| Februar 2013

Desimir Maksimović

Zdravko Ranković

Desimir Maksimović

Desimir Maksimović

Kad sam u proleće 1969. došao u Valjevo da postanem novinar, među prvim ljudima što sam ih tada upoznao bio je Desimir Maksimović, onovremeni, tek izabrani predsednik Valjevske opštine. Prvi je predsednik bilo koje opštine koga sam imao prilike da upoznam, čak i da sa njim provedem izvesno vreme. Idući u vreme Desimirovog predsednikovanja na posao i sa posla, a i u drugim prilikama, nisam uvek uspevao da ja njega prvi pozdravim. U pamćenju je i Desimirovo prisustvo malte ne svakom događaju u gradu, od otvaranja slikarskih izložbi do fudbalskih utakmica. A i to da je na posao i sa posla uvek pešačio.

I po tim sitnicama, po takvoj čovečnosti, Desimir se Makismović, danas najvremešniji među nekadašnjim valjevskim gradonačelnicima, razlikovao od potonjih prvih građana valjevske varoši.

U vreme Desimirovog predsednikovanja (1969-74) mnogo šta se važnog i trajno vrednog događalo kod nas u Valjevu i u Valjevskoj opštini, no to je tema za neko drugo, znatno opsežnije govorenje i pisanje.

A ovome beleženju povod je njegov dolazak kod nas u «Kolubaru», pred kraj prošle godine, da se pretplati na Kalendar «Kolubara». Čast koju nam je tom posetom Desimir Maksimović učinio stostruko nadmašuje novčanu vrednost podrške tom našem radu.

Upišite svoj komentar