| Mart 2011

U skladu sa zakonom

Ljubiša Damnjanović, dipl. pravnik, direktor Filijale Valjevo

Dr Zoran Jokić (foto: Miroslav Jeremić)

Dr Zoran Jokić (foto: Miroslav Jeremić) (Foto: Ljuba Ranković)

U Reviji „Kolubara”, februar 2011, objavljen je tekst „Penzija” Branka Vićentijevića u kome se iznose neprecizne informacije iz rada Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje – Filijale Valjevo. Radi upoznavanja javnosti s tačnim informacijama, molim da naše obrazloženje objavite na primeren način u sledećem broju Revije.

Preko Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje građani ostvaruju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja tako što filijale donose rešenja u prvostepenom postupku, a ukoliko postoji žalba – dugostepeni organ u Direkciji Fonda rešava po žalbi. Zakon predviđa i institut revizije predmeta, kao kontrolni mehanizam zakonitosti i pravilnosti svih donetih rešenja. Za vreme trajanja postupka revizije korisnicima prava se redovno isplaćuje penzija. U postupku revizije rešenje o pravu se može potvrditi, ukinuti ili poništiti, a korisnik prava dobija novo rešenje, sa obrazloženjem i poukom o pravnom leku.

U vezi konkretnog slučaja, po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, napominjemo da je na zahtev odgovoreno u zakonskom roku. Traženje takvih informacija nije neophodno pozivanjem na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, već je dovoljan lični pisani zahtev Filijali.

Napominjemo da je Fond obavezan da radi zakonito, principijelno i jednoobrazno i da je odnos prema svim korisnicima i osiguranicima isti.

Upišite svoj komentar