekao naprednjački poslanik i os­po­ravani valjevski SNS poverenik dr Sl­obodan Gvozdenović, preko VTV-a po­ru­čio kako su vanredni lokalni izbori naj­bolje rešenje za Valjevo, te da bi Đorđe Mi­lićević (SPS), kao poslanik u tri va­kta, bio najbolji predsednik petočlanog Pr­ivremenog d'izvinete organa! Dal se ša­li il se samo zeki, prosudite sami...

Ako je suditi po našim izvorima iz oba tabora niko sada (ne)ima većinu od bar 26 mandata. Ta činjenica bila bi do­vo­ljna, ali tek za tri meseca, da se Gradska sk­upština raspusti, a gđa Maja Gojković ra­spiše vanredne lokalne izbore. Ono, SPS bratija udarila da radi i gradi «sve po programu», uz obaveznu medijsku pratnju, što bi moglo da liči na predizbornu ka­mpanju. Moguće je i da veruju u pobedu, a ni­uje nemoguće da se trude kako bi umirili savest sve primišljajući da bi se i Va­ljevu mogla dogoditi Srbiji i (bar) dvot­re­ćinska pobeda Vučićevih naprednjaka.

Po našem sudu, teško će u Srbiji i Va­ljevu biti boljitka dok je na snazi pro­po­­rcionalni izborni sistem, dok se na li­stu iza Vučića, Dačića, Pajtića i inih Ta­dića poređa 51 lojalan član (svaka tre­ća je drugarica, bude i boraca i omladinaca – ko pre rata). Najbolje bi bilo «jedan na jedan», većinski izborni sistem, po­seb­no za lokalo odmeravanje snaga, pa, što bi rekli na vašarima – Ko nabije, dobije! No, i u Vojvodini su se, gde je do sada va­žio kombinovani sistem (pola pokrajin­sk­ih poslanika po većinskom dvokružnom, a pola po proporcionalnom sistemu), svi akteri tamošnje političke scene us­aglasili kako je najbolji proporciona­lni sistem i promenili izborna pravila!

Prilika je da se zabeleži kako je i Po­kr­et za Valjevo održao redovnu godišnju sk­upštinu. Novinari nisu posebno pozi­va­ni, pa su se o činjenici da je novi pred­se­dnik dugogodišnji član Aleksandar Vu­j­ić, član aktuelnog Gradskog veća a podpr­ed­sednic Miloš Pavić, Nataša Pe­tr­ov­ić i Vladimir Krivošejev. Izvršni od­b­or će voditi Goran Petrović. Među važ­ni­jim odlukama je, saznajemo, ona o is­klj­uč­enju iz člansta odbornika Vojkana Ob­ući­ne koji se, izgleda, priklonio napred­nja­cima, što dodatno krnji većinu stranaka, pokreta i grupa građana okupljenih oko SPS-a u gradskom parlamentu.

Mišić i Kosidba

Mioničani su se u julu vratili izvornoj varijanti «Mišićevi dana», godišnja pr­iznanja dobila su samo dva oficira Voj­ske Srbije (imena u našem Listanju ka­le­ndara). O civilnim dobitnicima, vele ob­avešteni, nisu mogli da se dogovore u ko­aliciji SPS – NS s obzirom na to da su so­cijalisti bili zapeli da opet okrune ne­ke svoje proverene perjanice, kojima je to priznanje, koliko prošle godine, ur­uč­enu u Struganiku, pred vovjvodinom ro­dnom kućom. SNS, opet, u manjini, nije se ni trudio da kandiduje, pa u Mionicu do­ve­de Tomislava Nikolića, predsednika Sr­bije. Već viđeni ministar vojni Br­at­is­lav Gašić, koji je koliko juče, tek što je otišao iz svog Kruševca, naprečac po­st­ao ovekovečen u Lazarevom gradu, obećao, pa otkazao dolazak u Mionicu i St­ru­ganik. Partijska SNS direktiva, kažu, koja vredi za Kolubarski i Mačvanski okrug – nema «njušenja» sa socijalistima!

Ljižani su nešto bolje prošli jer im je, umesto pominjane ministarke za ev­ro­in­tegracije, gđeJoksimović, Kosidbu na Ra­jcu «prvim otkosom» otvorio njen kolega, drug Vulin. I tu, na vrh Suvobora, od­mah prikričio je kako je novi Zakon o ra­du opravljen na polzu radnika, nikako zb­og zlotvora od poslodavaca. A onda u Lji­gu brzo opet doodio, e da bi euferdžeksovao štrajkače Granit Peščara sa privatnim vlasnikom. Ta stvar, okončanje više­dn­evnog štrajka, već bila uglavljena, pa drug Vulin poručio kako će plate i pem­zi­je biti kresane al u manjem procentu nego što je najavljivano i posle ostavke «ma­log Laze» (Krstića, ministra finansija u ostavci). Lako je sad reformatorima da se igraju, pogotovo penzijama, kada ne­ma više blaženopočivšeg Jove Kr­ko­bab­ića, a ni PUPS više nije uticajan ko ra­nije.

U Lajkovcu su demokrate (DS) napustile lokalnu koaliciju sa SPS i SNS, za­me­nili ih prebezi sa raznih strana, dok su lokalne koalicije u Osečini i na Ubu st­abilne bez naznaka mogućih šumova me­đu koalicionim partnerima.

Fudbalska fuzija

Odlukama delegata u svojim skupštinama, valjevski fudbalski klubovi Bu­du­ćn­ost i Krušik fuzionisali su se u novi kl­ub, zajedničkog imena, slično 1960-tim, ka­da je nastao Metalac, od 1969. drugoligaš u SFRJ. Trenerski magovi Škoba Fi­li­­pović i Bebica Milošević stvorili su bazu iz koje je beogradski mangaš Pera Ćo­­sić izvukao maksimum. U toj (trenerskoj) poziciji sada je Slaviša Božičić, Ze­munac, koji je, posle Bežanije i mlađih se­lekcija Crvene zvezde, zavidne rezultate imao u BiH i Ctnoj Gori. Kažu kako je i Dragan Džajić pozdravio potez valjevsk­ih fudbalskih radnika, koji su se «konačno opametili».

Novi klub igraće u Srpskoj ligi Za­pad, sa lajkovačkim Željom, kao i ubskim Jed­instvom, koje je uskočilo u viši rang zb­og odustajanja srpskih fudbalskih veli­ka­na poput Šapina i Bumbarevog Brda. Va­jde je bilo i za OFK Osečina, koja se, uz la­jkovački Zadrugar, našla u Zonskoj li­gi Drina, odnosno Tešnjar, što ga je zapala Okružna liga.

Sve je ovo lepo, sve su ovo, šahovskim rečnikom, potezi u iznudici, ali osnov bilo kakvog boljitka je Jedinstvena škola fu­dbala u Valjevu. Sve drugo je kratkog da­ha po sistemu «drži vodu...».

O fuziji se pričalo i prošle godine ali se FK Vujić opredelio za saradnju sa Sl­ogom iz Bajine Bašte, koja je tada ispala iz srpskoligaškog društva. Ko je tu ko­ga odrukao ne zna se, tek pre nekoliko da­na Užička policija priopćila kako je podnela krivične prijave protiv čelnika Vujića i Sloge. Valjevci od Ba­ji­no­ba­š­ta­na dobili milionče (dinara), koji su po­dno Tare knjiženi kao hranarine igrača Sloge.

Fudbalska fuzija je, bar na trenutak, po­tisnula u drugi plan napore trenera Vl­adimira Đokića da u KK Metalac of­or­mi novu, mladu ekipu. Stigli su Ča­mp­ara i Pot iz Novog Sada, Jošilo iz Banja Lu­ke, Jevtović, Kutlešić i Malešević iz Užica, Todorović iz Čačka, Babović iz juniorskog pogona Partizana...

Đokić trenutno priprema kadete S­rb­ije za EP u Rigi, trenizi Metalca počinju 6. avgusta. Vodiće ih pomoćnik Milovan Be­li Teofilović, koji je u Studentu ot­krio Miloša Teodosića, jednog od najboljih plejmejkera na Starom kontinentu. Od 1. septembra će se i «hed kouč» priklj­uč­iti ekipi.

Upišite svoj komentar