| Januar 2014

Do moga

Dragan Todorović, novinar nedeljnika "Vreme"

Srbiju i dalje trese „ćirilica“, na trgu u Valjevu peva grupa Tri do moga, stiglo i SNS pismo da se moj do moga nazadnjaci povuku sa vlasti, ali odma’ formirana nova ćirilična moj do mojega većina.

CC

Kao što se zna i znade baronesa Keti re­kla Veliko bravo za ono što je Sr­bija uradila na svom evropskom pu­tu, tako da je izvesno, i Angela se slo­ži­­la, da je dobijen taj Datum za početak pr­edpristupnih/pristupnih pregovora. Go­spodin Prvi predsednik Vlade, što i on ne bi bio PP, objavio da je to istorij­s­ki i najveći uspeh u novijoj istoriji. PP Dačić još slavljenički rek’o da smo mo­gli da budemo najbolji u svemu, što će re­ći i da nam je sir k’o kajmak, od Datuma i Evrope ne bi bilo ništa da nije postignut napredak u pregovorima sa Pr­iš­tin­om. Što će reći da je Evropi samo i jedino važno, zbog čega joj je ova vlast najbolja, da se završi to sa Kosovom, a nama sa ov­om vlašću kako bude. A to kako nam je, i ka­ko će nam bude, je u veliku koliziju sa Ev­ropu i njeni standardi, braćo i gospođe. Zabole Evropu kako nam je, to je, jelte, na­ša unutrašnja stvar. Uostalom, i No­b­el, za koji, vele, Albanski kokus iz Am­eri­ku kandidov’o PP Dačića, Baronesu i Ta­čija, se ne pominje zbog nekog berićeta ov­de, već zbog rešavanja Kosovskog probl­ema. Istina, PP Dačić veli da sve što ra­di, ne radi zbog sebe, već zbog Srbije, ta­ko će i eventualni Nobel biti upisan Sr­biji.

A Srbija napreduje baš za Nobela. Bi­li ti lokalni izbori u Odžaci, Ko­stolac i Voždovac, naprednjaci po­nudili Kursadžije i cepanice za ogrev, SPS Dačić kesu, đilasovci samo 100 gr ka­fe, i PP Vučić ubedljivo pobedio, čak i na Voždovcu na reprezentativnom uzorku od 35 posto izašlih građana. To dovelo do toga da SNS traži opšte izbore, i to sa visokog mesta svog sa Karakternim na­di­mkom predsednika Skupštine, da bi re­forme bile još bolje. Vele da PP Dačić nu­di rotaciju sa PP Vučić, bez ti izbori, je­rbo izbori mnogo skupi, ali da ovaj od­go­vara da ga ne zanima fotelja, već reforme! 

SNS nastavlja napredovanje sve u še­sn’es’, kako javlja Onaj sa Ka­ra­kt­er­n­im nadimkom prezimena Stefan­ov­ić, i da postavlja visoke standarde. Na sv­ome predsedništvu smenili su 100 komada svojih funkcionera. Krkonikolić St­ar­iji Sin, koji nasledio mesto predsed­ni­­ka izvršnog odbora partije, objavio da se SNS povlači iz vlasti u 10 opština. Ovi što ih povukli vele da čekaju dalja up­utstva. Na istom Predsedništvu po­pi­čk­ali se Cvijan i PP Vučić, Cvijan javlja da tužio. SNS platforma ceni  da se Cv­ij­an ne popičkava pri svojoj pameti, iza sv­ega stoje kriminalno-tajkunski lobi, i Mi­šković lično. Mada ne bi čudilo da je sl­učaj Cvijan lansiran baš i lično od PP Vučića. Dodatno će sve objasni C-ma­rket Radulović - pobeg’o iz zemlje, osuđen na 5 godina, tereti se za 30 miliona evra – koji se pod garancijama vraća u zemlju da pr­izna da je Mišković kriminalac koji je kriv za njegovu robiju.

Na tom SNS predsedništvu nije bi­lo, pa ni jedan službeni glasnik ni ostali e@dokurca mediji ne jav­lja­ju, da se PP Vučić jopet oženio. Ne­ve­ro­vatno dokle su ovi mediji otišli u sv­oj­oj pristojnosti, u zemlji u kojoj je prva ve­st kako je Stanija prdnula, ni retka o že­nidbi veka, ili to samo PP Vučić, kao naj­javnija ličnost, ima pravo na privat­no­st. Jedino ako i iza ove vesti ne stoji taj kriminalno-tajkunski lobi, svi oni ko­jima smeta što PP Vučić ima 116 posto po­drške, što predvodi svaku borbu i pe­rs­onifikuje zemlju za svakog Nobela. A da je sreće, jer takav je to junak, da takav čo­v­ek ima dve mlade, da se ženi posle svake po­bede na izborima, svaki put kad mu sk­oči rejting, ma da mu se u Skupštini, je­r­bo je to ličnost Regiona, izglasa pravo pr­ve bračne noći, glede mlade, i glede ml­ad­oženje! Da se stvar legalizuje braćo i go­spođe.

Naravno da to ne bilo sve od Nobel re­formi, eto, u Čačku – gde je sud po­ništio rešenje o odšteti koje, zb­og udaranja novinara, treba plati magistar Velimir, jer je pisano Ćirilicom - za počasnog građanina proglašen master Pr­edsednik svih građana, jerbo je, kako st­oji u obrazloženju, objavio 13 knjiga i zav­rš­io fakultet za ekonomiju i inženjerski menandžment. I jošte „svakodnevno ul­a­že napore na međunarodnoj afirmaciji ze­mlje, ali i na unutrašnjem planu u smislu prevladavanja ekonomskih teškoća s ko­jima se Srbija suočava“. Magistar Ve­li­m­ir glas’o s obe ruke, protiv bile jedino „Dveri“, koje na dodeli izbačene sa sveča­no­sti.

Ima i drugog napredovanja. Jejl mi­ni­star najavio zabranu zapošljavanja u javnom sektoru, ali i tu se i da­lje sve čini za „našeg“ radnog čoveka. U Va­ljevskoj bolnici, gde SNS gospodin po­st’o direktor tek posle razgovora u čet­i­ri­ oka sa PP Vučićem, primljeno 60 novih me­dicinara, vele sve po spisku SNS fa­mi­lija i SNS članovi. I u niškoj op­št­i­ni Medijana bio konkurs, javilo se pr­eko 200 kandidata, primljeno samo osam. Oni koji zaposleni u srednje slovo se po­du­daraju sa spiskom koji je anonimno do­st­avljen „Južnim vestima“. Sve bračni i pa­rtijski drugovi onih koji su već na vlasti. Ali sve objašnjeno, novozaposleni im­ali najviše bodova na internom testi­ra­nju, a bili najbolji i pri intervjuu. Ve­le nema mesta sumnji, pitanja bila u zatvo­re­noj koverti, a sastavljana u kabinetu pre­dsednika opštine. Najviše bodova im­aju i ostali u javnom sektoru, javljaju da će 13-tu platu dobiju zaposleni, sve gubi­ta­ši, u EPS-u, Srpskoj pošti, Dunav osi­gu­­r­anju...

Ima i da, dole u Leskovcu, javljeno da će u nji’ komunalno preduzeće za­po­sli 100 ljudi da održavaju groblje. Ru­kometašice osvojile samo srebro, ali os­vojen Nobel, 3 x postignut rekord u po­seti rukometnoj utakmici, finalni broji 19.467 gledalaca. PP Dačić jopet zapev’o „Mi­ljacku. A reditelj Kokan Mladenović ve­li da je evidentno da smo, uz pretnju sv­ih bankrota, doživeli moralni bankrot. Ma­lo je jedan Nobel za ovakvo napredovanje.

A u Valjevu gradu „Ćirilica“ na sve st­rane, to samo ćirlija, na tenderu  za novogodišnje sviranje pobedila gr­upa „Tri moje“, koja je jedina ispunila us­love, jer su ostali poslali ponude na la­ti­nici. Do moga, braćo i gospođe. Stiglo i SNS uputstvo da se do mojega nazadnjaci po­vuku sa vlasti, ali odma formirana no­va nobel do mojega većina, ćirilica na­st­av­lja da drma i veze.

Komentari

Kandidati za poslanika i zauzimanje stranke SNS bratije u valjevu na nesrecu Darka Glisica glavnog koreografa majskog prevrata : 1. izvesni gospodin Omerovic,vlasnik pola Valjeva 2.izvesni Pitač,vlasnik malo vise kamiona zaradjeni nosenjem gajbica sa breskvama 3.bova gvozdenovic,dezurni valjevski precrtac i covek sa najvise iskustva u sudskoj praksi 4.Milan Gajić,ne zna niko ko je to,cujemo da se kurci i prica po Krusiku da je glavni 5. Darko Glisic,koreograf i dramski reziser ove nesrecne drame .

Sremac | 4.02.2014 u 23:12

Upišite svoj komentar