| Mart 2013

Februarske mućke

Hroničar: Ljiljana Kecojević

Igre sa zagađenim mlekom / Proradila nova fabrika „Gorenje“ / Muke sa azilantima u Vračeviću i Bogovađi / Dan grada – igranje datumima / Desankina godina / Život kao u pozorištu: „Slučajevi“, „Kumovi“, „Kafanica, sudnica, ludnica“

1 Počela probna proizvodnja rashladnih ur­eđaja u novoizgrađenoj fabrici „Go­re­nje“ vrednoj 21 milion evra * Francuska de­legacija u poseti Osečini pred  uključenje Podgorine u zajednički program  „Uk­usi i teritorije“, afirimacije osobenih lo­kalnih proizvoda, u ovom slučaju suve šlj­ive.

4 Uhašeni lopovi tokom krađe 60 metara ba­karnog električnog kabla iz že­lez­n­i­č­kog magacina u Valjevu gde je već priči­nje­­na  šteta od 1,6 miliona dinara * Me­št­ani Vračevića traže iseljenje 82 azila­nta, smeštena u iznajmljenoj kući bez os­no­vnih higijenskih i smeštajnih uslova. U odmaralištu Crvenog krsta u Bogovađi ima upola manje mesta za oko 300 azilanata.

6 U Vračeviću kamenovana kuća u kojoj bo­rave azilanti iz Afrike i Azije za koje, uz podršku Opštine, meštani od Vlade traže iseljenje * Valjevska gimnazija uv­odi dvojezično odeljenje po programu ko­ji podržavaju vlade Francuske i Ne­ma­čke * Kolektivna izložba polaznica Li­ko­v­nog ateljea Centra za kulturu za odrasle pod vođstvom slikarke Katarine Ma­ri­n­ković.

7 Za obnovu mioničkog obdaništa Vlada Ja­pana darovala 78.130 evra a Domu zd­ra­vlja u Osečini ambulantna kola i opremu, vredne 70.000 evra * Izložba stvarno­sn­ih umetničkih objekata slikara Mi­odr­a­ga Pešića od buđavog hleba, zgužvanih dn­evnih novina i žice * U Narodnom mu­zeju završena obuka za romske muzičke sa­st­ave.

8 Lajkovčani demantuje napise pojedinih me­dija da prema  azilanatima u Vra­čev­i­ću ispoljavaju ksenofobiju * Porodica pe­snikinje Desanke Maksimović predala Na­rodnoj biblioteci njenu obimnu pisanu zaostavštinu * U Galeriji „Cvijeta Zu­zo­rić“ na Kalemegdanu izložba skulptura Mi­lana Stanisavljevića iz Jabučja.

11 U Brankovini pomen na  dvadesetu go­dišnjicu smrti Desanke Ma­ksi­mo­v­ić. U Valjevskoj gimnaziji veče tri njene do­stojne sledbenice: Radmile Lazić, Mi­rja­ne Stefanović i Danice Vukićević * Po nalogu inspekcije zatvaranje prihvatnog centra u Vračeviću. Polovina azila­na­­ta biće smeštena u Banji Koviljači a pr­eostalih 40 u kontejnerima u Bogovađi.

12 Nakon porodične svađe sredovečni Va­ljevac se  polio benzinom, seo u sv­oj automobil i zamalo se spalio na sred ul­ice.

13 Odlazak legendarnog televizijskog sp­ikera i voditelja Miloja Miće Or­lovića. Njegovoj gospodstvenim gesto­vi­­ma i govornoj kulturi do danas je malo ko dorastao. Slušamo na ulici neke mlade Va­ljevce koji govore  s nekim čudnim ak­ce­nt­ima, nerazgovetno i kričavo. Ko tako go­vori nema šta ni da kaže * U Domu kulture predstava dramske sekcije Me­di­ci­ns­ke škole „Slučajevi“ Muze Palove u re­ži­ji Miroslava  Trifunovića.

14 Počeli Zimski naučni seminari  u Is­traživačkoj stanici koje će do sr­edine aprila pohađati oko 1.000 daro­vi­­tih srednjoškolaca iz skoro cele bi­v­še Jugoslavije.

16 U dvorani Doma kulture prvi zvaničan koncert prošle godine osnovanog Gradskog orkestra pod rukovodstvom sak­sofoniste Aleksandra Stajića.

18 U jeku zimske sezone na Divčibarama ma­njka sneg pa sportska ustanova „Va­lis“ moli za obezbeđenje veštačkog „osne­ža­v­anja“ skijaške staze * U holu Doma kul­tu­­re izložba najmlađih polaznika Škole fo­tografije FK Valjevo. Mentori i pub­li­ka zadivljeni fotografskim darom i ma­štovitošću neretkih  mališana.

19 Iz Puteva Srbije najavili ulaganje od čak milion evra u izgradnju ub­sk­ih saobraćajnica  na relacijama Novaci - Pa­mbukovica i Koceljeva – Novaci * U Do­mu kulture tribina o aktuelnim (ne)pri­li­­kama u Srbija sa političkim analiti­ča­rem dr Ognjenom Pribićevićem.

20 Počelo saobraćajno povezivanje Si­nđ­elićeve i Knez Mihailove ulice o ko­me se mesecima sučeljavaju sasvim op­re­čna gledišta * Na tribini udruženja „Va­lje­v­ska akcija“  gotovo jedinstven stav da ne bi trebalo menjati 20. mart (oslobođenje od Turaka) kao datum obeležavanja Dana Va­ljeva,  budući da najavljene izmene St­at­u­ta grada navodno vode povratku na 15. septembar, dan oslobođenja grada 1944. godine.

21 Danima traje velika zbrka oko zagađenja mleka  i mlečnih proizvoda af­la­toksinom. Preventivno iz Centralne ku­hinje valjevskih obdaništa i škola  po­vu­čene mlečne namirnice * U Valjevskoj gi­mnaziji monodrama pesnika Dragomira Br­ajkovića „Oporuke Desanke Ma­ksi­mo­v­ić“ u tumačenju glumice Rade Đuričin.

22 Na Sajmu turizma u Beogradu nagrada pr­ofesorima i studentima Po­slo­vn­og fakulteta „Singidunum“ iz Valjeva za „Ze­leni pasoš“, promociju održivog tu­ri­zma u Srbiji i vodič za turiste * U kl­ubu „Geto“ u Splitu izložba  vizuelne i ek­sperimentalne poezije Dejana Bo­goj­evi­ća pod nazivom „Art strip pesma“ * Juče sk­oro proleće a jutros u Valjevu osvanuo sn­ežni pokrivač od desetak santimetara koji se do večeri otopio.

23 Zapažen nastup Gradskog pozorišta „Abrašević“  sa predstavom „Ka­fan­i­ca, sudnica, ludnica“ na festivalu u Po­ž­a­revcu, u znak sećanja na velikog glumca Mi­livoja Živanovića. Milivojev štap do­bila glumica Goranka Kalember Lučić a na­gradu „Barili“ Branko Antonić.

24 U Šapcu  osnovan Pokret „Zapadna Srbija“ koji objedinjuje srodne lo­ka­lne političke organizacije Mačvanskog i Kolubarskog okruga, među kojima je i Po­kret za Valjevo.

25 Gradsko veće odobrilo da od 1. aprila  voda poskupi 15 a iznošenje smeća 12 posto. Uskoro će poskupeti i struja a uz nju još mnogo štošta. Sve je stalo, samo ce­ne rastu * Međunarodna studentska organizacija  Valjeva priredila Sajam kulture na kojem su svoje nacionalne kulture predstavili Dona sa Tajvana, Išil iz Turske  i Nikolas iz Brazila.

26  Ugasila se i zvezda vodilja našeg gimnazijskog đakovanja – profesorka Ljubica Nožica Ćubana. Kako je strasno hr­abrila naše darke u nagoveštajima, ne­mu­šte i katkad drčne stavove i poduhvate u literaturi, pozorištu i životu.  Si­gur­no s Mijanom već smišlja za nas  nove iza­zo­ve, baš među zvezdama *  Pozorišna p­os­la­stica za Valjevce: gostovanje Zvezdara tea­tra Duška Kovačevića sa predstavom „Ku­movi“, dovoljna da se po njoj pamti još jedan sumoran kišni dan.

27 U Valjevskom čitalištu pesnik To­mi­slav Marinković sa zbirkom „Ob­ičan život“ za koju je stekao nagradu Vasko Po­pa * Na Brankovinskom visu meštani po­digli zastavu prote Mateje Nenadovića.

28 Na tribini „Pravoslavlje i mladi“ u Valjevskoj gimnaziji predstavljen časopis „Logos“ studenata Bogoslovskog fa­kulteta.

Februarsko ludilo povodom zatrovanog mleka traje na muku raspamećenih građana i unesrećenih farmera. Nestručnost, bezobzirnost i lažljivost političara i medija  najviše nam zagađuju razum. Da nije sve to odnekud odozgo „uticaj gama zrakova na sablasne nevene“? Biće da je samo naših uzdanica delo to što je, kako kaže  reditelj Dejan Mijač, narod osiromašen do bede, što su nam uzeli svaku nadu: „Ne samo da je narod opljačkan i doveden do mizerije, nego je bukvalno sluđen. Najgore je što su mu ubrizgali mržnju.“ 

Upišite svoj komentar